لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

خوشه های اتمی

مهمترین تفاوت خوشه ها با توده ماده نسبت سطح به حجم انهاست.

در خوشه ها خواص سطحی اثر عمده ای بر روی خواص فیزیکی خوشه ها می گذارد.

نسبت تعداد اتم های سطحی به تعداد کل اتمها =

به عنوان مثال حتی برای خوشه ای به بزرگی        اتم این نسبت برابر ۱۰ درصد است

اسلاید ۲ :

(MAGIC NUMBER)اعداد جادویی

    تعریف اعداد جادویی

  عوامل موثر در ظهوراعداد جادویی   

   ۱- مکانیسم رشد و تشکیل    

          ۲- تقارنهای هندسی

   ۳- بسته بودن لایه های الکترونی

اسلاید ۳ :

دسته بندی خوشه ها بر اساس اندازه انها

۱- خوشه های بسیارکوچک

دارای ۳ تا ۱۳ اتم هستند. مفاهیم و روشهای فیزیک مولکولی برای این دسته قابل کاربرد است.

۲- خوشه های کوچک

بین ۱۳ تا ۱۰۰ اتم دارند

۳- خوشه های بزرگ

بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰اتم دارند.

گذار تدریجی به سوی مفاهیم فیزیک حالت جامد

اسلاید ۴ :

دسته بندی خوشه ها براساس پیوندهای شیمیایی

۱- خوشه های فلزی

 برای بیش از ۲۰۰ اتم Al,Cu,Pt,Fe,Hg,…

۲-خوشه های کووالانسی

برای ۳۰ تا ۸۰ اتم  C,Si,Hg مانند :  SP دارای هیبریداسیون

NaCl,CaBr2,… ۳- خوشه های یونی

Hf,H2O 4- خوشه هایی با پیوندهای هیدروژنی

۵- خوشه های واندروالسی

برای کمتر از ۱۰ اتم H2,Ar,CO2,Hg

اسلاید ۵ :

خوشه های اتمی فلزی

ساختار لایه ای این گروه از خوشه ها موجب می شود که پایداری فوق العاده انها بوسیله الکترونها و پرشدن لایه هایی که انرژی انها برای الکترونها قابل دسترسی است توجیه پذیر باشد.

مانند: لیتیوم، سدیم، پتاسیم و…

اعداد جادویی عبارتند از :…و۸،۲۰،۴۰،۵۸

این مدل برای  فلزاتی که دارای بیش از یک الکترون ازاد هستند جواب نمی دهد.

مدل الکترونی انها بوسیله مدل ژلیوم توجیه پذیر است

اسلاید ۶ :

 خوشه های واندروالسی

در خوشه های واندروالسی،اتمها بوسیله نیروهای کوتاه بردی که تنها به فاصله بین دو اتم بستگی دارد وابسته شده اند.این گروه از خوشه ها هنگامی که دارای ساختارهایی با تقارنهای بالا باشند پایداری فوق العاده ای از خود نشان می دهند.

اسلاید ۷ :

خوشه های واندروالسی

نیروی کوتاه برد واندروالس برای هر جفت از اتمها منجر به بوجود امدن  می شودicosahedral بیشترین پکیدگی در ساختارهای (بیست وجهی)