لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الکترنیک عمومی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الکترنیک عمومی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جریان

 • جریان متناوب:یک جریان دوره ای می باشد (AC) که در زمان های یکسان موج تکرار می شود
 • شکل

اسلاید ۲ :

انواع تعریف ها

 • فرکانس:تعداد نوسانات در واحد زمان را فرکانس گویند که با نماد f نشان داده و یکای ان هرتز(HZ)می باشد
 • نام دوم فرکانس:بسامد

زمان تناوب:مدت زمان یک نوسان کامل را گویند که یکای ان ثانیه و با Tنشان می دهند

سیکل:شکل موجی که در اثرگردش یک سیم پیچ در میدان مغناطیسی به وجود می اید که ایجاد یک موج سینوسی می کنند که به ان سیکل گویند ویا یک موج سینوسی کامل را سیکل گوئیم

سرعت زاویه ای:با امگا(w)نشان می دهند و نسبت

 می باشد

اسلاید ۳ :

 • دامنه:مقدار موج در هر لحظه از زمان را دامنه موج گوییم
 • دامنه ماکزیمم(پیک ماکزیمم):حداکثرولتاﮋ یا جریان سینوسی را در هر نیم سیکل دامنه ی ماکزیمم گویند

اسلاید ۴ :

 • مقدارموثر:مقدار موثریک جریان یاولتاﮋ (ac)عبارتند از:مقدار جریان یا ولتاﮋی که در یک مدار اهمی همان مقدار گرما تولید می کند.یک جریان یا ولتاﮋ(dc)با همان مقدار دامنه تولید می کنند
 • فرمول ها
 • فرمول جریان موثر
 • Im:جریان ماکزیمم
 • فرمول ولتاج موثر
 • Vm:ولتاج ماکزیمم

اسلاید ۵ :

نمودار هایacوdc

اسلاید ۶ :

 • نمودار دی سی

اسلاید ۷ :

نمودارهای جریان نمایی ومیرایی

 • جریان میرایی

اسلاید ۸ :

 • جریان نمایی

اسلاید ۹ :

انواع تعریف

 • مقدار متوسط:میانگین مقادیر موج سینوسی در یک نیم سیکل
 • فرمول:
 • فرمول جریان متوسط:
 • فرمول ولتاﮋمتوسط:
 • فاز:ارتباط مکانی یا زمانی بین دو یا چند موج هم فرکانس را گویند

اسلاید ۱۰ :

نمودارهای فازو غیر هم فاز

 • نمودار هم فاز