لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اسرار تجاری و حمایت از آنها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اسرار تجاری و حمایت از آنها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

چكيده

    در این مقاله اسرار تجاري مورد بررسی قرار گرفته و روشهايي برای حمایت از آنها ارائه شده است . همانند امضای قرارداد عدم افشا همچنین تفاوتهای ميان اسرار تجاري و سایر انواع مالكيت معنوی مورد بررسی قرار گرفته.

    در این مقاله با مقررات داخلی ایران در این زمینه بیشتر آشنا مي شویم.

اسلاید ۲ :

مقدمه

    واژ ه ي اسرار تجاري که در فعالیت هاي صنعتی و تجاري داراي نقش مهمی است، اغلب به عنوان اطلاعات محرمانه اي مورد تعریف واقع می شود. تعریف و طبقه بندي اشکال مختلف اطلاعات محرمانه به عنوان اسرار تجاري داراي اهمیت زیادي است. زیرا حمایت از آن بسیاري ازاوقات بستگی به این تعریف دارد. اسرار تجاري داراي جنبه هایی است که آن را از سایر انواع مالکیت هاي معنوي متمایز می سازد.

اسلاید ۳ :

تعریف اسرار تجاري

اسرار تجاري هر نوع اطلاعات ارزشمندی است كه دارای ارزش مستقل اقتصادی باشند بدون آنکه در نزد عموم مورد شناسايي واقع شده باشند.

دو خصیصه ي اسرار تجاري:

.۱  این اطلاعات به صاحب خود امتیاز رقابتی در بازار تجاري اعطا مي كند.

.۲  این اطلاعات همواره مورد تهدید هستند پس باید اقداماتی از سوي صاحب این اسرار صورت گیرد تا از نشر آن جلوگیری شود.

اسلاید ۴ :

معیار های تعيين و تشخیص اسرار تجاري

 ما نمي توانیم هر اطلاعاتی را جزء اسرار تجاري محسوب كنيم بنابراین باید تشخیص دهیم كه آیا برخی اطلاعات جزء اسرار تجاري هست يا خیر :

  اسرار تجاري نباید به آسانی توسط عموم قابل شناسايي و يا تعيين باشد.

  این اطلاعات دارای ارزش اقتصادی مستقل در بازار هستند.

اطلاعاتی كه توسط رقبای تجاري مورد شناسايي واقع شده اند و آنها نیز ازطرق صحیح بدانها دست بافته اند نمي تواند به عنوان اسرار تجاري باشند.

اسلاید ۵ :

راههای حمایت از اسرار تجاري

تا زمانی که صاحب اسرار اقدامات معقول و پیش بینی هاي لازم را براي حفظ اطلاعات به نحو سري، انجام دهد،این اسرار محرمانه باقی مانده و داراي ارزش اقتصادي و تجاري هستند. بنابراین در این نوع حقوق نقش صاحب و مالک حق بسیار تعیین کننده و مهم است.تکنیکهایی جهت حفظ اسرار تجاري وجود دارند که به قرار ذیل هستند:

ایجاد امنیت فيزيكي و معقول

انعقاد قرارداد عدم  افشا

   قرارداد های يك جانبه

قراردادهای دو جانبه

اسلاید ۶ :

طول مدت حمایت از اسرار تجاري

اسرار تجاري بر خلاف سایر اشکال مالكيت معنوی مانند كپي رایت دارای زمان مشخّصی نيست. این اسرار تا زمانی مورد حمایت قرار دارند كه شایسته ي تعریف اسرار تجاري باشند.

اسلاید ۷ :

مطالعه ي تطبیقی حمایت از اسرار تجاري در سطح بین المللي

پیشینه ي حمایت از اسرار تجاري به کشورهای دارای حقوق کامن لا باز مي گردد و در این بین کشورهای آمريكا و انگلیس پیشرو کليه ي کشورهای بزرگ صنعتی جهان بوده اند

موافقتنامه های بین المللي :

GATT   : يكي از مهمترین موافقتنامه هايي است كه پیش زمینه ي خوبی برای انعقاد سایر موافقتنامه ها در این زمینه بوده است.

TRIPS   : این موافقتنامه اعضای خود را به حمایت از اطلاعات سري از طریق اقدامات مؤثر دعوت مي كند. این اوّلین باري است كه حمایت از اطلاعات سري به طور صریح در يك موافقتنامه ي بین المللي ذکر شده.

اسلاید ۸ :

 مقررات داخلي ايران

هيچ قانون جهاني و بين المللي خاصي در رابطه با تعريف اسرار تجاري و حتي حمايت از آن وجود ندارد و در ايران متأسفانه اين مسئله مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران واقع نشده  و قوانين قديمي مربوط به جلوگيري از رقابت نامشروع بسنده شده است :

   مقررات جزايي

   قانون تجارت الكترونيكي

 

اسلاید ۹ :

 نتيجه گيري

در این مقاله به بررسی اسرار تجاري و نحوه حمایت از آنها پرداخته شد و راهکارهاي مختلفی جهت حمایت از این اسرار ارائه شد. در کشورهاي توسعه یافته قراردادها و قوانین بسیاري جهت حمایت از اسرار تجاري وجود دارد. البته در کشورهاي در حال توسعه نیز قوانین بسیاري به این منظور وضع شده است و مجازاتهایی براي متخلفین از این قوانین در نظر گرفته شده است.اگر چه در حمایت از اسرار تجاري صاحب این اسرار نقش اصلی را ایفا می کند اما بایستی تمامی کشورها به اهمیت اسرار تجاري پی ببرند و اقدامات لازم را براي جلوگیري از فاش شدن این اسرار انجام دهند چرا که صاحب اسرار تجاري از فکر خود بهره برداري کرده است ، و حمایت از این اسرار پاداش این بهره برداري است.