لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوريتم جديد برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوريتم جديد برای شبکه عصبی MLP در کاربردهای دسته بندی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

شبکه های عصبی

 • کاربردهای شبکه های عصبی
 • دسته بندی
 • تخمين توابع
 • شناسايی سيستم
 • روش های متداول در دسته بندی
 • شبکه های عصبی
 • روش های پارامتری
 • MLP
 • RBFSVMMLMAP

اسلاید ۲ :

روش های متداول در آموزش شبکه MLP

 • پس انتشار خطا
 • کمترين مربعات خطا
 • ارائه روش لونبرگ مارکوات
 • روش های نيوتنی

  در تمام روش های فوق معيار آموزش وزن ها با معيار دسته بندی متفاوت است.

اسلاید ۳ :

روش های متداول در آموزش شبکه MLP (ادامه)

 • خروجی مطلوب در روش های آموزشی متداول
 • تابع خطا
 • معيار دسته بندی

  ناديده گرفتن معيار دسته بندی در فرآيند آموزش می تواند سبب کاهش قابليت الگوريتم آموزشی گردد.

اسلاید ۴ :

روش های متداول در آموزش شبکه MLP (ادامه)

 • مثال: نمونه آموزشی متعلق به کلاس اول است:

  برخلاف کابردهای شناسايی سيستم و تخمين توابع، در کاربردهای دسته بندی، بينهايت خروجی مطلوب برای شبکه وجود دارد.

  نيازی به ثابت فرض کردن خروجی مطلوب نيست.

اسلاید ۵ :

روش پيشنهادی

 • شرط صفر بودن خطا در روش های آموزش متداول
 • شرط صفر بودن خطا بر اساس معيار دسته بندی
 • شرط صفر بودن خطا بر اساس معيار آموزشی پيشنهادی

اسلاید ۶ :

روش پيشنهادی (ادامه)

 • خروجی مطلوب در روش پيشنهادی
 • خطای خروجی شبکه با ورودی مطلوب فوق

اسلاید ۷ :

 • بررسی مثال قبل با معيار پيشنهادی

اسلاید ۸ :

شبيه سازی

 • ۵۰۰ دسته بندی پيکسل های تصوير ماهواره ای با ابعاد ۸۰*۱۲۰در دوازده باند
 • شامل ۸ کلاس.
 • کلاس های ۱ و ۲ شامل ۲۴۰۰ پيکسل و ساير کلاس ها شامل ۸۰۰ پيکسل

اسلاید ۹ :

شبيه سازی (ادامه)

 • برای آموزش از هر کلاس ۱۰۰ نمونه انتخاب شده است.