لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اهميت بستر دانش سازماني در موفقيت پروژه هاي ERP قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

برنامه ريزي منابع سازمان (بنگاه  اقتصادي)

 (Enterprise Resource Planning)

 • سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان از دهه ۹۰ ميلادي مطرح شده اند.
 • اين سيستم ها از جديدترين جلوه هاي توسعه فناوري اطلاعات به شمار مي آيند. توجه به تاريخچه پيدايش و رشد آنها، موءيد تمايزشان از ساير سيستمهاي يكپارچه اطلاعاتي است.
 • استقرار آنها پيچيده، زمان بر و هزينه زاست و آمادگيهاي سازماني ويژه اي را طلب مي کند.

اسلاید ۲ :

 • سيستمهاي ERP به عنوان مبحثي نوين در آخرين دهه از قرن بيستم مطرح شده اند که به بهره گيري از مفاهيم مهندسي مجدد فرايندها و يکپارچه سازي سيستم به بهبود زنجيره تامين مواد و منابع، کاهش موجودي ها و زمان توليد، حذف اقدامات تکراري و در نهايت به بهينه سازي توليد مي انجامد.
 • ERP به لحاظ بهره مندي از مزاياي متعدد از جمله ساختار يکپارچه و توان بهبود بر مبناي مهندسي مجدد فرايندها از جديدترين و موثرترين نمودهاي فناوري اطلاعات به شمار مي رود.
 • اين سيستمها از بهترين روشهاي مديريت اطلاعات در سازمانهاست که در آنها سعي براين است که نيازهاي اطلاعاتي دپارتمانهاي متفاوت تحت يک بستر واحد در حداقل زمان ممکن و با حذف اقدامات موازي تهيه و در اختيار گذاشته شود.
 • ERP نماينده نسل جديدي از سيستمهاي اطلاعاتي است که اطلاعات سازمان را با استفاده از فناوري اطلاعات در تمامي حوزه ها به صورت يکپارچه و با ساختاري شناور جمع آوري نموده و با استفاده از برنامه ريزي هاي خاص ، در اختيار کاربران در تمامي سطوح سازمان قرار ميدهد.

اسلاید ۳ :

 • بيشترين توجهات در پروژه هاي توسعه نظامهاي ERP معمولا” متوجه مسايل اقتصادي و فني آنها مي باشد.
 • توسعه سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان مي بايست از هر دو جنبه رويكردهاي “تكنيكي” و “رفتاري” مورد بحث و مطالعه قرار گيرد.
 • پژوهشهاي متعددي در ارتباط با سيستمهاي ياد شده صورت گرفته و در آنها ابعاد مختلفي مبتني بر رويكردهاي دوگانه مذكور مورد توجه واقع شده است.
 • يكي از زمينه هاي جديد كه كمتر مورد توجه واقع شده است، دانش سازماني است.
 • پژوهشها نشان مي دهد که موفقيت پروژه هاي سنگين ERP درمراحل انتخاب، پياده سازي، بهره برداري و بروزآوري، در سازمان متقاضي نيازمند وجود دانشهاي ويژه اي در سازمان است.

اسلاید ۴ :

 • در دهه ۸۰ و ۹۰ شرکت موفق شرکتي بود که مي دانست چه کند ولي شرايط جديد اين تعريف را تغيير داده است : شرکت موفق ، شرکتي است که مي داند چگونه کارهاي نو را بهتر و سريعتر انجام دهد و اين نقش تعيين کنند دانايي در اقتصاد فراصنعتي را نشان ميدهد.
 • با شناسايي و اولويت بندي دانشهاي مورد نياز يک سازمان براي نيل به موفقيت در يک پروژه برزگ ، زمينه مناسبي براي برنامه ريزيهاي يادگيري و انجام اقدامات ضروري براي کسب اين دانشها در سازمان فراهم مي آيد. با ارزيابي وضع موجود سازمان از نظر دانشهاي موردنياز در فازهاي مختلف پياده سازي سيستم،ميتوان از بسياري از هزينه هاي غير ضروري جلوگيري کرد و موجب تسهيل چرخه عمر پروژه شد.

اسلاید ۵ :

دانش  (Knowledge)    

 • داده هااطلاعاتدانايي
 • دانايي )دانش 🙁 مجموعه اي از شناختها و مهارتهاي لازم براي حل يک مساله است. اگر اطلاعاتي که در دست است بتواند مشکلي را حل کند، ميتوان گفت دانايي وجود دارد. ضمن آنکه دانايي بايد امکان تبديل به دستورالعمل اجرايي و عملي شدن را داشته باشد.
 • دانايي عبارت است از بهره گيري از داده ها و اطلاعات آميخته با مهارتها ،شايستگيها،عقايد،ادراکات،تعهدات و انگيزه هاي نيروي انساني سازمان.
 • دانايي ، پيش برنده و اساس اقتصاد فراصنعتي است.
 • دانايي به مثابه دارايي سازمان تلقي مي شود.

اسلاید ۶ :

 • مديريت دانايي(دانش)، مديريت سرمايه هاي فکري سازمان است. منشاء اصلي سرمايه هاي فکري سازمان عبارت انداز: بخش دروني که در وجود انسانها به عنوان دانايي نهفته است و بخش بيروني که شامل مستندات و گزارشها، تکنولوژي و سيستمهاست که در سازمان دانايي را شکل ميدهد.
 • مديريت دانش در وهله اول بايد خلا دانشهاي سازمان را شناسايي کند.

اسلاید ۷ :

 • اهميت شناسايي دانشهاي سازماني مورد نياز
 • نقش هريك در موفقيت پروژه توسعه سيستم
 • تعيين اولويتهاي دانشها
 • برنامه ريزي براي كسب و نهادينه كردن دانشها
 • ارتباط دانشها با فازهاي مختلف پروژه
 • تحقيقات انجام شده در اين زمينه
 • تجربه هاي موفقيت و شكست مرتبط
 • سابقه مطالعات داخلي

اسلاید ۸ :

پنج گروه اصلي دانشهاي موثر در پروژه هاي ERP:

 • دانش کسب و کار
 • دانش فني
 • دانش محصول (ERP)
 • دانش مديريت پروژه
 • دانش هاي ويژه سازماني

اسلاید ۹ :

 • ۱- دانش كسب وكار شامل كليه موارد و اجزاء كسب وكار كه در مديريت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.
 • ۲- دانش فني شامل كليه موارد و ملزومات درخصوص مسائل فني كه در مديريت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.
 • ۳- دانش محصول شامل كليه اطلاعات لازم در خصوص اتخاذ پياده سازي يك راه حل مشخص
 • ۴- دانش سازمان شامل خصوصيات منحصر بفرد در يك سازمان از قبيل رويه ها ، مقررات ، فرهنگ سازي و اندازه سازمان
 • ۵- دانش مديريت پروژه شامل مديريت منابع انساني ، زمان و هزينه كه جهت برآوردن اهداف يك پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.

اسلاید ۱۰ :

 • دانش كسب و كار Business Knowledge
 • نمونه اجزاء اين دانش:
 • مهندسي مجدد فرآيندها Business Process Re-Engineerng
 • مهندسي مجدد عبارت است از باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرآيند ها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي اساسي در معيارهاي امروزين نظير قيمت ، كيفيت، خدمات و سرعت.
 • در مهندسي مجدد سازمانها، نخست تشخيص داده مي شود كه يك شركت چه كاري را چگونه بايد انجام دهد. اين نظريه ، گذشته را به كلي به فراموشي مي سپارد و در آن « چه بوده است» اهميتي ندارد، « چگونه بايد باشد» مورد توجه است