— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

lمن نه از سر هوي و هوس و دنياطلبي وفساد گري و ستم پروري، بلكه بخاطر بسامان آوردن امت جدم پيامبر قيام كرده ام، مي خواهم امر به معروف ونهي از منكر كرده و به سيرت جدم رسول خدا (ص) وپدرم علي ابن ابيطالب (ع) عمل نمايم …»

l

l

اسلاید ۲ :

پروردگارا

 من معروف را دوست مي دارم

 و منكر را با تمام وجودم انكار مي كنم

و از تو مي خواهم بحقيقت اين قبر وكسي كه در آن آرميده است رضاي خويش و رضاي پيامبرت را در حق من تقدير فرمايي »

اسلاید ۳ :

?او با حواس ظاهري قابل درك نيست

?با انسانها نبايد قياس شود

? نزديك است اما نه چنان كه تماسي داشته باشد

?و دور است نه چنان كه فاصله اي برايش تصور شود

? يگانه  است و قابل تجزيه نيست.

?به آياتش شناخته مي شود

?و با نشانه هايش مورد توصيف قرار مي گيرد.

?نافع گريست وگفت : « سخنت چه زيباست »

l

اسلاید ۴ :

.۱انحراف از ولايت

.۲ انحراف از كتاب و سنت

.۳روزگار دشوار شيعه

.۴ خلافت يزيد ( خلافت منکر)

اسلاید ۵ :

۱- انحراف  از  ولايت

l نخستين بنيان كژانديشي،

 آن هنگام نهاده شد كه مساله ولايت علي (ع) به عناوين گوناگون مورد تحريف وچشم پوشي قرار گرفت. آن همه تأكيد ونصوص كه در باره ولايت حضرت علي (ع) از سوي پيامبر اسلام (ص)، قبل از واقعه غدير ودر خود واقعه غديرآمده بود، با دلايل واهي وپوچ و با پرده پوشي و تحريف، كنار گذاشته شد وحكومت در چنبره باطل گرفتار آمد .

اسلاید ۶ :

.۲ انحراف از كتاب و سنت

     نتيجه طبيعي سر ننهادن به ولايت حضرت علي (ع)، گم كردن حقايق و دستورهاي ثابت دين و انحراف ازكلام خدا وسنت پيامبر (ص) بود. وقتي امام برحق و جانشين پيامبر (ص) درخانه سكوت نشسته باشد ، كدام كس ديگر مي تواند احكام الهي رابيان كند و مردمان را به راه درست و راست هدايت كند ؟

 كتاب الهي كه نياز به تفسير داشت و احاديث و سنت رسول خدا (ص)، در حصار خودبيني و خود رايي

 محصور مانده بود .

اسلاید ۷ :

.۳روزگار دشوار شيعه

« امامت » و نيز شيعيان ، در خلافت باطل معاويه گرفتار دشواريهاي فراوان بودند . امنيت روحي و جاني و آرامش حيات براي « شيعه » كمتر و كمتر مي شد . چهره امام علي (ع) و امام مجتبي (ع) بر اثر وضع احاديث و ترفندهاي ريا كارانه به نادرست تصوير مي شد.

l به تعبير مرحوم علامه طباطبايي (ره)

« سخت ترين زمان براي شيعه در تاريخ تشيع همان زمان حكومت بيست ساله معاويه بود كه شيعه در آن هیچ گونه مصونيتي نداشت … .

l

اسلاید ۸ :

۴- خلافت يزيد

lيزيد به جهت افزون طلبي وغرور كور خويش ، بربيعت گرفتن از امام حسين (ع) اصرار ورزيد، تابه خيال خود يكباره ريشه امامت را از جا بركند. در همان آغاز نامه اي به وليد(والي مدينه) نوشت و او را از مرگ معاويه آگاه ساخت .« اما بعد … ،

حسين (ع) وعبداله بن عمر به سختي وادار به بيعت كن، رخصتي در اين كار نيست مگر اين كه بيعت كنند ، والسلام .»

اسلاید ۹ :

چاره ای جز قیام نبود  !!

در چنين شرايطي است كه براي امام حسين (ع) راهي جز اعلان مبارزه باقي نمي ماند

lاو اگر چه قلمها را شكسته ،

l زبانها را بريده ،

lغيرت و مردانگي را فراموش شده

l دين را فروخته شده ،

lپيمان ولايت را زير پا نهاده شده مي بيند ،

 چاره اي جز قيام ندارد.

اسلاید ۱۰ :

دنیا  تغییر کرده  است !!

lدر آغاز سفر بسوي كربلا ، به عنوان اعلامِ ديدگاه عمومي خود نسبت به شرايط موجود، و مشخص ساختن ميزان انحراف حاصل در اوضاع جامعه اسلامي و اشاره به عزم استوار خود براي كسب شهادت درراه حق ، چنين فرمود :  

دنیا تغییر کرده است !