لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مرحله اول :

تعیین هدف کلی :

 یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟

اسلاید ۲ :

مرحله دوم :

تحلیل آموزشی :

 یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند یادگیری تعیین و تصریح می شوند.

اسلاید ۳ :

مرحله سوم :

گزینش محتوی و تعیین خط مشی آموزشی :

 انتخاب مواد و روشها برای هماهنگ کردن و هدایت مسیر فعالیتها به سوی هدفهای تعیین شده و به مورد اجرا گذاشته می شود .

اسلاید ۴ :

مرحله چهارم :

تعیین نظام ارزشیابی :

 برای تعیین میزان دستیابی به هدفها و مشخص ساختن موانع و نارسائی ها استفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان بازخورد در برنامه ریزی بعدی

اسلاید ۵ :

 

هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .       

اسلاید ۶ :

تعريف هدف

منابع انتخاب هدفها

 

 نیاز جامعه     يادگيرنده  موضوع درسي

 

ارزش ها و باورهای جامعه ، دیدگاه محققان

اسلاید ۷ :

مرحله اول :

هدف کلی آموزش :

 آندسته از اهداف آموزشی که دانشجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و استاد انتظار دارد دانشجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد.

اسلاید ۸ :

برای تعیین هدف کلی باید :

 ۱- از وظایفی که یادگیرنده در آینده خواهد داشت آگاه بود

۲- ارتباط منطقی بین هدف کلی درس و حرفه آینده وجود داشته باشد

اسلاید ۹ :

مراحل نگارش هدف های آموزشی

تعیین هدف یا هدف های کلی آموزشی

تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی

تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده

اسلاید ۱۰ :

افعالی برای اهداف کلی :

 فهمیدن

 دانستن

 بکار بردن

ارج نهادن

گوش دادن

 فکر کردن

خلق کردن

 قدردانی کردن

 آشنا شدن

 شناختن