لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهميت آموزش و پرورش پيش دبستاني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهميت آموزش و پرورش پيش دبستاني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

هدف آرماني آموزش

-تلاش در جهت پرورش انسان هايي كه در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي در راستاي هدف آرماني جامعه به رشد و شكوفايي مطلوبي نائل شوند و جامعه را در مسير آن هدف به پيش برانند.

بازتاب بهره مندي ازهدف هاي روشن و آرماني:
-ارتقاء كيفيت آموزش
-ارتقاء سطح دانش فراگيران
-رشد بالندگي آنان در تمامي ابعاد
-فراهم كردن جوي سالم و آرام وبه دور از رنج هاي روحي
-توسعه انگيزه ها
-فراهم كردن روشي معين براي يادگيري  درآينده
(آيين تدريس وروش كلاس داري-مهران عليپور مشكاني،۱۳۸۱)

اسلاید ۲ :

تاريخچه آموزش پيش از دبستاني جهان

-سرآغاز قرن ۱۹
-عوامل تغيير ديدگاه ها نسبت به كودكان:شرايط اجتماعي،باورها درباره طبيعت كودك.
-يكي از طرفداران آموزش به كودك:كمنيوس
-يادگيري از طريق فعاليت در انديشه هاي ديويي متبلور شد.
-روسو بر اهميت آموزش زود هنگام وملموس تاكيد مي ورزيد.
-اولين بار پستالوزي آموزش پيش دبستاني را به عنوان يك رشته علمي مجزا مطرح كرد.
-بيشترين تاثيربرشكل گيري حيطه آ.پ پيش دبستاني را فروبل گذاشت.
-اولين كودكستان را فروبل با نام باغچه كودكان  به سال۱۸۳۷ در آلمان تاسيس كرد.
 (برنامه آ.پ كودكان پيش از دبستان-محسن طالب زاد ه نوبريان،۱۳۸۵)

اسلاید ۳ :

تاريخچه آموزش پيش از دبستاني ايران

-در سال ۱۳۰۳ باغچه بان كودكستاني به نام ”باغچه اطفال“ در تبريز تاسيس نمود.
(برنامه آ.پ كودكان پيش از دبستان-محسن طالب زاده نوبريان،۱۳۸۵)

اسلاید ۴ :

حقوق كودكان پيش دبستاني

حق برخورداري از:
-محبت و عشق و درك و فهم شرايط كودك توسط ديگران
-تغذيه و مراقبت هاي پزشكي
-آموزش رايگان
-فرصت كافي براي بازي و تفريح
-اسم و مليت
-مراقبت هاي ويژه در صورت داشتن ناتواناييهاي ذهني و جسمي
-يادگيري براي تبديل شدن به يك عضو مفيد جامعه
-حق بزرگ شدن به صورتي كه روح صلح و برادري جهاني در او ايجاد شود.
 (برنامه آ.پ كودكان پيش از دبستان-محسن طالب زاده)

اسلاید ۵ :

هدف تربيت از نظر سقراط

-فهميدن و فهماندن حقايق و تربيت اخلاقي و سياسي جوانان مي دانست و بيشتر به جنبه اخلاقي توجه داشت.
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)

اسلاید ۶ :

هدف تربيت از نظرافلاطون
 
-كشف استعداد هاي برجسته براي زمامداري در جامعه آرماني
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)

اسلاید ۷ :

هدف تربيت از نظرارسطو

-پرورش خرد و هوش غايت رشد آدمي است.از اين رو تربيت عادت در منش مردمان بايد از نخستين لحظه تولد آنان با توجه به اين غايت، نظام پذيرد.درانسان سه عامل يعني سرشت،عادت و خرد در كار است.و سعادت در هماهنگي اين سه عامل و سرانجام در شكوفايي خرد است.
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)

اسلاید ۸ :

هدف تربيت از نظرآكوستينوس

– بار آوردن فرد مسيحي حقيقي
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)

اسلاید ۹ :

هدف تربيت از نظركمنيوس(پدرآ.پ جديد)

-همانند شدن با مبداء و بازگشت به اصل خود.
-به فعليت رساندن سه قوه علم،قدرت و قداست است.
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)

اسلاید ۱۰ :

هدف تربيت از نظرجان لاك

-به جنبه عملي و سودمند فعاليت فكري آدمي توجه دارد.
-بايد هدف تربيت آماده كردن براي موفقيت در زندگي فردي و عضويت در جامعه باشد.
 (سير آرا تربيتي در غرب-علي محمد كاردان،۱۳۸۷)