لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اکوسیستم های بیابانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اکوسیستم های بیابانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بیابان‌ها

بيابان واقعي به سرزمين اطلاق مي شود که از لحاظ بارندگي بسيار فقير باشد و امکان دارد در طول يک سال يا سالها در آن بارندگي صورت نگيرد و بارش چندين سال ان در طي يک روز يا چند ساعت ببارد در چنين شرايط اقليمي بيابان معمولا از لحاظ آب و پوشش گياهي فقير و يا مساحت وسيعي از ان فاقد گیاه باشد ودر آن فرسایش آبی وبادی  بسیار شدید است.عربها به بیابان صحرا می گویند مانند صحرای آفریقا ، بیابان لوت ، بیابانهای آریکا وآتاکاما.

اسلاید ۲ :

تعاريف‌مناطق‌خشک

بعضي ها مناطق خشک را جايي مي دانند که گياه و رستني کم دارد

يا بعضي ها مناطق خشک را جايي مي گويند که بارشهاي جوي کمتر از مقدار تبخير وتعرق مطلق است.

وبعضي‌ها با جمع بندي فاکتورهاي ريزش جوي کم آب قابل استفاد‌ه محدود ومنطقه داراي پوششي گياهي فقير‌را‌مناطق خشک مي دانند.

اسلاید ۳ :

ویژگیهای‌آب هوای خشک

ü بارندگي :کم ، نا منظم ، متفاوت ، شديد وبارانهايي موسوم به بارانهاي جني

ü بارندگي وتبخير: بعلت خشکي وگرمي هوا وآفتاب سوزان وزيدن باد شديد ميزان  تبخير  وتعرق سالانه به ۱۵ تا ۲۰ برابر ميزان بارش سالانه مي رسد

ü رطوبت: رطوبت نسبي هواي خشک کم بوده‌که تقريباً برابر با ۲۰ تا‌۳۰ در‌صد مي باشد.

ü درجه حرارت: به دليل فقر ابر ورطوبت هوا همچنين وجود تابش شديدي خورشيد هوا در تابستانها گرم وشب ها خنک مي باشد.

ü باد : از ديگر ويژگيهاي خشک وزيدن باد زياد در آن مي باشد.

اسلاید ۴ :

علل‌خشکی‌در مناطق بیابانی

ü  کمربند پرفشار در منطقه شبه حاره

ü  پستي وبلندي

ü  پراکندگی خشکی و دریاها

ü جریانهای دریائی

اسلاید ۵ :

انواع بیابانها

الف- بیابانهای سرد

ب- بیابانهای گرم

اسلاید ۶ :

تقسيم‌بندي‌مناطق‌خشک‌بر‌اساس‌ميزان بارنگي وتأثير‌مستقيم‌آن در زراعت ديم و پوشش گياهي

۱- مناطق خيلي خشک

بيابان هاي واقعي

مناطق خشک بياباني

۲- مناطق خشک

۳- مناطق نیمه خشک

اسلاید ۷ :

۲- اقلیم خشک

مساحتی حدود ۴۷۲۵۶۲ کیلومتر مربع (۱۲/۲۹) از مناطق کشور را پوشانده و در دامغان ، شاهرود نیشابور شمال کویر نمک غرب کاشان جنوب تهران و کرج دزفول غرب مسجد سلیمان و …. قرار دارند.

اسلاید ۸ :

تقسیم بندی بیابانها از نظرسیمای ظاهری

بیابانهای سنگی                               (ROCY DESERT)

بیابانهای سنگریزه یا ریگی                          (SERIR)

بیابانهای شنی                                               (ERG

دره های خشک یا وادی ها                         (WADIS)

بیابانهای گودالی SHATTS OR PAN )                                ) 

اسلاید ۹ :

بیوماس مناطق بیابانی

مقدار بیوماس و تولید در بیابانها کم است وبرای مثال در غرب کویر لوت تولید در حد صفر می باشد.تولید ناچیز در سطح خاک بیابانی بدلیل تقلیل عناصر غذایی در داخل خاک نیست زیرا پوشش گیاهی کویر عمدتاً به علت زودگذر بودن قسمت سطحی ان از بین رفته و لی ریشه‌ساقه زیر زمینی وبذور‌در‌ عمق خاک  باقی می ماندبه همین دلیل است که بعضی از مناطق  بیابانی ضمن اینکه پوشش گیاهی در سطح زمین به چشم نمی خورد خاک حاوی مواد عالی زیادی است اغلب رنگ قرمز در سطح بیابانها در نتیجه مواد آلی است.

اسلاید ۱۰ :

انواع‌پوشش‌گیاهی‌درمناطق‌بیابانی

  • گیاهان مقاوم به شوری یا شور پسند (HALOPHYTE)
  • گیاهان شن دوست یا مقاوم به شن (PSAMMPHYTE)
  • گیاهان صخره دوست (PETROPHYTE)
  • گیاهان نیمه خشکی پسند (MESO PHYTE)
  • گیاهان گچ دوست