لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الکترونیک صنعتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الکترونیک صنعتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدارهاي ديودي و يكسو كننده ها

ديودهاي با بار RC و RL

در شكل۱-۲ يك مدار ديودي با بار RC نشان داده شده است . هنگامي كه كليد S1 در لحظه t=0 بسته مي شود ، با شرط اوليه vc(t=0)=0 ، جريان شارژي i  بدست می آید :

اسلاید ۲ :

 • ولتاژ خازن vc برابر خواهد بود با:
 • كه T=RC ثابت زمانی بار   RCاست . نسبت تغييرات ولتاژ خازن برابر است با:

  و نسبت اوليه تغييرات ولتاژ خازن ( در t=0 ) از رابطه زیر بدست مي آيد :

اسلاید ۳ :

 • يك مدار ديودي با بار RL در شکل ۳-۲ الف نشان داده شده است . هنگامي كه كليد S1 در t=0 بسته مي شود ، جریان عبوری از سلف، I افزایش و به صورت زير بیان مي شود:
 • با شرط اوليهi(t=0)=0، جواب رابطه قبل به صورت زير خواهد بود.

اسلاید ۴ :

 • مثال ۱:
 • در مدار ديودي شكلa 3-2 است . ولتاژ اوليه خازن است . اگر كليد s1 درt=0  بسته شود ، الف ) جريان ماكزيمم ديود ، ب) انرژي تلف شده در مقاومت R ولتاژ
 • حل : شكل موجها در شكل b 3-2 نشان داده شده اند .
 • الف ) اگر در رابطه ۳-۲ ، Vs=V0 قرار داده شود ، Ip ، جريان ماكزيمم ديود برابر خواهد بود با:
 • I=Vo/R=220/44=5A

اسلاید ۵ :

ب) انرژی تلف شده برابر است با:

W=0.5C x Vo^2=0.5 x 0.1 x 10^-6 x 220^2

W=0.00242J=2.42 mJ

اسلاید ۶ :

 ديود هاي با بار LC و RLC

 • در شكل ۲-۴a يك مدار ديودي با بار LC نشان داده شده است و هنگامي كه كليد S1 در لحظه t=0

  با احتساب شرایط اولیه داریم:

اسلاید ۷ :

ديود های هرز گرد

 • اگر كليد S1 در شکل a4-2 براي زمان t1 بسته شود ، جرياني از بار مي‌گذرد. با باز شدن كليد بايد مسيري براي جريان بار سلفي فراهم گردد . اين عمل به طور معمول با قرار دادن يك ديود Dm به صورتي كه در شكل a4-2 ا نشان داده شده انجام مي گيرد . با اين ديود به اصطلاح ديود هرزگرد مي گويند . طرز كار مدار به دو حالت تقسيم مي شود . حالت اول با بسته شدن كليد در t=0 آغاز و حالت دوم با باز شدن كليد شروع مي شود .

اسلاید ۸ :

 • مدارهاي معادل اين دو حالت در شكل ۲-۴b نشان داده شده اند.
 • . i1 و i2 به ترتيب جريانهاي لحظه اي براي حالت اول و دوم تعريف مي شوند . t1 و t2 زمان اين دو حالت است .

اسلاید ۹ :

 • حالت ۱٫ دراين حالت جريان ديود i1، برابر خواهد بود با:

حالت ۲ . اين وضعيت با بازشدن كليد آغاز مي گردد و جريان بار وارد ديود هرزگرد مي گردد . با تعريف مبدازماني در آغاز اين حالت ، جريان ديود هرزگرد از رابطه زير محاسبه مي شود .

با احتساب شرط اولیه:

اسلاید ۱۰ :

 مثال :در مدار زیر اندوکتانس مغناطیسی ترانس N2=100, N1=10, Lm=250uHمیباشد.اندوکتانسهای نشتی و مقاومتهای ترانس قابل صرفنظر است.Vs=220Vو جریان اولیه مدار ۰ است.اگر کلید s1 به مدت t1=50us بسته و سپس باز شود a))ولتاژ معکوس دیود(b).d1  پیک جریان اولیه.(c) پیک جریان ثانویه.  (d)زمان هدایت    (e)  .Dانرژی تامین شده.