لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بازرسي در سد هاي بتني توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بازرسي در سد هاي بتني قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بازرسي از سدها

بازرسی هاي عادي

بازرسي هاي اضطراري

اسلاید ۲ :

بازرسي هاي اضطراري

سيل

زلزله

لغزش زمين

شرايطي که ايمني سد را تهديد کنند

اسلاید ۳ :

چک ليست بازرسي سدهاي بتني

شرح سازه سد

شرايط سطح بالا دست (وضعيت ترک هاي موجود)

شرايط سطح پايين دست (وضعيت نشت و ترک هاي موجود)

تاج (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي، تغيير شکل هاي نسبي)

گالري ها (وضعيت ترک خوردگي، نشت، تغيير شکل هاي نسبي و زهکش ها)

پي (وضعيت ترک خوردگي، جابجايي و تراوش)

جناحين (وضعيت جابجايي، ترک خوردگي، فرسايش، تراوش و نواحي خيس)

اسلاید ۴ :

سرريزها و خروجي ها

نوع سرريز

کانال ورودي

تاج سرريز

ديواره هاي سرريز

کالورت ها

شوت ها

حوضچه هاي آرامش

کانال هاي خروجي

اسلاید ۵ :

بازرسي از ساير موارد

سيستم ابزار دقيق

درياچه

سازه هاي جانبي

 

اسلاید ۶ :

نتايج گزارش بازرسي

تعيين نوع مطالعاتي که بايد انجام شود

تعيين تعميراتي که بايد انجام شود

لزوم بازبيني EAP

لزوم بازبيني روش هاي بهره برداري

اسلاید ۷ :

صخره سنج ها

تغييرات بسيار جزئي بوده و در محدوده مجاز حاصل از نمودارهاي قبلي قرار دارند. اين پديده بيانگر عدم اثرپذيري پي سد از زلزله در محدوده صخره سنج ها، مي باشد.