لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اندازه گيری حلاليت سه تايی ايزومرهای ساختاری بوتانل در دی اکسيد کربن فوق بحراني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • تاريخچه
 • خواص سيال فوق بحراني
 • روشهاي تعيين حلاليت گونه هاي مختلف در سيالهاي فوق بحراني
 • بخش تجربی
 • بحث و نتيجه گيری

اسلاید ۲ :

 • اولين گزارش از مشاهده فاز فوق بحراني توسط Baron Cagniard De La Tour درسال ۱۸۲۲ انجام گرفته است
 • اولين كساني كه قدرت حلاليت سيالهاي فوق بحراني را براي نمونه هاي جامد بررسي كردند، هاني و هوگارت در سال ۱۸۷۹ ميلادي بودند
 • در سال ۱۹۵۸ زهوز و همكارانش استخراج لانولين از پشمهاي روغني توسط CO2 فوق بحراني را گزارش كردند
 • استفاده از SFE به عنوان يك تكنيك تجزيهاي تا دهه ۱۹۸۰ به تأخير افتاد

اسلاید ۳ :

 • نحوه اشباع كردن سيال از گونه مورد نظر

روش ايستا يا استاتيك

روش ديناميك يا پويا

روش استاتيك – ديناميك

روش چرخه اي

 • نحوه آناليز محلول اشباع

روشهاي وزن سنجي ( سيستمهای دوتايی)

روشهاي كروماتوگرافي ( سيستمهای سه تايی)

روشهاي اسپكترو متري

اسلاید ۴ :

 • در کارهای قبلی حلاليت ايزومرهای بوتانل در سيستمهای دوتايی در شرايط دما و سرعت جريان ثابت در دی اکسيد کربن فوق بحرانی اندازه گيری شد
 • در اين پژوهش به منظور بررسی رابطه ساختار با حلاليت، حلاليت ايزومرهای ساختاری بوتانل در سيستمهای سه تايی در دی اکسيد کربن فوق بحرانی اندازه گيری شد.

اسلاید ۵ :

 • روش اشباع کردن سیال فوق بحرانی از آنالیز
 • دو سل برای نمونه و یک سل برای پشم شیشه
 • تنظیم سیستم در دما و فشار مورد نظر
 • ۴۵ دقیقه برای رسیدن به تعادل
 • جمع آوری نمونه در حجمهای مساوی از دی اکسید کربن

اسلاید ۶ :

   تعیین حلالیت

 • تعیین تعداد مول دی اکسید کربن
 • PV=nRT
 • تعیین تعداد مول گونه حل شده
 • سیستم دوتایی (روش وزنی)
 • سیستم سه تایی (روش کروماتوگرافی)

اسلاید ۷ :

 كروماتوگرام مربوط به مخلوط حاوي ايزوبوتانل و ۲- بوتانل (نمونه‎هاي مورد آناليز)،۱- بوتانل استاندارد داخلي، n- هگزان(حلال)

    برنامه دمایی ۴۵ و ۶۵ و ۱۸۰ مقدار تزریق ۰٫۴ میکرو لیتر دمای محل تزریق ۲۴۰      دمای آشکار ساز ۲۵۰     دتکتور FID                      گاز حامل He                  فاز ساکن FFAP           سوخت و اکسیدان & Air H2

اسلاید ۸ :

   تعیین حلالیت

 • تعیین تعداد مول دی اکسید کربن
 • PV=nRT
 • تعیین تعداد مول گونه حل شده
 • سیستم دوتایی (روش وزنی)
 • سیستم سه تایی (روش کروماتوگرافی)

اسلاید ۹ :

 كروماتوگرام مربوط به مخلوط حاوي ايزوبوتانل و ۲- بوتانل (نمونه‎هاي مورد آناليز)،۱- بوتانل استاندارد داخلي، n- هگزان(حلال)

    برنامه دمایی ۴۵ و ۶۵ و ۱۸۰ مقدار تزریق ۰٫۴ میکرو لیتر دمای محل تزریق ۲۴۰      دمای آشکار ساز ۲۵۰     دتکتور FID                      گاز حامل He                  فاز ساکن FFAP           سوخت و اکسیدان & Air H2

اسلاید ۱۰ :

 • حلالیت اولئیک اسید در دو فشار ۱۳۸ و ۲۰۷ بار و دماهای ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ اندازه گیری شد.
 • صحت و دقت نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت.