لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

منحنی سرمایه گذاری، سطح مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده را در سطوح مختلف بهره نشان می دهد. چون میزان بهره بالاتر، سودآوری در افزودن به ذخیره سرمایه را کاهش می دهد، از این رو میزان بهره بالاتر به معنای مخارج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده کمتر خواهد بود: تغییر در مخارج سرمایه گذاری مستقل موجب جابه جایی منحنی سرمایه گذاری می شود.

اسلاید ۲ :

در میزان بهره i1، تعادل در بازار کالا در نقطهE1  ، در نمودار اول در سطح تعادل درآمد Y1 حاصل می شود. در نمودار دوم این نقطه به عنوان نقطه E1 ترسیم شده است. کاهش میزان بهره به i2 ، تقاضای کل را افزایش می دهد و سطح مخارج را در هر سطحی از درآمد به بالا جابه جا می کند. در نمودار دوم نقطه E2 نقطه تعادل جدید در بازار کالا، موافق با میزان بهره i2 است.

اسلاید ۳ :

شیب منحنی IS

منحنی IS دارای شیب منفی است زیرا میزان بهره بالاتر مخارج سرمایه گذاری را کاهش میدهد و بنابراین موجب کاهش تقاضای کل و در نتیجه سطح تعادل درآمد می شود . تندی شیب منحنی به حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به تغییرات میزان بهره و نیز به ضریب فزاینده     بستگی دارد.

نکات مهم درمورد منحنی IS عبارت اند از:

۱-منحنی IS منحنی ترکیبهای میزان بهره و سطح درآمدی است که بازار کالا را در تعادل قرار میدهد.

۲- منحنی IS دارای شیب منفی است زیرا افزایش میزان بهره موجب کاهش مخارج سرمایه گذاری می شود و بنابراین سبب کاهش تقاضای کل و بدین سان کاهش سطح تعادل درآمد می گردد.

۳- هرچه ضریب فزاینده کوچکتر و حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به تغییرات میزان بهره کمتر باشد، منحنی IS دارای شیب تندتری است.

۴- منحنی IS دراثر تغییر در مخارج مستقل می شود. افزایش مخارج مستقل ازجمله افزایش در خریدهای دولت سبب جابه جایی منحنی IS  به طرف راست می شود.

۵- نقاط طرف راست منحنی نشان دهنده فزونی عرضه در بازار کالاست، و در نقاط سمت چپ فزونی تقاضا برای کالا وجود دارد.

اسلاید ۴ :

بازار دارایی و منحنی LM

بازار دارایی بازاری است که در آن پول، اوراق قرضه، سهام، خانه و شکلهای دیگر ثروت مورد دادوستد قرار می گیرد.

تقاضا برای پول

خلاصه نکات :

۱- تقاضا برای پول یک تقاضا برای مانده واقعی است. قدرت خرید دلار، و نه شمار آن برای نگهدارنده پول اهمیت دارد.

۲- عرضه پول M1 شامل سکه و اسکناس و سپرده های جاری است. یک سنجه گسترده تر پول M2 سپرده های پس انداز و مدت دار در سازمانهای سپرده گذاری را به همراه سایر داراییهای حامل بهره، در بر می گیرد.

۳- ویژگی اصلی پول این است که به عنوان یک وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید ۵ :

۴- دو دلیل عمده برای نگهداری پول از سوی مردم، و بنابراین چشمپوشی از بهره ای که می توانستند با نگه داری سایر داراییها به دست می آورند، وجود دارد. این دلایل عبارتند از هزینه های معاملات و بی اطمینانی.

۵- هزینه انتقالها یک جنبه اصلی تقاضا برای پول است. اگر خرید و فروش (فوری) یک دارایی با بهره بدون هزینه میسر بود در این صورت هیچ کس پول نگهداری نمی کرد. مدیریت بهینه پول نقد در این صورت شامل انتقال از سایر داراییها ( اوراق عرضه یا سپرده پس انداز) به وجه نقد درست قبل از مخارج و همچنین تبدیل فوری هر دریافت نقدی به داراییهای بابهره می بود.وجود هزینه انتقالها – اجرت واسطه و هزینه وقت – نگهداری مقداری پول را در مدیریت بهینه پول الزامی می کند.

۶- روش برخورد نظری ذخایر نشان می دهد که یک فرد ذخیره ای از مانده واقعی نگه می دارد که به طور معکوس با میزان بهره تغییر پیدا می کند اما با افزایش صف درآمد واقعی و هزینه انتقالها افزایش می یابد.کشش درآمدی تقاضا برای پول کمتر از واحد است که بر وجود صرفه جویی مقیاس دلالت دارد.

اسلاید ۶ :

۷- هزینه انتقالها در تلفیق با بی اطمینانی درباره پرداختها و دریافتها سبب ایجاد تقاضا برای پول برای مقاصد احتیاطی می شود. نگهداری پول به منزله بیمه درمقابل بی نقدینگی عمل می کند. هرچه تغییر در خالص پرداختها و همچنین هزینه مواجه با بی نقدینگی بیشتر باشد میزان بهینه نگهداری پول بیشتر خواهد بود.چون نگهداری پول به مفهوم ضمنی ازدست دادن بهره است. میزان نگهداری پول با میزان بهره به طور معکوس تغییر می یابد.

