لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوها و روش های تدریس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوها و روش های تدریس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 اهداف رفتاری

—مفهوم تدریس را تعریف نمایید.

—مهمترین شرط اطلاق مفهوم تدریس را بیان نمایید.

—اهمیت استفاده از الگوهای تدریس را بیان نموده و سه الگوی اصلی تدریس را ذکر نمایید.

—اهمیت کاربرد الگوی پیش سازمان دهنده و موارد کاربرد آن را توضیح دهید .

—الگوی مشکل گشایی و کاربرد آن را توضیح دهید .

—الگوی فرد مداری و کاربرد آن را توضیح دهید.

—منظور از روش های تدریس را توضیح دهید . 

اسلاید ۲ :

آموزش

—به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح شده گفته می شود که هدف آن ایجاد یاد گیری در یادگیرندگان است .

—

—اجزای اصلی فرایند آموزش :

—

            آموزش دهنده                                         آموزش گیرنده

                                                   یادگیری

                                             محتوای آموزشی

اسلاید ۳ :

پس بنابر تعریف:

—آموزش عبارتست از فعالیت هایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده از جانب معلم طرح ریزی می شود و بین یاد دهنده و یک یا چند یاد گیرنده بصورت کنش متقابل جریان می یابد.

حاصل اینکه فرایند آموزش بدنبال ایجاد تغییر مطلوب در رفتار یادگیرنده است .

پس درآموزش وجود دو مفهوم ضروری است :  اول   اهداف آموزشی دوم      برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف

اسلاید ۴ :

مفهوم تدریس:

—تدریس  Teaching :  بطور کلی به مجموعه ی فعالیت هایی که در موقعیت کلاسی براثر تعامل هدفدار بین مربی ،فراگیران و مواد درسی صورت میگیرد تدریس گویند مشروط بر آنکه این مجموعه فعالیت به یادگیری دانش آموز بیانجامد.

—بنابراین فعالیت تدریس به منظور ایجادتغییردررفتاریادگیرنده صورت میگیرد . این فعالیت بر تعامل سه رکن  مربی، یادگیرنده و مواد درسی استوار است .

       اجزاو عناصر فرایند تدریس :

                                                                مربی

 

 

                          مواد درسی                                               دانش آموز

اسلاید ۵ :

ویژگیهای مربی:

—اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی معلم

—( مربی ) است . او حتی می تواند نقص کتابهای درسی و کمبودامکانات آموزشی را جبران نماید.

—

—در مجموع صرف داشتن اطلاعات وسیع و گسترده نمی تواند عامل موفقیت در تدریس باشد بلکه داشتن مهارت های تعاملی ، توانایی ارتباطی موٌثر و کارآمد ، داشتن برنامه منظم و منتظم و بسیاری از ویژگیهای شخصی و علمی مربی از جمله عوامل تاٌثیرگذار بر روندفعالیت تدریس است .

اسلاید ۶ :

—اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق هدفهای آموزشی معلم

—( مربی ) است . او حتی می تواند نقص کتابهای درسی و کمبودامکانات آموزشی را جبران نماید.

—

—در مجموع صرف داشتن اطلاعات وسیع و گسترده نمی تواند عامل موفقیت در تدریس باشد بلکه داشتن مهارت های تعاملی ، توانایی ارتباطی موٌثر و کارآمد ، داشتن برنامه منظم و منتظم و بسیاری از ویژگیهای شخصی و علمی مربی از جمله عوامل تاٌثیرگذار بر روندفعالیت تدریس است .

اسلاید ۷ :

ویژگیهای مواد درسی:

—تدریس هرموضوع در هر شرایط یکسان نیست . یادگیری دروس متفاوت مستلزم انجام فعالیتهای متفاوتی دارد یعنی تدریس اهداف شناختی با اهداف عاطفی با هم فرق می کند .

—

—ویژگیهای دانش آموز :

—

—شناخت و بررسی این ویژگی بویژه در تعیین نقطه شروع تدریس نقش بسیار ارزنده ای دارد.

—

اسلاید ۸ :

مقایسه مفهوم تدریس و آموزش با یادگیری

—هدف و منظور از انجام این دو فعالیت ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است .

—آموزش مفهوم عام تری نسبت به تدریس است. تدریس در موقعیت و محدوده زمانی خاص تری نسبت به آموزش انجام می شود . مادری که به عنوان اولین مربی تغذیه کودک ،به فرزند خود نکاتی درباره تغذیه را یاد می دهد به انجام فعالیت آموزشی مشغول است ،اما مسلما به آن فعالیت مفهوم تدریس اطلاق نخواهد شد .

اسلاید ۹ :

الگوی تدریس :

—الگوی تدریس (Model of teaching)  نقشه و چهارچوب فعالیت های مربی و دانش آموز برای سازماندهی ارائه مواد درسی است .

—یک الگو یا مدل ،مراحل مختلفی برای تدریس مشخص می کند که سلسله مراتبی از فعالیت ها را نشان می دهد .

اسلاید ۱۰ :

ویزگی های الگوی تدریس :

—فهرستی از کارها و فعالیت هایی که مربی و دانش آموز باید انجام دهند را مشخص می کند .

—ترتیب انجام فعالیت ها را مشخص می کند.

—برخورد منظم با مسائل آموزشی را تجویز می کنند ،به طوریکه انتقال و ارتباط افراد مختلف را میسر می کند.

—فرصت اصلاح و بازنگری فعالیت ها را مدنظر قرار می دهد .