لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع پوششهای سقف های شیبدار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع پوششهای سقف های شیبدار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

      آندولین   

    گروه کارخانجات آندولین فعالیت خودرادرسال۱۹۴۵درفرانسه آغازکرد.درحال حاضراین گروه صنعتی با تولیدوعرضه متجاوز

 از یک میلیارد مترمربع مقام نخست درجهان درزمینه تولیدپوشش سقف وعایقهای ساختمانی رادراختیارداردودرپنچ قاره جهان-درکشورهای مختلف فعالیت می نماید.

   آندولین اروپاآسیا:

     آندولین اروپا آسیایکی ازمراکزاصلی تولیدوپخش محصولات گروه آندولین است این شرکت فعالیت خود را ازسال۱۹۹۴آغاز

 نمودویک شرکت فرانسوی می باشدومحل جغرافیای ان جهت پوشش قسمتی از بازارهااروپاواسیای میانه وخاورمیانه درکشوره

 ترکیه قرار گرفته است.

اسلاید ۲ :

        آندولینhigh resistance-hr)مقاومت بالا) بصورت ورق محصول اصلی درگروه آندولین ویژه پوشش سقف ساختمان

 می باشد. آندولین  hrازترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است ودرجریان با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومن

 از درون رنگ می پذیرد ، به نحوی که در سخت ترین شرایط این رنگها ثابت می ماند.آندولینhrیک محصول عالی دربرابرنفوذ آب

 است. ازآن جا که انعطاف پذیر بوده غیر قابل ترک برداشتن است.وهمچنین بخاطر غیرقابل زنگ زدگی، غیر قابل پوسیدگی،مقاوم بودن درمقابل اشعه های ماوراءبنفش ومقاوم بودن درمقابل موادبیولوژیکی وشیمیایی موجود درهوا عمری طولانی دارد ونیازی به وارسی دائمی نداشته وبه محیط زیست آسیب نمی رساند.

اسلاید ۳ :

تولید باکیفیت بالا

     بلااستثنا درتمامی کارخانجات گروه آندولین در۸ کشورجهان بااستفاده ازتکنولوژی پیشرفته واستاندارد بالا انواع محصولات

 ازقبیل آندولین hr (ورق پوشش سقف بام ونما)وعایقهای زیر بام (ایزولین-روفولین)وعایقهای ضد آب ساخته می شود وبه

خاطره سازگاری با محیط زیست-کارخانجات آندولین تعداد زیادی جوایزوگواهینامه دریافت نموده است.ورقهای آندولین

HR توسطCEN(کمیته استاندارد اروپا)مورد آزمون وتایید قرار گرفته وطبق استاندارد۵۳۴EN-باکیفیت بالا از نوعA  تولید

وعرضه می شود.

مشخصات آندولینHR

ورق ویژه پوشش بام (سقف)

طول:  ۲۰۰سانتیمتر 

عرض:  ۹۵سانتیمتر

سطح خالص پوشش:  ۵۹/۱مترمربع توسط هر ورق

وزن هر ورق:  ۵/۶ کیلوگرم(هرمتر مربع ۴/۳کیلوگرم)

ارتفاع شیار:  ۴سانتیمتر

تعداد شیار:  ۱۰ شیار درهر ورق

بسته بندی:  ۳۰۰ ورق درهرپالت

اسلاید ۴ :

 رنگ ورق:

 ورق وتیزه آندولین دررنگهای سیاه-قرمزوسبز بصورت استاندارد تولید می شود وبنا به سفارش سایر رنگها مانند قهوه ای

-آلومینومی-رنگ استتاری وحتی بصورت دو رویه رنگ۲  HRقابل عرضه میباشد.

مشخصات تیزه آندولینHR

طول:  ۲۰۰سانتیمتر

عرض:  ۵/۴۸سانتیمتر

سطح خالص پوشش:       ۴۵/۰مترمربع توسط هرعدد

وزن:  ۵۷/۲کیلوگرم

بسته بندی:  ۲۵عدد درهربسته

اسلاید ۵ :

    ویژگیهای فنی آندولینHR 

عایق آب: درهر نوع آب وهوا وشرایط جوی از نفوذ آب جلوگیری می نماید.

سبکی: با وزن کمتر از ۴کیلوگرم درهر متر مربع- ازنظر سهولت نصب- حمل ونقل با صرفه

است. به دلیل وزن بسیار سبک، صرفه جوی درسازه ها وایمنی درمقابل زلزله را تامین می کنند.

مقاوم در مقابل اشعه ماوراءبنفش:اشعه های ماوراءبنفش بر سطح ورقها کمترین آسیبینمی رساند.

تحمل نیروی ثقل(بار): در فاصله های تیر چوبی ۴۵ سانتیمتر(با حداکثر۱/۲۰۰انحنا 

 درهرتیر چوبی) ۳۵۰ کیلوگرم بار تحمل می کنند.

تحمل در سرماوگرما:درفاصله۳۵- تا۱۰۵+درجه سانتیگراد هیچ تغییری دیده نمی شود.