۸- تورم بدین مفهوم ضمنی است که پول قدرت خرید خود را از دست می دهد و بنابراین تورم هزینه ای برای نگهداری پول ایجاد می کند. هرچه میزان تورم بالاتر باشد، میزان مانده واقعی که نگه داری میشود کمتر خواهد بود. ابرهای تورم این پیشنهاد را بشدت مورد تائید قرار می دهند. در شرایط تورم مورد انتظار بالا، تقاضا برای پول ، درمقایسه با درآمد بشدت کاهش می یابد. سرعت بتدریج که مردم پول کمتر را در مقایسه با در آمد مورد استفاده قرار میدهند افزایش پیدا می کند.

اسلاید ۷ :

عرضه پول

۱- ذخیره پول توسط بانک مرکزی ازطریق نظارت پایه پولی( پول پرقدرت) به توسط مردم ازطریق نسبت مورد رجحان سکه و اسکناس سپرده و به وسیله بانکها ازطریق رفتار نگه داری ذخایر مورد رجحان آنها تعیین می شود.

۲- ذخیره پول از ذخیره پول پرقدرت بزرگتر است زیرا بخشی از ذخیره پول شامل سپرده های بانکی است که درمقابل آن بانکها کمتر از ۱ دلارذخیره برای هر دلار سپرده نگه داری می کنند.

۳- ضریب فزاینده پول عبارت از نسبت ذخیره پول به پول پرقدرت است. هرچه نسبت ذخیره سپرده و هنچنین نسبت سکه و اسکناس سپرده کوچکتر باشند، ضریب فزاینده پول بزرگتر است.

۴- بانک مرکزی هنگامی که دارایی (برای مثال، ارواق خزانه، طلا، ارز خارجی) خریداری می کند با ایجاد بدهی در ترازنامه خود، پول پرقدرت می آفریند. خریداری این داراییها به توسط بانک مرکزی ، ذخایر بانکها را نزد بانک مرکزی افزایش میدهد و از طریق فراگرد ضریب فزاینده به افزایش بزرگتری در ذخیره پول می انجامد.

 

اسلاید ۸ :

۵- بانک مرکزی دارای ۴ ابزار اصلی سیاستگذاری است عملیات بازار باز، تعیین نرخ سپرده های قانونی، تعیین نرخ تنزیل، تعیین نرخ بهره

۶- بدان سبب که نسبت دلخواه ذخیره سپرده بانکها، با افزایش میزان بهره کاهش می یابد، تابع عرضه پول نسبت به میزان بهره کشش پذیر است. دلیل دوم برای کشش پذیری تابع عرضه پول ( برپایه ذخیره ثابت پول پرقدرت) نسبت به میزان بهره این است : هنگامی که نظارت برمیزان بهره درمورد سپرده حذف  می شود ، تقاضا برای سکه و اسکناس ممکن است نسبت به میزان بهره کشش پذیر گردد.

۷- بانک مرکزی نمی تواندهم میزان بهره و هم ذخیره پول را مورد نظارت قرار دهد. بانک مرکزی فقط می تواند ترکیبهایی از میزان بهره و ذخیره پول راکه هماهنگ با تابع تقاضا برای پول است، انتخاب کند.

۸- بانک مرکزی سیاست پولی را با مشخص کردن دامنه هدف هم برای ذخیره پول و هم برای میزان بهره انجام می دهد. اگر منحنی IS بی ثبات باشد یا به مقدار چشمگیری جابه جا شود، بانک مرکزی برای دستیابی به سطح مورد هدف تولید، باید متمرکز خود را بر هدف پول قرار دهد. اگر تابع تقاضا برای پول منبع عمده بی ثباتی در اقتصاد باشد، بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر هدف میزان بهره قرار دهد.

اسلاید ۹ :

عرضه مانده واقعی، خط عمودیM/P است. عرضه اسمی پول M را بانک مرکزی تعیین می کند و سطح قیمت P  معلوم و ثابت فرض شده است. منحنیهای تقاضا برای پول L1 و L2 موافق با سطوح درآمدی مختلف اند.وقتی سطح درآمد Y1 و منحنی تقاضا برای پولL1 است، میزان بهره تعادلی Y1 است، میزان بهره تعادلی i1 خواهد بود. سطح درآمد Y1 و میزان بهره i1 ، نقطه E1  را روی منحنی LM میدهد.در سطح درآمد Y2 که بزرگتر از است، میزان بهره تعادلی i2 خواهد بود که نقطه تعادلی E2 را بر منحنی LM به دست می دهد.

اسلاید ۱۰ :

منحنی LM را می توان به طور مستقیم با تلفیق منحنی تقاضا برای مانده واقعی و عرضه ثابت مانده واقعی به دست آورد. برای آنکه بازار پول در تعادل قرار گیرد، تقاضا باید برابر عرضه شود، یعنی 

با حل معادله بالا برای میزان بهره داریم :

که معادله منحنی LM را بیان می کند.