لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

فهرست

 • يادگيري
 • نگرشهاي مختلف يادگيري
 • نظريه سازنده نگري در يادگيري
 • اصول نظريه سازنده نگري
 • روشهاي تدريس
 • انگيزش و تعليم و تربيت
 • انواع انگيزه
 • الگويي براي افزايش انگيزه
 • ويژگي هاي معلم
 • ويژگي هاي جو كلاس
 • ويژگي هاي روش آموزش
 • هوش و خلاقيت
 • تعريف هوش
 • نگرشهاي مختلف به هوش
 • تقسيم بندي هوش چندگانه
 • اصول آموزشي مرتبط با تقويت هوش
 • خلاقيت
 • انواع تفكر
 • خصوصيات افراد خلاق
 • آموزش و پرورش و خلاقيت
 • تغييرات اساسي نظام آموزشي جهت پرورش خلاقيت

اسلاید ۲ :

يادگيري

انسان تنها با تعدادي رفتار رفلكسي ساده متولد مي شود و بيشتر آنچه كه انجام مي دهد حاصل يادگيري است

يادگيري: ايجاد تغييرات پايدار در رفتار موجود زنده كه بر اثر تجربه حاصل شده است

اسلاید ۳ :

 

نگرش رفتاري: يادگيري پيوندي (شرطي)           تقويت و تضعيف رابطه بين محرك و پاسخ

 

نگرش شناختي: يادگيري شناختي            يادگيري به عنوان يك فرايند ذهني فعال            مفهوم بينش در يادگيري

 

 

اسلاید ۴ :

 

معلمان نمي توانند به سادگي دانش خود را منتقل كنند

دانش آموزان بايد خود دانش را در ذهنشان بسازند

نقش معلم معني دار كردن مطالب درسي و ارائه راه حل است

دانش آموزان بايد شخصاً اطلاعات پيچيده را كشف و تعبير و تفسير كنند و آنها را تغيير دهند

اسلاید ۵ :

اصول نظريه سازنده نگري

يادگيري اجتماعي

 

منطقه رشد طبيعي

 

كارآموزي شناختي

 

يادگيري با واسطه

 

اسلاید ۶ :

 

 

روشهاي قديمي               روش پايين به بالا

 

روش سازنده نگر            روش بالا به پايين

اسلاید ۷ :

يك كلاس مطلوب كلاسي است كه ….

 

انگيزش موتور محرك تلاش و فعاليت براي يادگيري است

 

دانش آموز با انگيزه خود به دنبال يادگيري مي رود

اسلاید ۸ :

 

انگيزه عمومي        در درون فرد        ثابت در طول زمان

 

انگيزه خاص       عوامل بيروني (معلم و موضوع درس)      

       ناپايدار و وابسته به شرايط

اسلاید ۹ :

 

انگيزش بيروني          تحريك خارجي          پاداش و تقويت

 

انگيزش دروني          پاسخ به نيازهاي داخلي       

    كنجكاوي و نياز به دانستن و رشد

 

 

اسلاید ۱۰ :

معلم مهمترين عامل ايجاد انگيزه در كلاس است

الگودهي

ايجاد علاقه

گرمي و هم حسي

انتظارات مثبت