لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول و مفاهيم ارتباط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول و مفاهيم ارتباط قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعاريف مختلف برای ارتباط

تعريف ارتباط از دکتر محسنيان راد:

   فرآيند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، مشروط به آن که در گيرنده پيام، مشابهت معني با معني موردنظر فرستنده پيام ايجاد شود.

اسلاید ۲ :

ارتباط عبارت است از انتقال واشتراک معاني، عقايد، تصاوير و انديشه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

اسلاید ۳ :

انتقال معنی در ارتباط

معنا در وجود انسان است

پيام و به ويژه کلمات فاقد معنا است.

معنا شخصی است و از فردی به فرد ديگر متفاوت است.

معنا وابسته به کدهايي است که در ارتباط انتخاب می شود.

در به کار گيری ابزارهای ارتباطی، مقاصد و نيت ها درون پيام به رمز درمی آيند و انتظار می رود تا مخاطب با دريافت و رمزگشايي از آنها به نيت های منبع ارتباط پی ببرد.

 

 

اسلاید ۴ :

خصوصيات معنا
از ديدگاه برلو

 • معنا در پيام نيست.
 • معنا چيزی کشف کردنی نيست.
 • معنا فقط در انسان هاست.
 • معنا به وسيله انسان آموخته می شود. او بر آن می افزايد، کم می کند، عوض می کند و حتی نابود می سازد.
 • زبان فاقد معناست و تنها مجموعه ای از نماد هاست.
 • معنا قابل انتقال نيست و تنهاپيام است که منتقل می شود.
 • کلمات يکسان، معنای يکسانی در انسان ها ايجاد نمی کند.
 • معناها شخصی هستند و از فردی به فرد ديگر متفاوت است.

اسلاید ۵ :

ارتباط جمعی
Mass Commu icatio

انتقال انديشه به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد.

رساندن اطلاعات، ايده ها و برداشت ها از طريق وسايل ارتباطی و دريافت اين اطلاعات توسط عده زيادی از افراد در يک زمان.

اسلاید ۶ :

ويژگی های يک ارتباط جمعی
از ديدگاه تی کلاپر

 • تعداد گيرندگان پيام در ارتباط جمعی نسبتا زياد است.
 • ترکيب گيرندگان متنوع است.
 • با ارسال پيام از طريق وسايل ارتباط جمعی نوعی تکثير پيام به وجود می آيد.
 • توزيع پيام سريع است.
 • هزينه برای مصرف کننده کم است.

اسلاید ۷ :

ويژگی های يک ارتباط جمعی
 
از ديدگاه فريدسون

جهت گيری آن به سوی مخاطبان نسبتا زياد، نامتجانس و ناشناس است.

پيام ها برای عموم منتشر می شوند.

اکثر پيام ها چنان زمان بندی می شوند که به طور همزمان به اکثر مخاطبان برسد.

زودگذر و ناپايدار است.

ارتباط گر تمايل دارد تا ارتباط جمعی درون يک سازمان پيچيده ممکن است هزينه زيادی داشته باشد عمل نمايد.

اسلاید ۸ :

مراحل ارتباط

گيرنده پيام آن را با حواس خود دريافت کند

                                                                    توجه او را جلب كند

پيام توسط او درك و فهميده شود

مورد قبول او قرار گيرد

 

در او تغيير رفتاررخ دهد 

اسلاید ۹ :

مرحله (۱): دسترسي به گروه مخاطب

ارتباط نمي تواند مؤثر باشد مگر اين كه توسط گروه مخاطب شنيده و يا ديده شود.

بسياري از برنامه هاي ارتباطي در همين مرحله به ظاهر ساده دچار شكست مي شوند.

موفقيت در اين مرحله مستلزم مطالعه گروه مخاطب براي درك عادات شنيداري و خواندني آنان است .

 

اسلاید ۱۰ :

مرحله(۲): جلب توجه مخاطب

در هر زمان، ما محدوده وسيعي از اطلاعات را با حواس پنجگانه خود دريافت مي كنيم. توجه روندي است كه فرد بخشي از اين مجموعه پيچيده را براي دقت بيشتر انتخاب مي كند.

هر ارتباطي بايد توجه مخاطب را به نحوي جلب كند كه آنها براي گوش كردن و يا خواندن آن تلاش كنند.

مثال هايي از شكست ارتباطي در اين مرحله:

– رد شدن از كنار پوستر بدون نگاه كردن به آن

– توجه نكردن به صحبت هاي بهداشتي يا نمايش عملي در كلينيك