لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسمبلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نمایش داده ها در کامپیوتر

         در زبانهای سطح بالا نگران اینکه داده ها در کامپیوتر چگونه نمایش داده میشوند نیستیم ولی در زبان های اسمبلی بایستی بفکر چگونگی ذخیره داده باشیم و اغلب با کار تبدیل داده ها از یک نوع به نوع دیگر مواجه می باشیم.

اسلاید ۲ :

اعداد دودویی و شانزده شانزدهی

       حافظه های کامپیوتر فقط می تواند ارقام ۰ یا یک را در خود ذخیره نماید که به آنها بیت گفته میشود. در سیستم دودوئی اعداد از بیت ها تشکیل شده اند.

اسلاید ۳ :

    اعداد شانزدهی از ارقام  ۰ تا ۱۵ تشکیل شده اند. برای راحتی، ارقام ۱۰ تا ۱۵ را A تا F  نشان داده می شود.

اسلاید ۴ :

مثال : 

       سیستم دودوئی شبیه سیستم دهدهی است با این تفاوت که ارقام از سمت راست به چپ به جای ارزش ۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ……. ارزش ۱ ، ۲ ، ۴ ،  ۸ ، ….. دارند. بنابرین ۱۰۱۱  در سیستم دودوئی معادل  ۱۱ می باشد.

اسلاید ۵ :

       سیستم دودوئی شبیه سیستم دهدهی است با این تفاوت که ارقام از سمت راست به چپ به جای ارزش ۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ……. ارزش ۱ ، ۱۶ ، ۱۶۴ ، ….. دارند. بنابرین ۲f30 در سیستم شانزدهی معادل  ۱۲۰۸۰ می باشد.

اسلاید ۶ :

تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی

هر رقم در سیستم شانزدهی بوسیله چهار رقم در سیستم دودوئی قابل نمایش می باشد.

اسلاید ۷ :

مثال :

۰۱۰۰          معادل           ۴

۱۱۱۰          معادل          E

برای تبدیل اعداد شانزدهی به دودوئی کافی است که به جای هر رقم ،چهار بیت معادل آن قرار داد.

اسلاید ۸ :

تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی

        برای تبدیل اعداد دودوئی به شانزدهی ،ارقام عدد داده شده را از سمت راست به ترتیب به صورت  گروههای چهار بیتی درآورده آنگاه معادل هر گروه در سیستم شانزدهی را جایگزین می نماییم.

اسلاید ۹ :

مثال :

 عدد    ۱۰۱۰۰۱۱۱۰۱ در سیستم دودوئی در نظر بگیرید.

 

                                 ۰۰۱۰                     ۱۰۰۱                  ۱۱۰۱

                                      D                            ۹                                   ۲

اسلاید ۱۰ :

کدهای کرکتری

      در کامپیوتر به حروف، ارقام، علامت ها کرکتر گفته می شود. به هر کرکتر یک کد هشت بیتی منحصر به فرد وابسته می شود که آنرا کد ASCII  می نا مند.