لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انتقال ثبات ها و ریزعمل ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انتقال ثبات ها و ریزعمل ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیستم دیجیتالی ساده

 • مدارات ترتيبي و ترکيبي (که در فصل ۱ و ۲ معرفي شده‌اند) مي‌توانند براي ساختن سيستم‌هاي ديجيتالي ساده استفاده شوند

–اين مدارات واحدهاي سازنده سطح پايين يک کامپيوتر ديجيتال هستند.

 • سيستم‌هاي ديجيتالي ساده معمولاً با موارد زير شناخته مي‌شوند:

– ثبات‌هايي که در سيستم موجود است.

– عملياتي که اين ثبات‌ها بر داده ها انجام مي‌دهند.

 • براي شناسايي يک سيستم بايد بدانيم:

–چه عملياتي روي داده‌های داخل ثبات‌ها انجام مي‌شود.

– چه اطلاعاتي بين ثبات‌ها منتقل مي‌شود.

اسلاید ۲ :

سیستم دیجیتال: ریزعمل و داده

 • عملياتي که روي داده‌ها در ثبات‌ها انجام مي‌شود ريز عمل ناميده مي‌شود.
 • عمليات داخلي ثبات‌ها نمونه‌هايي از ريزعمل‌ها هستند.

–شيفت Shift

–بار کردن Load

–پاک کردن Clear

– اضافه کردن Increment

–…

 • يک عمليات پايه که روي داده‌هاي ذخيره شده در يک يا چند ثبات در طي يک پالس ساعت انجام مي‌شود ريزعمل نام دارد.

 

اسلاید ۳ :

 • سازمان (organization) داخلي کامپيوتر با موارد زير تعريف مي‌شود:
 • مجموعه ثبات‌ها و وظایف آن ها
 • مجموعه ريزعمل‌ها
 • سيگنال‌هاي کنترلي که ترتيب ريزعمل‌ها را مشخص مي‌کنند

اسلاید ۴ :

زبان انتقال ثبات

 • نحوه بیان سمبلیک مورد استفاده برای بیان انتقال های ریزعملی بین ثبات ها

  زبان انتقال ثبات ناميده مي‌شود.

 • اصطلاح «انتقال ثبات» بیانگر وجود مدارات منطقی سخت افزاری است که می۲تواند یک ریزعمل را اجرا کند و نتیجه را به یک ثبات منتقل کند. (در چند اسلاید بعد خواهیم دید..)
 • ریزعمل : سمبل (در زبان) : سخت افزار
 • زبان انتقال ثبات مي‌تواند براي نشان دادن هر ترتيب از ريزعمل‌ها مورد استفاده قرار گيرد.
 • زبان انتقال ثبات:

–يک زبان سمبوليک است.

–يک ابزار آسان براي شرح سازمان داخلي کامپيوترهاي ديجيتال است.

–فرايند طراحي سيستم‌هاي ديجيتال را تسهيل مي‌کند.

اسلاید ۵ :

نام گذاری ثبات ها

 • ثبات‌ها معمولاً با حروف بزرگ نامگذاري مي شوند. گاهي اوقات پس از اسم آن‌ها اعداد قرار

   مي گيرد (A, R13, IR). 

 • اغلب نام‌ها نشان دهنده کاري است که در آن ثبات انجام مي شود مثلاً:

–MAR  – memory address register

–PC  – program counter

–IR  – instruction register

 • ثبات‌ها و محتواي آنها به طور نمادين مي تواند به صورت‌هاي زير ديده شود:

–به صورت يک موجوديت واحد

–با نشان دادن بيت‌هاي ثبات

اسلاید ۶ :

انتقال ثبات

vکپي شدن اطلاعات يک ثبات به ثبات ديگر انتقال ثبات نام دارد.

 • يک انتقال ثبات به شکل زير نشان داده مي شود:

R2 ¬ R1

 • در حالت انتقال
 • محتواي ثبات R1 به R2 منتقل مي‌شود.
 • انتقال در يک پالس ساعت انجام مي‌شود.
 • محتواي R1 تغيير نمي‌کند.
 • لازمه انتقال ثبات
 • خطوط انتقال از R1 به R2
 • بار شدن موازي در R2
 • خطوط کنترل لازم براي انجام عمليات

 

اسلاید ۷ :

انتقال ثبات:  با کنترل

 • اغلب اوقات عمليات فقط زماني که يک شرط خاص برقرار باشد بايد اجرا شوند.
 • اين مساله شبيه if در زبان هاي برنامه نويسي است.
 • در سيستم هاي ديجيتال شرط با يک سيگنال کنترلي (Control Signal) يا تابع کنترلي انجام مي‌شود.
 • تابع کنترلي به شکل زير نشان داده مي‌شود:

P: R2 ¬ R1

بدين معني که اگر P برابر ۱ بود انتقال از R1 به R2 انجام شود. يا:

if (P = 1)  then  (R2 ¬ R1)

 

اسلاید ۸ :

انتقال ثبات: همزمانی چند عمل

اگر تعداد دو يا بيشتر عمليات همزمان انجام شود:

 • آن‌ها را با کاما (،) از هم جدا مي‌کنيم

 

P:  R3 ¬ R5,, MAR ¬ IR

در اينجا اگر P=1 باشد، به طور همزمان انتقالات زیر انجام می شود:

 • R5 به R3
 • IR به MAR

اسلاید ۹ :

انتقال گذرگاهی: ارتباط بین ثبات ها

vوجود ثبات های زیاد در کامپیوتر دیجیتال

 • نیاز به مسیرهای انتقال اطلاعات
 • براي اتصال n ثبات به يکديگر به n(n-1) خط ارتباطي نياز است.
 • هزينه: O(n2)

–براي سيستم‌هاي با تعداد ثبات زياد عملي نيست

 • راه حل:
 • استفاده از يک مجموعه مدار متمرکز (متشکل از یک گروه از سیم ها) به نام گذرگاه مشترک (bus) براي انتقال اطلاعات
 • نیاز به مدارهاي کنترلي براي تعيين اینکه کدام ثبات، ثبات منبع و کدام ثبات مقصد است

اسلاید ۱۰ :

انتقال گذرگاهی: ساخت سیستم گذرگاه مشترک

استفاده از مالتی پلکسر

استفاده از بافر سه حالته

 

 • نمایش انتقال ثبات از طريق گذرگاه
 • وجود گذرگاه به طور ضمنی
 • بیان وجود به طور صریح