لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

از آنجائيكه انسان وجوامع انساني دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عيني ونيل به كار هستند مي توان مقاصد نسبي براي اين حركت درنظر گرفت كه فرد درهر زمان دريكي ازاين مسيرها قرار مي گيرند

طراحي دقيق انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب “مسير حركت “  يا “خط مشي “را مشخص مي نمايد

تلاش جهت دستيابي به راههايي كه  بتوان با توسل به آنها كاركنان سازمان رادروضعيتي قرار داد كه وظايف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترين ابزاررا جهت رسيدن به اهداف سازمان دراختيار مي گذارد

لذا بايد تلاش شود كه ابتدا سه عامل فرد كار ومديريت درهر سيستمي روشن گردد .

چه كسي چه كاري راتحت چه شرايطي يا چه مديريتي انجام دهد

اسلاید ۲ :

پرستاري

پرستاري يك حرفه پوياست كه عملكرد آن بطور مداوم درحال تغيير مي باشد

اهم فعاليت هاي پرستاري درحيطه هاي مختلف درمان:

حيطه مراقبتي ودرماني

حيطه حفاظتي

حيطه آموزشي

حيطه هماهنگي

حطيه مراقنت بهداشتي (پيشگيري-درمان وتوانبخشي)

سلامتي حق هر انسان است ووضعيتي است كه فرد حق مطالبه آن رادارد

اسلاید ۳ :

  سازمان مورد بحث ما يعني بيمارستان جهت دستيابي به اهداف خود :

ارائه خدمت و بهبود حال بيماران

و

 درنهايت اعتلاي سطح سلامت جامعه

نياز به همكار كاركنان خاص به نام

پرستار يا گروه پرستاري

دارد

اسلاید ۴ :

طراحي نيروي انساني

روشي جهت تشخيص وضعيت موجود ورسيدن به وضعيت مطلوب مي باشد

يا

نيروي انساني مناسب مورد نياز درزمان ومكان مناسب

 

نيروي انساني مورد نياز= اضافه شدگان + جداشدگان – نيروي انساني موجود

اسلاید ۵ :

اقدامات لازم جهت برآورد نيروي انساني
( براساس اصول
Decisio maki g)

جمع آوري اطلاعات

تبين وضع موجود:

نياز بيماران درگروه هاي مختلف

رده اي حرفه اي ونيمه حرفه اي درپرستاري

روشها ودستوالعملهاي اجرائي حاكم درجامعه

اسلاید ۶ :

ادامه

تعيين راه حلها (فرضيه ها):

 

برآورد براساس روش عبدا.. ولوين

 

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهاني

 

برآورد براساس روش سنتي

 

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

 

اسلاید ۷ :

برآورد براساس روش عبدا.. ولوين

تعداد نيروي انساني مورد نياز=

تعداد تخت*مجموع ساعات مراقبت مستقيم وغير مستقيم * روزهاي سال

ساعت كار پرسنل درروز* تعداد روزهاي مفيد كاري در سال

مراقبت مستقيم در بخشهاي عمومي در۲۴ ساعت به ازاي هر تخت= ۴ ساعت

مراقبت مستقيم در بخشهاي ccu در۲۴ ساعت به ازاي هر تخت=    ۸ ساعت

مراقبت مستقيم در بخشهايIcu در۲۴ ساعت به ازاي هر تخت= ۱۲ ساعت

مراقبت غير مستقيم در بخشهاي عمومي در۲۴ ساعت به ازاي هر تخت= ۱-۰٫۷ ساعت

اسلاید ۸ :

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهاني

تعداد نيروي انساني مورد نياز=

تعداد تخت* ميزان ساعت كار مفيد مراقبتي* ضريب اشغال تخت

ساعت كار پرسنل درروز

كل ساعت مراقبت در۲۴ ساعت در بخش داخلي وجراحي= ۵ ساعت

كل ساعت مراقبت در۲۴ ساعت در بخش كودكان وزنان= ۶ ساعت

كل ساعت مراقبت در۲۴ ساعت در درمانگاهاي روزانه= ۲ ساعت

كل ساعت مراقبت در۲۴ ساعت در بخش داخلي وجراحي= ۵ ساعت

كل ساعت مراقبت در۲۴ ساعت در اتاق عمل ودياليز وccuIcu= 24 ساعت

اسلاید ۹ :

برآورد براساس روش سنتي

به ازاي هر۸ تخت عمومي ۱ پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر۳ تخت اورژانس۱ پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر۱ تخت عمومي ۵/۱ پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر۱ تخت ccu 1 پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر۲ تخت دياليز ۱ پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

 

به ازاي هر۱ تخت Icu   ۲ پرسنل + ضريب يك سوم به ازاي هر شيفت

اسلاید ۱۰ :

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا

   دراين روشنظام تامين نيروي انساني به صورت سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيردكه متشكل از عناصرذيل مي باشد:

I put

Process

Out put

Feed back

    كه درون داد اين سيستم مجموعه مراقبتها و  ميزان اتكاء بيماران به مراقبين و توانائيهاي نيروي انساني با  توجه به تخصص مورد نياز هر بيمار مي باشد