لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع دودكش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع دودكش قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نكات مهم در خصوص استفاده از جداول

ارتفاع كل دودكش (H) حداقل ۳ متر باشد.

قطر لوله‌هاي رابط بايد مساوي يا بزرگتر از دهانه خروجي كلاهك تعديل باشد.

حداقل قطر دودكشهاي وسايل گازسوز ۱۰ سانتيمتر مي‌باشد و چنانچه محاسبات كمتر از قطر مذكور باشد حداقل همان ۱۰ سانتيمتر رعايت شود.

مقادير “حداكثر ظرفيت حرارتي وسائل گازسوز” مندرج در جداول بر مبناي نصب ۲ زانوئي ۹۰ درجه در لوله‌هاي رابط ارائه شده‌اند. بازاء اضافه شدن هر زانوئي ۹۰ درجه (ويا معادل آن) ۱۰% از ظرفيت حرارتي دودكش مندرج در جداول كاسته خواهد شد.

اسلاید ۲ :

ضوابط مربوط به نصب دودكش‌ها

 حداقل فاصله كلاهك دودكش از دريچه تامين هواي ساختمان بايد ۱ متر در نظر گرفته شود.

هر مصرف‌كننده درونسوز مانند آبگرمكن , بخاري و غيره بايد داراي دودكش مناسب و رابط مستقل باشد.

انتهاي كليه دودكشها بايد حداقل ۱ متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از ديوارهاي جانبي نيز حداقل  ۱ متر فاصله داشته باشد.

محل اتصال قطعات دودكش بايد كاملا” دودبند شوند.

دودكشها بايد توسط بست مناسب به ديوار محكم گردند.

عبور دودكش از سقف كاذب و اطاق هاي مجاور محل نصب و ساير فضاهاي خالي مجاز نمي‌باشد.

اسلاید ۳ :

كلاهك H

نصب كلاهك H موجب مي شود تاثيرات باد بر جريان داخل دودكش به حداقل برسد .

اسلاید ۴ :

آزمون مكش در دودكش

براي اينكه از مكش صحيح در دودكش اطمينان حاصل كرد مي توان از آزمايش دود استفاده كرد . روش دقيقتر استفاده از دستگاه فشار سنج براي اندازه گيري مقدار مكش در خروجي كلاهك تعديل مي باشد .بايد توجه داشت ميزان مكش بايد در بدترين حالت فشار منفي در محيط اندازه گيري شود .

اسلاید ۵ :

ارتفاع دودكشها

در صورت نصب چند دستگاه گازسوز در يك محيط بايد ارتفاع دودكش ها يكسان باشد تا از فشار معكوس روي هر يك از آنها جلوگيري شود .

اسلاید ۶ :

تاثيرات باد

تاثيرات باد بر جريان دودكش اجتناب ناپذير است . بنابراين در نصب دستگاههاي گازسوز بايد اين تاثيرات در نظر  گرفته شود . به عنوان مثال در صورت نصب دريچة تهويه در طرفي كه باد غالب مي وزد بدليل ايجاد فشار مثبت در داخل مشكلي ايجاد نمي شود ولي در صورتيكه دريچة تهويه در جهت ديگر باشد بدليل ايجاد پديدة جدايش جريان و ايجاد ناحية كم فشار عملا ونت تهويه ، محل خروج هوا از داخل محيط شده و در دودكش برگشت جريان را داريم .

اسلاید ۷ :

تاثيرات باد

مجموع عواملي چون جهت وزش باد و موانعي كه سر راه آن قرار دارد مي تواند تاثيرات متفاوتي روي دودكشها داشته باشد . به عنوان مثال در دو تصوير اول اينگونه به نظر مي آيد كه اگر دودكش به سمت باد باشد عمل مكش بهتر انجام مي پذيرد ولي در دو شكل بعد كه نواحي فشار رسم شده است ديده مي شود كه شيب سقف يك ناحية پرفشار را ايجاد كرده است كه عملا در خروج دود اختلال ايجاد مي كند.

اسلاید ۸ :

نصب روبرو به چند دليل ايراد دارد :

تفاوت ارتفاع دو دودكش مي تواند موجب برگشت جريان شود .

پنجره به خروجي دودكش نزديك است  كه علاوه بر امكان ورود دود به داخل ، در هنگام باز بودن پنجره امكان ايجاد فشار منفي حول دستگاه وجود دارد 

در صورت وزش باد از راست به چپ بدليل ايجاد ناحية پر فشار امكان برگشت جريان و يا ايجاد سكون در دود كش وجود دارد .

در صورت وزش باد از چپ به راست بدليل اغتشاش و چرخش جريان و ايجاد ناحية كم فشار باز هم خروج دود به راحتي انجام نمي پذيرد .

اسلاید ۹ :

دودكش روكار

هر وسيله گاز سوز بايد داراي يك دودكش مجزا و مجهز به كلاهك باشد

  • استفاده از حداكثر ۲ زانوئي ۹۰ درجه مجاز مي‌باشد
  • دودكش وسايل گازسوز در محل عبور از شيشه پنجره‌ها نبايد مستقيماً با شيشه در تماس باشد زيرا در چنين صورتي امكان شكستن شيشه در اثر حرارت و افتادن دودكش وجود دارد
  • دودكشها بايد توسط بست مناسب به ديوار محكم گردند
  • انتهاي دودكشها بايد حداقل ۶۰ سانتيمتر از بلندترين قسمت ساختمان بالاتر باشد
  • در صورتيكه ارتفاع دودكش فلزي بيشتر از ۳ متر باشد، جدار بيروني آن ميبايد عايق گردد

اسلاید ۱۰ :

دودكش انعطاف پذير Flexible

۱- به عنوان لايه دودكش                    ۲- به عنوان رابط دودكش