لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اندازه گيری درعلوم وابزارهای آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اندازه گيری درعلوم وابزارهای آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اندازه گيری درعلوم وابزارهای آن

—اهداف کلی:

—۱)با یکاهای  اندازه گیری طول ،جرم، وزن، حجم،وزمان آشنا شود

—۲)تبدیل متعارف واحد های اندازه گیری انجام دهد

—۳)دقت اندازه گیری ونحوه استفاده صحیح وسیله اندازه گیری را انجام دهد

اسلاید ۲ :

ارزيابی ورودی:

—۱) اگربخواهید که بفهمیددرمدت یک سال چقدررشد کرده اید چه چیزی را اندازه میگیرید؟

—۲) برای به موقع رسیدن به مدرسه چطور؟

—۳) پزشک با اندازه گیری چه مواردی  پی به سلامتی یا بیماری    مي برد؟

—۴) برای طراحی وساخت ساختمان وجاده ها به چه ابزاری نیازدارید؟

—این نمونه ودهها نمونه دیگر زندگی ما را به شدت به اندازه گیری وابزارها وابسته میکند که در این فصل با برخی از اندازه گیریر کابرد وابزار های  آن آشنا می شویم.

اسلاید ۳ :

هدف هاي كلي پيامد محور

—سطح ۱ : بايكاها و ابزار اندازه گيري طول ، جرم ، وزن ، زمان و چگالي آشنا مي شود و مي تواند طول و جرم يك جسم يا زمان انجام يك فرايند را اندازه گيري و گزارش كند .

—

—سطح ۲ : مي تواند طول ، حجم ، جرم ، وزن و چگالي يك جسم را اندازه گيري كند و برخي از تبديل هاي متعارف را انجام دهد .

—

—سطح ۳ : در اندازه گيري ها دقت هاي لازم و نحوه استفاده درست وسيله و خواندن درس را اعمال مي كند روش هاي اندازه گيري غير مستقيم را به كار مي برد و تبديل و احدها را به راحتي انجام مي دهد

—

اسلاید ۴ :

فصل در يك نگاه

—در ابتداي اين فصل اهميت اندازه گيري در زندگي وعلوم مورد بحث قرار مي گيرد سپس به آموزش اندازه گيري اهميت يكاها ( واحدها ) ، جرم و وزن ، طول و حجم ، زمان و چگالي و دقت در اندازه گيري پرداخته مي شود . در اين فصل با كاربرد ابزارهاي اندازه گيري جرم و وزن ، طول و حجم و زمان و دقت آن ها آشنا مي شوند .

— در آموزش اين فصل مي توان از فراخواني تجربه هاي آموزشي دانش آموزان ، فعاليتهاي عملي و فكري ، آزمايش ها و …. استفاده كرد . تو صيه مي شود اندازه گيري ها حتماً توسط دانش آموزان انجام شود و مي توان قسمتي از نمره ارزشيابي ها را به همين كارهاي عملي اختصاص داد. تكرار اندازه گيري ها ، ميانگين گيري از آن ها و توجه به دقت ابزار اندازه گيري مورد تأكيد است .

—

—

اسلاید ۵ :

اندازه گيری

—فرض کنید می خواهید طول حیات مدرسه را اندازه گیری کنید ولی ابزاری ندارید مثلا می توان از طول قد م ها یا طول کفش ها استفاده کنید.

—آیا به نظر شما دراین شرایط برای طول عددهای مشابه  به دست میآید.

—از دانش آموزان می خواهیم این کار را انجام دهند

—۱) طول حیا ط ۴۰قدم پارسا شده

—۲) طول حیاط ۴۲قدم رضا شده است

—حال کدام اندازه گیری درست است ؟

—دانشمندان برای اینکه عددها  حاصل ازاندازه کیری مختلف  یک چیزباهم مقایسه پذیر باشد کمیت هایی یکا های معینی را تعریف میکنند .

اسلاید ۶ :

دانستنی معلم

—تعریف علمی جرمkg: جرم ۱۰۰۰سانتی متر مکعب (یک لیتر) آب خالص در دمای ۴درجه سانتی گراد.

—کیلوگرم ازاستوانه ای که جنس آن آلیاژ پلاتین وایریدیوم که در موزه پاریس نگه داری میشود.

—تعریف علمی مترm:مسافتی که نور درکسری ازثانیه یک سیصد میلیونیم ثانیه درخلاء می پیماید.

—یا تعریف قبل ( فاصله بین علامت روی میله ازجنس آلیاژپلاتین وایریدیوم دردمای ثابت صفردرجه سلسیوس

—تعریف واحد زمانS:کسری ازشبانه روز یک هشتادوشش وچهارصد ثانیه

—(یا ۱۰میلیارد برابرزمان نوسان پرتوبین دوتراز دراتم سزیم۱۳۳

اسلاید ۷ :

هرجسم ازماده تشکيل شده است(ماده جرم وحجم دارد) . با ترازوجرم جسم را اندازه می گيرند

اسلاید ۸ :

واحدهای اندازه گيری:

—واحد جرم کیلوگرم: جرم مقدار ماده تشکیل دهنده جسم که با یکای گرم وکیلوگرم اندازه گیری می شود کیلوگرم kg وگرم g  نشان میدهیم

—واحد طول متر: فاصله بین دونقطه با طول اندازه میگیریم 

—واحد زمان ثانیه: واحدبزرگتر دقیقه ،ساعت،شبانه روز، سال و…میباشد.

اسلاید ۹ :

اجسامی واحد اندازه گيری جرم آنها گرم يا کيلو گرم است مشخص کنيد؟

اسلاید ۱۰ :

تبديل واحدها : برای تبديل واحد بزرگ به کوچک عمل ضرب انجام مي دهيم وبرعکس.

—ما درعلی به طلا فروشی رفت یک سرویس طلا به جرم  ۴/ ۰ کیلو گرم خریداری کرد اوچند کیلو گرم خرید کالا کرده است؟

—پاسخ : چون هرکیلوگرم معادل ۱۰۰۰گرم است بنابراین

—

—گرم۴۰۰= ۱۰۰۰ *۴/

—