لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اقليم شناسي ديناميك (فصل اول:مفاهيم و كليات)

۱-۱- هوا و آب و هوا

 مهمترين مؤلفه مركزي سيستم پيچيده ، وابسته و داراي تاثير متقابل جهاني، جو زمين است كه حيات تمام موجودات بدان بستگي دارد.

 

 هوا : به وضعيت جوي يك مكان در لحضه اي معين هوا گفته مي شود.

تابش،دما، رطوبت، ريزشهاي جوي، ميزان ابر، وجود مه، فشار، سمت و سرعت باد، براي بيان هواي يك نقطه مد نظر قرار مي گيرند.

 هواشناسي : علم شناسايي اجزاء هوا و بررسي چگونگي به وجود آمدن آنها و تغييرات هوا را هواشناسي مي گويند.

اسلاید ۲ :

اقليم شناسي ديناميك (فصل اول:مفاهيم و كليات)

 اقليم : اقليم وضعيت ترموديناميك – هيدروديناميك شرايط مرزي جوي جهاني است كه آرايش همزمان الگوهاي هوا را مشخص مي كند.

 هواي غالب يك محل در دراز مدت را اقليم مي نامند كه نتيجه مشترك همه عناصر اقليمي است. در حقيقت اين علم روابط بين حيات و عوامل ديگر طبيعي را با حوادث جوي مطالعه مي كند و اثرات پديده هاي جوي را در حيات موجودات زنده از جمله انسان معين مي كند.

 

 در اقليم شناسي بيش از ويژگي هاي فيزيكي هر پديده جوي، اثرات فيزيكي آن به عنوان يك عنصر و يا عامل اقليمي داراي اهميت است.

 

اسلاید ۳ :

 بدين ترتيب خلاف هواشناسي كه به صورت تحليلي، پديده هاي جوي را مطالعه مي كند، اقليم شناسي علمي است تركيبي كه هواي يك مكان معين را در فاصله هاي ويژه اي از زمان كه معمولا چند دهه را دربر مي گيرد، بررسي مي كند.

 

۱-۲- سير تاريخي اقليم شناسي

 پيشينه دانش اقليم شناسي به آثار فيلسوفان يونان باستان بر مي گردد. آنها اقليم هاي جهاني را به سه بخش گرم، معتدل و سرد تقسيم مي كردند.

اولين كتاب در اين باره در حدود چهار قرن پيش از ميلاد مسيح، به نام هواها، آبها و مكانها توسط هيپوكرات نوشته شد.

اسلاید ۴ :

در قرن دوم بعد از ميلاد، بطلميوس بر اساس تفاوت حرارت، سرزمين هاي شناخته شده را به هفت اقليم تقسيم بندي كرد.

هواشناسي علمي از قرن ۱۷ و ۱۸ ميلادي بر پايه جمع آوري دانسته ها در باره مناطق مختلف جهان و جمع بندي و ميان گيري داده ها آغاز شد كه بيشتر جنبه توصيفي داشت.

در قرن نوزده ميلادي با كشف قوانين فيزيكي از جمله جذب، تابش، هدايت و تبخير، دانش هواشناسي نيز علمي تر شد و از اصول هيدروديناميكي استفاده كرد.

بنابراين دانش هواشناسي در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، با تهيه و به كارگيري نقشه هاي جامع هواشناسي و ايجاد مكتب هاي هواشناسي به شكوفايي رسيد.

اسلاید ۵ :

هامبولت عامل مهم تغييرات هوا را در خورشيد مي ديد.

مكتب برگن نظريه جبهه قطبي، تشكيل سيكلون و توده هاي هوا را مطرح كرد.

مكتب فرانكفورت مقدمات بررسي هاي سه بعدي جو و تاثيرات طبقات مياني و بالايي را بر سيستم هاي هوايي ارائه داد.

مكتب شيكاگو مهمترين كشف اقليم شناسي، يعني اصل ثابت بودن چرخندگي مطلق توده هوا در طول مسير حركت و مدل امواج در حركت باد را پي افكند كه به امواج راسبي معروف شدند. وجود رودباد نيز در اين مكتب كشف شد. مدل گردش عمومي جو نيز در همين مكتب ارائه و ثابت شد.

اسلاید ۶ :

۱-۳- تقسيمات اقليم شناسي از نظر موضوع

          

           ۱- اقليم شناسي فيزيكي

         

              ۲- اقليم شناسي ديناميكي

          

                   ۳- اقليم شناسي سينوپتيكي

اسلاید ۷ :

۱-۳-۱- اقليم شناسي فيزيكي

جو زمين، موتور ديناميكي غول پيكري است كه با انرژي دريافت شده از خورشيد كار مي كند.

 منبع اصلي انرژي در زمين خورشيد است.

 گردش كلي جو بر فراز زمين، بادها، توفانها و ابرها، همه پيامد تفاوت موجود در مقدار و مصرف اين انرژي هستند. اين انرژي تابشي اصولا به صورت گرما ظاهر مي شود.

 انرژي هميشه در داخل سياره زمين در حال تغيير و تبديل است و شدت اين تغيير و تبديل، باعث ايجاد اقليم هاي مختلف بر روي زمين مي شود.

اسلاید ۸ :

 اقليم شناسي فيزيكي، سير تبديل و تغييرات انرژي را بررسي مي كند.

 در اقليم شناسي فيزيكي موضوعاتي مانند تشعشع خورشيد، رابطه تابش خورشيد با سياره زمين، بازتابش جو و زمين، انتقال انرژي در جو، عوامل مؤثر در گرم شدن و سرد شدن خشكي ها و آبهاي سطح زمين، گردش آب، پراكندگي انرژي در سطح زمين و تبادل انرژي بررسي و تحليل مي شود.

 اقليم شناسي فيزيكي مبناي اقليم شناسي ديناميك است، زيرا اختلاف انرژي و يا دماي بين دو مكان، سبب تبادل انرژي و يا وزش هوا مي شود و در جو حركت به وجود مي آيد.

اسلاید ۹ :

۱-۳-۲- اقليم شناسي ديناميكي

 اقليم شناسي ديناميك به مطالعه سيستم اقليم جهاني، در مقوله منشا و بقاي آن مي پردازد.

اقليم شناسي ديناميكي، علم بررسي حركات هوا در جو است و آن را به صورت مدلي واحد مطالعه مي كند و ويژگي هاي حركت، فرايند هاي ترموديناميكي ايجاد كننده اين حركات را بر اساس روشهاي رياضي، فيزيكي، همراه با كاربرد آنها بررسي مي كند.

 فرض اساسي در اقليم شناسي ديناميكي اين است كه حركت هوا نتيجه نيرو هاي حاصل از فرآيندهاي ترموديناميك بر روي زمين است و نيروي محركه اصلي در مدل عمومي گردش هوا انرژي تابشي خورشيد است.

اسلاید ۱۰ :

n سه اصل اساسي فيزيكي بر حركتهاي جوي حاكم است:

۱- پايستگي جرم

                        ۲- پايستگي تكانه(اندازه حركت)

                                                                        ۳- پايستگي انرژي

 

معادلات اصلي بيان كننده حركت و فرآيندهاي ايجاد كننده آنها در اقليم ديناميك عبارتند از:

قانون گاز كامل

– قانون اول ترموديناميك

– معادله حركت

– معادله رطوبت

– معادله پيوستگي

 * به طور كلي اقليم شناسي ديناميكي مبناي نظري اقليم شناسي سينوپتيكي است.