لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اسپکتروفتومتر در بیوشیمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اسپکتروفتومتر در بیوشیمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 اسپكتروفتومتري

بوسيله اسپكتروفتومتر شدت رنگ محلولها را با دقت اندازه گيري مي كنند.

دستگاههائي كه براي رنگ سنجي به كار برده مي شوند الكتروفتومترو يا اسپكتروفتومتر ناميده مي شوند. 

اکثریت قریب به اتفاق سنجش های بیوشیمیایی به روش های کالریمتری و یا اسپکتوفتومتری انجام می پذیرد،که بر اساس ارتباط بین شدت جذب نور (absorbance) و یا عبور نور (transmittance) توسط غلظت های مختلف از ماده مورد نظر،بنا شده است.

اسلاید ۲ :

بطور كلي هر اسپكتروفتومتر:

 • يك منبع نوراني،
 • يك وسيله ايجاد نور تكرنگ با طول موج مشخص
 • يك سلول يا لوله مخصوص براي جادادن محلول رنگي
 • ، يك سلول فتوالكتريك و يك گالوانومتر دارد.

اسلاید ۳ :

اندازه گيري غلظت يك محلول

  به دو روش مي توان غلظت يك محلول را اندازه گيري كرد:

الف) از راه اندازه گيري نوري كه از محلول رنگي خارج مي شود و

به آن ،Transmitance   ،یا عبور می گویند؛

ب) اندازه گيري مقدار نوري كه جذب محلول رنگي مي شود و به آن دانسيته اپتيك   (OPTICAL DENSITY) O.D يا آبسوربنس مي گويند. 

 

اسلاید ۴ :

الف) دانسيته اپتيك يا آبسوربنس

نوري كه از يك محلول رنگي عبور مي كند مقداري از آن جذب محلول رنگي مي شود .

اگر Io شدت نور اوليه و I شدت نور خارج شده از محلول باشد بنابراين  I a شدت نوري است كه جذب محلول رنگي گرديده است.

Ia                                     = I  – Io

Log Io   – log I =OD = Absorbanc              

logI/I0=OD                                

 (۱)         log I0/I=OD

اسلاید ۵ :

 • جذب از دو قانون پيروي مي كند:
 • مطابق قانون بيرولامبرت (BEER & LAMBERT) هنگاميكه نور يك رنگ از محلول رنگي عبور ميكند مقدار نوري كه به وسيله محلول جذب مي شود ويا مقدار نوري كه از محلول خارج مي شود؛
 • به غلظت ماده رنگي موجود در محلول
 • به ضخامت لوله ايكه نور از آن عبور كرده بستگي دارد.یعنی:
 • OD=KCL = جذ ب                         

 

اسلاید ۶ :

قانون بیر لامبرت

logIo/I= KCL                 

كه در آن K  ضريب جذب ماده مورد آزمايش، C  غلظت جسم مورد آزمايش و L قطر لوله مي باشد و چون معمولاً قطر لوله را مساوي يك سانتي متر اختيار ميكنند بنابراين خواهيم داشت:    OD= log I0/I=KC    

K يا ضريب جذب ماده براي مواد مختلف فرق مي كند و به آساني قابل اندازه گيري است.

 

اسلاید ۷ :

نحوه درجه بندی دستگاه اسپکتروفوتومتر

 • روي صفحه مدرج دستگاه در قسمت بالا درصد نور عبور كرده يا ترانسمیتانس
 • در قسمت پائين درست در مقابل درجات ترانسمیتانس OD،یا ابز ربنس قرار مي هند.
 • ، درجات میزان عبور همه با هم مساوي است.
 • درجات O D به علت لگاريتمي بودن نامساوي هستند.

اسلاید ۸ :

روش كار و اندازه گيري جذب يك محلول

آزمايش ۱ – بهترين طول موج براي اندازه گيري غلظت يك محلول رنگي چيست؟

مي دانيد كه از تجزيه نور سفيد نورهاي مختلف رنگي حاصل مي شود كه در قسمت مرئي داراي طول موجهاي زير مي باشد.

     بنفش ۴۲۰-۴۳۰، آبي۴۷۰-۴۹۰،   سبز۵۲۰-۵۵۰ ، زرد۵۸۰

اسلاید ۹ :

انتخاب طول موج مناسب جهت اندازه گیری جذب

 • محلول مورد آزمايش رادرمعرض تابش نورهايي با طول موجهاي مختلف قرارداده OD هاي قرائت شده را يادداشت مي كنيم.
 • نمودار جذب برحسب طول موج را رسم می کنیم.
 • طول موج منا سب ،طول موجی است که ماکز یمم جذب را دارد.

اسلاید ۱۰ :

 • دو نكته: عملي
 • ۱ – در قرائت OD نتايج، زماني قابل اطمينان است که:
 • ۰٫۷ < OD <0.1
 • بنابر اين غلظت مجهول اگر زياد باشد بايد آنرا با حلال مربوطه طوري رقيق نمود كه OD آن در حدود بيان شده قرار گيرد.
 • در اين صورت ضريب رقت را باید در محاسبه منظور نمود.
 • ۲ – اگر قرائت OD چندين مجهول پشت سر هم بخواهد انجام گيرد در فواصل قرائت بايد دستگاه را با شاهد (BLANK) روي صفر OD تنظيم نمود.