 دراین فاصله دما –هیچگونه پولکی درسطح آن بوجود نمی آید.

هدایت گرمایی: درآندولینHRهادی گرمایی مطا بق چوب است. KCAL/MHC105/0

عایق صوتی: معدل قدرت جذب صوت معا دل db40 می باشد.

خواص بیولوژیکی: آندولین پوسیده نم یشود واز عوامل بیولوزیکی مانند قارچ وکپک تاثیر نمی پذیرد.

خواص شیمیایی : انواع بازواسیدبرورق آندولین بی تا ثیرند.ضمنا” درآندولینHR ابدا”

 آزبست وجود ندارد.

اسلاید ۶ :

  • استانداردهای کیفیت عالی آندولین درآزما یشگاههای معتبر جهانی با تست های گوناگون اثبات شده است.
  • آزمایشها وتستهای انجام شده عبارت از:

 _استاندارد ظاهری-شکل وابعاد

 _آزمایش سختی

 _آزمایش مقا ومت در برابر ضربات

 _آزمایش فرسودگیAGING))

 _آزمایش جذب آب وآزما یش حل شدن ماده بیتو من و.. 

  روش نصب:

   ورق های آندولین روی بام های شیب دار(با شیب کم

  ویا زیاد) وبام های قوسی ودیوارنمای ساختمان بسادگی

  قابل نصب است وورقها به سادگی با هم بطور کامل جفت

  میشوند. نصب ورقهای آندولین دربام های مختلف با تیر

 چوبی-تیر فلزی –تیربتنی وهمچنین با عایق های گرمای

 ویا بدون عایق به سهولت انجام می گیرد وبه علت سبکی

 وعدم دورریزوبرش آسان کاملا مقرون به صرفه است .

اسلاید ۷ :

۱-آندولین HR95 ×۲۰۰

۲-تیرچوبی۵*۵

۳- پشم شیشه یاورق پلی استایرن

۴- پیچ گالوانیزه۸ سانت با واشر وکلا هک پلاستیکی

۱-آندولینHR 95×۲۰۰

۲- تیزه آندولینHR5/48-200

۳- لاپه یاتیر چوبی۱۰-۲

۴- میخ گا لوانیزه ۸سانت با واشر وکلا هک پلاستیکی

۵- تیر چوبی اصل

۱ -HR آندولین ۹۵×۲۰۰

۲- میخ گالوانیزه ۸سانت باواشر وکلاهک پلاستیکی

۳- تیر چوبی۸-۵

۱-آندولین  HR95 ×۲۰۰

۲- تیزه اندولینHR5/48-200

۳- تیر چوبی۸-۵

۴- میخ گالوانیزه  ۸سا نت  با واشر وکلاهک

 پلا ستیکی

اسلاید ۸ :

۱- آندولین HR95×۲۰۰

۲- تیزه آندولینHR5/48-200

۳- میخ مخصوص بتن آندولین۷سانت

۴- سطح بتنی بام

 

۱-آندولین ۹۵×۲۰۰

۲- سطح بتنی سبک یاتیرچه بلوک

۳- میخ پیچی مخصوص ۱۰ سانتی

 

۹۵×۲۰۰HR1-آندولین

۲- تیر یا لاپه فلزی۴۰-۶۰

۳- قلاب ۸سانتی با کلاهک باواشر

۴- پیچ گالوانیزه خودکار۵سانت باواشر وقطر۳/۶

 

۱-آندولین ۹۵×۲۰۰ 

۲- تیزه آندولین ۵/۴۸-۲۰۰

۳- لوحه پلا ستوفوم۵/۹۲-۷۶

۴- میخ مخصوص بتن آندولین  ۱۰ سانتی

اسلاید ۹ :

لوازم جانبی

               میخ گا لوانیزه با واشر پلا ستیکی آندولین برای بام های چوبی

               قطر: ۳میلی متر

               طول: ۸-۱۰ سانتیمتر  

               بسته بندی:۴۰۰ عدد درهر جعبه

 

               میخ مونو بلاگ گا لوانیزه با واشر وکلا هک یکپارچه مخصوص متصل به  

               قطر: ۳میلی متر

               طول: ۸-۱۰ سانتیمتر

               بسته بندی:۴۰۰عدد در هر جعبه

 

               میخ گا لوانیزه مخصوص بتن با واشر پلاستیکی جهت بام های بتی

               قطر:۵میلی متر

              طول: ۷-۹-۱۰-۱۳سانتیمتر

              نوع واشر: مسطح وکلاهک دار

              بسته بندی:۱۰۰۰عدددرهر کیسه

 

              میخ پیچی برای بام های پانلی بتن سبک

              طول:۱۱سانتیمتر

              بسته بندی: ۴۰۰ عدد درهر کیسه

 

اسلاید ۱۰ :

                                پروفیل مقطع نهایی

                               عر ض: ۷و۱۲سانتیمتر

                               طول: ۲۰۰سانتیمتر

 

                               دریچه نورگیروخروجی بام

                               ابعاد: ۵۰×۵۰