لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز Some Physiological and Prosthetic System Models توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برخی‌از مدل‌های فیزیولوژیک و پروتز Some Physiological and Prosthetic System Models قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

رئوس مطالب

۱- مقدمه‌

۲- مدلهای تنظیم حجم مایع بدن

۳- پمپ بالون داخل آئورتی

۴- مدلهای گلوکز-انسولین

۵- برخی دیگر از مدلهای فیزویولوژیک و پروتز

اسلاید ۲ :

۱- مقدمه

üبررسی سیستم‌های پروتز اندام‌ مصنوعی، پمپ‌ تزریق‌ دارو، وسایل کمک ‌شنوایی و بینایی

۲- مدلهای تنظیم حجم مایع بدن

سیستم تنظیم مایع بدن (سیستم تعادل آب) جهت درک فرایند بیماری افزایش فشار خون و دلایل ایجاد آن

 ارتباط بین تنظیم حجم مایع با سیستم‌هایی نظیر: کلیه، سیستم تنفسی، و سیستم گردش خون و مشتمل‌بر اثرات مکانیکی، غدد درون‌ریز، و واکنش عصبی

 مدل گایتون-کلمن با یک سیستم فیدبک تک حلقه‌ای؛ متغیر غیرخطی برای کلیه، حجم خون، و متوسط فشار سیستمی

 تبدیل متوسط فشار سیستمی، PMS، به فشار شریانی، PA، با ضرب کننده و تقسیم کننده

 انتگرالگیر تنها بلوک وابسته به زمان جهت تبدیل اختلاف آب دریافتی، FIN، و آب خروجی از کلیه، FUR، حجم خارج سلولی، VEX

اسلاید ۳ :

 معادلات برای مدل گایتون-کلمن؛ حجم خون به لیتر

 متوسط فشار سیستمی به mmHg

  خروجی قلب برحسب لیتر بر دقیقه

 متوسط فشار شریانی برحسب mmHg

 بافرض PRA= 0 (فشار دهلیز راست) و ترکیب دو معادله آخر

اسلاید ۴ :

 

 نرخ خروجی ادراری، FUR، برحسب میلی لیتر بر دقیقه

 نرخ آب ورودی، FIN، برحسب میلی لیتر بر دقیقه؛ جریان خالص به فضای خارج سلولی بر حسب لیتر بر ساعت؛  ۶۰/۱۰۰۰= ۰٫۰۶ ضریب تبدیل از میلی لیتر بر دقیقه به لیتر بر ساعت

حجم بیرون سلولی، t بر حسب ساعت

تاثیر فیدبک در حالت ماندگار معادل با برابر کردن FUR با FIN می‌باشد، در حالت ماندگار

اسلاید ۵ :

۳- پمپ بالون داخل آئورتی

 بهبود عارضه بطن چپ ضعیف شده با یک پمپ بالون درون آئورتی، استفاده از این روش بعد از یک سکته ماهیچه قلبی

 مکانیسم دستگاه: یک بالون متصل به پمپ از طریق یک سوند، فرستادن بالون از راه شریان femoral به آئورت، باد کردن بالون با دی‌اکسیدکربن یا هلیم بعد از سیستول تا تقریبا انتهای دیاستول

 با عملکرد بالون، افزایش جریان رو به پایین و جلوگیری از برگشت جریان به قلب در طول دیاستول، در نتیجه کاهش فشار در ریشه آئورتی در طول دیاستول، افزایش خروجی قلب با کار کمتر قلب

 مدل بالون همانند مدل PF-1 با تغییر در بخش آئورت، جایگزینی قسمت آئورت با یک مدار معادل T، تغییر معادلات جریان در PF-1 با معادلات جدید باتوجه به مدار اضافه شده

 باد شدن بالون در انتهای سیستول و خالی شدن در دیاستول

اسلاید ۶ :

 با ایجاد یک سکته در لحظه ۴/۸ T= بصورت کاهش استیفنس بطن چپ از ۲۵۰۰ به ۷۵۰، نتیجه اعمال بالون در ۱۶ T= با یک بازگشت خوب در فشار آئورتی و حجم ضربانی

 اندازه‌گیری حجم ضربانی (SV) و کار قلب در طول سیستول با استفاده از یک انتگرالگیر

 کاهش کار قلب پس از رخداد سکته و کاهش آن بعد از بالون گذاری

 کاهش حجم ضربانی پس از رخداد سکته و افزایش آن بعد از بالون گذاری

 اهمیت مدلسازی بالون‌گذاری در طراحی سیستم‌های کنترل پمپاژ بالون و بهینه‌سازی آن

۴- مدلهای گلوکز-انسولین

 یک مدل با فیدبک منفی و غیرخطی، مدلسازی با مدل چندگانه طوریکه محیط مایع بیرون سلولی برای گلوکز و انسولین جدا می‌باشد

اسلاید ۷ :

üمحاسبه غلظت گلوکز و انسولین برحسب جریان خالص ورودی و خروجی

üدر معادله بالا، t برحسب ساعت و F برحسب mg/hr در معادله اول و mU/hr در دومی

ü۸۴۰۰ FGL= نرخ نرمال جریان از کبد به قسمت گلوکز، ۸۰۰۰۰  FGI= پالس ورودی بین ۱ تا ۱/۵ ساعت