لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت امتناع کودک از شیر خوردن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت امتناع کودک از شیر خوردن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر در روز اول تولد

lاحتقان بینی

lانسداد بینی

ضربه های زایمانی

ناهنجاریها

جابجایی کودک با خشونت

فشردن نوزاد به سینه مادر

وضعیت نادرست شیردهی

 

lجویز دارو به مادر

استرس و تپش قلب مادر

نوک پستان فرورفته

گاه فشارهای رحم تخم مرغی باعث سفت شدن گردن نوزاد و امتناع او از شیرخوردن میشود.

اسلاید ۲ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر روز اول تا چهارم

علاوه بر موارد فوق :

lرفلکس ضعیف اکسی توسین

lرفلکس قوی شیر خوردن

 

اسلاید ۳ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر در هفته اول تا چهارم

lسردرگمی نوزاد وقتی با پستانک تغذیه شود.

    دلایل:

توانایی کودک در فراگیری الگوهای مختلف تغذیه محدود است.

اولین تغذیه در ذهن کودک شکل می گیرد.

اگر پستان محتقن باشد به خصوص از شیشه خوردن برای کودک راحتتر است.

بو، مزه و حالت نوک پستان و پستانک متفاوتند.

اسلاید ۴ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر در هفته اول تا چهارم

lسردرگمی نوزاد وقتی با پستانک تغذیه شود.

    دلایل:

توانایی کودک در فراگیری الگوهای مختلف تغذیه محدود است.

اولین تغذیه در ذهن کودک شکل می گیرد.

اگر پستان محتقن باشد به خصوص از شیشه خوردن برای کودک راحتتر است.

بو، مزه و حالت نوک پستان و پستانک متفاوتند.

اسلاید ۵ :

lزخم نوک پستان

lاوتیت

lبرفک دهان

lبو ومزه خاص شیر

اسلاید ۶ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر از یک تا سه ماهگی

دل درهای کولیکی

     از سه ماهگی به بعد:

شروع زودرس غذای کمکی

آشفتگی کودک به علت سر کار رفتن مادر

بازیگوشی و توجه شیرخوار به اطراف

اسلاید ۷ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر در هر زمان

عفونت دستگاه تنفسی، اوتیت ، پنومونی

دندان درآوردن

گاستروریفلاکس

هوای گرم

نیاز به تعویض پوشک

تنشهای عاطفی

تمایل شیرخوار به ازشیرگرفتن خود که در صورت سلامت کودک ایرادی ندارد.

اسلاید ۸ :

دلایل  امتناع کودک  از شیر خوردن یا گرفتن سینه  مادر علــل مـادری

بیماریهای مادر نظیر: تومور پستان، ماستیت و عفونتهای پستان.

تغییرات هورمونی ناشی از استفاده کنتراسپتیوها

تغییرات بو یا ظاهر مادر.

تغییر مزه شیر به علت: ورزش طولانی، سیگارکشیدن،مصرف بیش ازcc   ۷۵۰ کافئین، واکنش به مواد آرایشی و …

کاهش تولید و جهش یک طرفه شیر که گاه به طور طبیعی اتفاق می افتد.

 

اسلاید ۹ :

روش برخورد با مادر و کمک به او

lفرصت دادن به مادر برای توضیح موضوع

lگوش کردن و درک احساسات مادر

lحمایت از مادر

lدادن اطمینان خاطر به او

lتشویق مادر به صبرو تحمل

lگذاشتن فرزند به سینه مادر و کمک به او

lدر نظر گرفتن حداکثر فرصت برای بهبود کودک

 

اسلاید ۱۰ :

کمک به کودک و تشویق او به گرفتن پستان

بررسی علت حقیقی

تغذیه کودک از پستانی که ترجیح میدهد

برقراری رفلکس شیردهی از هر دو سینه با دوشیدن مداوم

تغذیه کودک در وضعیتهای مختلف

به سینه گذاشتن کودک در زمانی که خواب سبک دارد یا در حال بیدار شدن است

 

 

به سینه گذاشتن کودک قبل از اینکه حرص و ولع زیادی پیدا کند

تماس پوست به پوست و نوازش کودک

شیر دادن درحین راه رفتن، وضعیت ایستاده و در حمام

استفاده از قطره چکان، فنجان وقاشق برای شیردوشیده شده

حمام کردن مداوم مادر

استفاده ازپرستار