لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آنچه که يک راننده جهت کار با ليفتراک لازم دارد

 • داراي مجوز معتبر رانندگي با ليفتراک بوده و دوره رانندگي با وسيله را گذرانده باشد.
 • از مديريت مجوز رانندگي گرفته باشد.
 • آمادگي يادگيري مطالب جديد را داشته باشد.
 • کليه علائم و قوانين ترافيکي را رعايت نمايد

اسلاید ۲ :

شاخکها براي جابه جايي اشياء است

 • هرگز کسي را با ليفتراک بلند نکنيد
 • به کسي اجازه سوار شدن روي شاخک يا بغل دستتان را ندهيد
 • هرگز اجازه ندهيد در حاليکه شاخکها بالارفته است کسي زير شاخکها حرکت کند.
 • از ستون ليفتراک به جاي نردبان

استفاده نکنيد.

اسلاید ۳ :

قوانين کلي ايمني

 • حواستان به عابرپياده باشد
 • – آنها ممکن است متوجه شما نباشند
 • تجهيزات ايمني و اورژانسي را از رده خارج نکنيد
 • روي ليفتراک از خوردن و آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد.
 • هنگام استفاده از دارو و يا الکل از رانندگي پرهيز نمائيد
 • از رانندگي غير معمول و نمايشي بپرهيزيد

اسلاید ۴ :

رانندگي ايمن

 • از مسير مشخص شده خود حرکت کنيد.
 • – از هرگونه تخلف دوري نمائيد.
 • سمتي از جاده را براي چرخش استفاده کنيد که ديد کافي داشته باشد و هميشه به جهت چرخش نگاه کنيد.
 • اگر بار جلو ديد شما را گرفته است دنده عقب بچرخيد.
 • هميشه شاخکها را تحت کنترل داشته باشيد.
 • با سرعتي بچرخيد که در موقع نياز بتوانيد بايستيد.
 • شروع به حرکت و ايستادنتان به آرامي باشد.

اسلاید ۵ :

رانندگي ايمن( ادامه)

 • هميشه فرمان را با هردودست نگهداريد.
 • از دستها و پاهاي خود در تمام مدت رانندگي با پوشش مناسب محافظت نمائيد.
 • هرگز به سمت کسي که مقابل يک شيئ ثابت ايستاده نرانيد.
 • در راهروها و مکانهايي که مشکل ديد وجود دارد سرعت را کم کرده و شاخکها را پائين آوريد.

اسلاید ۶ :

 • اشياء رها شده اطراف مسيرتان را جمع آوري نمائيد
 • – از بالا و اطراف آنها رانندگي نکنيد
 • در نقاط و مکانهاي رفت و آمد مواظب عابر پياده باشيد
 • وقتي از ليفتراک استفاده نمي شود بايد با يک شيئ کوچک جلو آن را گرفت که حرکت نکند
 • در تقاطعها به آهستگي رانندگي نمائيد.
 • به جاي استفاده از بن بستها و راهروها از مسيرهاي ديگر استفاده نمائيد.

اسلاید ۷ :

 • از لبه سکوها و رمپها يک فاصله مطمئن را حفظ کنيد تا زماني که آنها را رد کنيد.
 • زمانيکه عابر پياده در کنار شماست بي نهايت دقت داشته باشيد.
 • يک فاصله ايمن و مناسب را بين خودتان و وسيله اي که در پشت سر شما در حال حرکت است حفظ کنيد.

اسلاید ۸ :

چک کردن کار و ايمني ليفتراک

 • شاخکهاي ليفتراک بايد هر سه ماه يک بار توسط يک تکنيسين شايسته و قابل مورد بازرسي و سرويس قرار بگيرد.
 • راننده بايد هر روز موارد زير را بازرسي نمايد:

–فرمان

–ترمزها

–چراغها

–چک کردن نشتي ها

نکته: از دسته و پاهايتان در برابر زنجيرها و قسمتهاي گردان و متحرک مراقبت نمائيد.

اسلاید ۹ :

استحکام ليفتراک

 • ليفتراک بر اساس دو وزن متعادل شده در محورهاي مخالف يا نقطه اتکا پايه گذاري شده.
 • چرخهاي جلو نقطه اتکا ميباشند.

اسلاید ۱۰ :

استحکام ليفتراک (ادامه)

 • مرکز ثقل ليفتراک يک نقطه مي باشد که براي هر ليفتراک در هر جهتي بالانس مي باشد.
 • هر باري که ليفتراک تحمل مي کند هميشه ناشي از نيروي وارده از مرکز ثقل خود بار مي باشد.
 • زماني که ليفتراک باري را

برمي دارد، ليفتراک و بار داراي

 مرکز ثقل جديدي مي گردند.

 • استحکام ليفتراک بوسيله مرکز ثقل

آن يا در حالت حمل بار بوسيله

 مرکز ثقل مشترک بار و وسيله

قابل تعيين است.