لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الکتریسته جاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الکتریسته جاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الکترون آزاد

 اغلب الکترون های والانس به طور مداوم ولی بدون ترتیب مدارهایشان عوض می شود. یعنی هیچ الکترون والانسی مختص یک اتم نیست بلکه اتم ها الکترون والانس خود را به اشتراک می گذارند و به یکدیگر متصل می شوند. به این نوع پیوند فلزی گویند.

اسلاید ۲ :

حرکت الکترون

برای تولید جریان الکتریکی باید حرکت الکترون های  آزاد سیم در یک جهت حرکت کنند. برای این کار باید بارهای مثبت و منفی را در دو طرف سیم قرار داد. الکترون ها از طرف منفی به طرف مثبت رانده می شوند.

اسلاید ۳ :

جریان الکتریکی

برای این که از جریان الکتریکی برای انجام کار استفاده شود باید الکتریسته باید جاری شود. این عمل وقتی انجام می شود که الکترون های آزاد در یک جهت معین حرکت کنند. هنگامی که الکترون های آزاد سیم در سیم در یک جهت حرکت کنند گوییم جریان از سیم عبور می کند.

اسلاید ۴ :

عبور جریان

گاهی اوقات حرکت الکترون های آزاد را جریان می نامیم. بهتر است که بگوییم حرکت الکترون های آزاد علت جریان الکتریکی است. سرعت حرکت الکترون ها خیلی کم است. (چند سانتی متر در ثانیه)

اسلاید ۵ :

ضربان الکترونی

جریان الکتریکی در واقع ضربان انرژی الکتریکی است که یک الکترون هنگام تغییر مدارش به الکترون دیگر انتقال می دهد. چون اتم ها خیلی نردیک به هم هستند مدارهایشان روی هم قرار می گیرد بنابر این الکترونی که آزاد می شود برای منتقل شدن به مدار دیگر مسافت زیادی طی نمی کند. این سرعت ضربانی تقریبا“ با سرعت نور انجام می شود.

اسلاید ۶ :

شدت جریان الکتریکی

هنگامی که الکترون ها در جهت معینی حرکت کنند جریان الکتریکی بوجود می آید. هر چه تعداد این الکترون ها در واحد زمان بیشتر باشد جریان  بیشتر خواهد شد.

مدار کامل یا مدار بسته

برای عبور مداوم جریان باید یک منبع ولتاژ به دو سر یک سیم وصل باشد به طوریکه وقتی الکترونی توسط  قطب مثبت جذب شد توسط قطب منفی الکترون دیگر وارد سیم شود چنین فرآیندی یک مسیر بسته تشکیل می دهد.

اسلاید ۷ :

مدار باز

اگر در یک مدار بسته سیم قطع شود الکترون ها در سر سیمی که به قطب منفی وصل است جمع می شود و الکترون های آزاد طرف دیگر به طرف قطب مثبت می روند. بنابر این در دو سر باز اختلاف پتانسیل بوجود می آید. به چنین مداری ، مدار باز گویند.

اسلاید ۸ :

اتصال کوتاه

هنگامی که دو سر یک باتری یا ژنراتور توسط یک سیم به هم وصل شود اتصال کوتاه بوجود می آید. در این هنگام جریان زیادی از سیم عبور می کند و ممکن است باتری یا ژنراتور بسوزد لذا از فیوز استفاده می شود.

اسلاید ۹ :

واحد اندازه گیری شدت جریان

تعداد الکترون های که از یک نقطه از مدار عبور می کنند مقدار جریان را تعیین می کنند. اگر در یک ثانیه یک کولن بار از مدار در جهت معینی عبور کند گوییم شدت جریان یک آمپر می باشد.

مثال

اگر در مدت ۲ ثانیه ۴ کولن بار از یک نقطه از مدار عبور کند شدت جریان را بدست آورید.

اسلاید ۱۰ :

واحدهای بزرگ و کوچک
برای مقایر بزرگ و مقادیر خیلی کوچک از پیشوند های زیر استفاده می شود.