لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نسبت پزشك به ۱۰۰۰ نفر جمعيت

 در سال ۱۳۶۳ حدود

 ۵۴% پزشكان عمومي،

 ۸۷% متخصصين و

 ۶۶% دندانپزشكان

در تهران و ۵ شهر

 بزرگ حضور داشتند

اسلاید ۲ :

ربشه كني، حذف و كنترل بيماريها

ريشه كني بيماري پيوك،

حذف بيماريهاي كزاز نوزادي و جذام،

كنترل بيماري سرخك ، ديفتري، مالاريا و سل.

اسلاید ۳ :

فلج اطفال

در آستانه ريشه كني فلج اطفال قرار داريم

مدت سه سال است كه مورد جديد فلج اطفال نداشته ايم.

اسلاید ۴ :

خدمات فوق تخصصي

گسترش خدمات فوق تخصصي در زمينه پيوند اعضاء  از ۶ مورد در سال ۱۳۶۳ به ۰۰۰/۱۰ مورد در سال ۱۳۷۸

كاهش اعزام بيماران به خارج از كشور (ارز تخصيص يافته از ۳٫۴ ميليون دلار در سال ۱۳۷۶ به ۲٫۴ ميليون دلار در سال ۱۳۷۹ كاهش يافته است

اسلاید ۵ :

جمع بندي موفقيتها

دسترسي بهتر شده است

اميد به زندگي افزايش يافته

شاخصهاي سلامت ارتقاء پيدا كرده است

رشد جمعيت كنترل شده است

بيماريهاي عفوني كنترل شده است

نيروي انساني مورد نياز تربيت شده است

منابع فيزيكي مورد نياز توسعه يافته است

اسلاید ۶ :

 ۱- عدالت در نظام ارائه خدمات

نسبت هزينه های بهداشت و درمان از کل هزينه ها ی خانوار در ۳/۳ در صد از خانوارها بيش از ۴۰ در صد است(Catastrophic health expe diture)

فاصله بين مرگ و مير کودکان زير پنج سال در دهکهاي مختلف در آمدي

غيرواقعي بودن تعرفه ها، سرانه و نحوه خريد خدمت بوسيله دستگاههاي مختلف

عدم وجود نظام بيمه اي مبتني بر حمايت غني از فقير و سالم به بيمار

اسلاید ۷ :

۱-عدالت در نظام ارائه خدمات.

عدم دسترسي فيزيكي ، مالي و فرهنگي همگاني به نظام ارائه خدمات

عدم توزيع عادلانه منابع بخش

 

فقدان پوشش كامل صد در صد جامعه از نظر بيمه همگاني درابعاد پوشش در سطح (حدود ۱۵ميليون نفر فاقد پوشش بيمه مي باشند) و پوشش در عمق خدمات

 

اسلاید ۸ :

۲-كارآئي و كيفيت

عدم بهره داري كامل از نظام ارائه خدمات بنحو كارآمد (درصد اشغال تخت در بيمارستانهاي دولتي ۵۳ درصد مي باشد)

ارائه خدمات موازي وتكراري بويژه درتجويز دارو و خدمات پاراكلينيك

تمركز بر داده هاي بخش سلامت و بي توجهي به ستاده ها

فقدان نظام اولويت بندي نيازها براساس بار بيماريها

وجود نظام چندگانه بيمه دولتي با سياستهاي متفاوت و نظام اداري مالي هزينه بر

تمركز نظام ارائه كننده خدمات، خريدار خدمات و ناظر خدمات در يك سازمان

اسلاید ۹ :

۲-كارآئي و كيفيت

عدم ارائه خدمات در زمينه ارتقاء سلامت براي جامعه

عدم وجود نظام پايش و ارزشيابي بويژه در بخش درمان براساس استانداردهاي علمي

فقدان نظام محاسبه هزينه- اثربخشي درنظام سلامت

مشتري محور نبودن و کاهش پاسخگوئي نظام سلامت  به مردم

فقدان ارائه خدمات بر اساس راهکارها و استانداردهاي علمي

اسلاید ۱۰ :

۳-ساختار

ساختار متمركز و عدم شفافيت در مسئوليتها در سطوح ستادي ومحيطي

كندي نظام تصميم گيري بدليل گستردگي سازمان و تمركز در نظام تصميم گيري

عدم مشاركت سازماندهي شده ساير بخشها در تامين سلامت

فقدان نظام جامع تعريف شده در بخش سلامت بويژه در ابعاد سطح بندي منابع و ارجاع بيماران

عدم تبيين جايگاه بخش غيردولتي همانند خصوصي و خيريه

ناكارآمدي ساختار موجود در مقابل نيازهاي جديد مانند بيماريهاي قلب وعروق، سرطانها و حوادث