لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول مهندسي فشار قوي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول مهندسي فشار قوي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شكست الكتريكي در عايقها

۲- گازها

اسلاید ۲ :

قانون گازها: كلاسيك

تئوري جنبشي

اسلاید ۳ :

قانون گازها:توزيع سرعت ذرات

اسلاید ۴ :

شكست الكتريكي در گاز

 

اسلاید ۵ :

شكست الكتريكي در گاز-(ميانگين) فاصله آزاد

اسلاید ۶ :

شكست الكتريكي در گاز

اسلاید ۷ :

شكست الكتريكي در گاز- تعيين ميانگين فاصله آزاد

اسلاید ۸ :

  • با فرض n0 تعداد ذرات برخورد كننده در x=0 و با انتگرالگيري در فاصله صفر تا x :
  • احتمال وجود فاصله آزادي بطول x برابر است با احتمال برخورد در فاصله x+dx. با مشتقگيري از رابطه فوق تابع چگالي احتمال فاصله آزاد x  را بصورت زير تعريف ميكنيم:

اسلاید ۹ :

ميانگين فاصله آزاد خواهد شد:

  • مقطع برخورد خواهد شد:
  • مقطع كل شامل مولفه هاي زير خواهد بود:

اسلاید ۱۰ :

شكست الكتريكي در گاز:مقطع برخورد كل