لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

با توجه به موضوع پايان نامه در ابتدا مفاهيم مرتبط با موضوع تشريح می گردد . اين مفاهيم عبارتند از :

۱- بهره وری

۲- مديريت و ارزيابی عملکرد

۳- پاداش و سيستمهاي آن

۴- سيستم تسهيم دستاوردها

۵- نظام جبران خدمات

۶- سيستم پرداخت بر اساس عملکرد Pay for Performance

۷- سيستم آكـورد   Accord

اسلاید ۲ :

بهره وري

 1. بهره وري

بهره وري : نسبت ستانده به داده (يكي از عوامل توليد)

بهره وري : ارتباط خروجي با هر يك از عوامل سرمايه ثابت ،‌ سرمايه در گردش ، ‌مواد خام و …

سه دسته اساسي در بهره وري : بهره وري نيروي كار ،‌ بهره وري سرمايه , بهره وري مواد

بهره وري در اين تحقيق : نسبت نفر ساعت کار مفيد (ستانده) به نفر ساعت در دسترس (داده )

اسلاید ۳ :

۲٫ انگيزه و بهره وري :

يكي از شرايط مهم و اساسي براي رسيدن به هدف در هر كاري برانگيختن و ايجاد انگيزه در افرادي است كه آن كار را انجام مي دهند .

عوامل متعددي در کاهش انگيزه كاري در سازمانها موثرند كه مهمترين آنها عبارتند از :

۱- مساعد نبودن محيط كاري مناسب .  ۲- عدم توجه به نيازهاي واجب كاركنان.

۳- نداشتن ارتباطات مناسب سازماني.  ۴- ميزان امكانات لازم در جهت انجام كار.

اسلاید ۴ :

۲٫ عوامل موثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني :

 1. آموزش مناسب و مستمر در رابطه با شغل مديران و كاركنان.
 2. ارتقاء انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر.
 3. ايجاد زمينه هاي مناسب جهت ابتكار و خلاقيت.
 4. برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق.
 5. وجدان كاري و انضباط اجتماعي كه عامل خود كنترلي است.
 6. تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند.
 7. تقويت حاكميت و تسلط سياستهاي سازمان بر امور. (شهنام طاهري,۱۳۷۸,ص۲۳۴)

اسلاید ۵ :

۲٫ پاداش و بهره وري :

 سيستمهاي پاداش يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت بهره وري است كه بطور آشكار و مستمر ، بهبود بهره وري را تقويت کرده و ‌عامل تعيين كننده مهمي در رفتار فردي و گروهي هستند.

 

 اگر قصد داريم فرهنگي را در سازمان پياده كنيم كه در آن ، بهره وري، نيروي محركه و طريقه زندگي باشد بايد سيستمهاي پاداش ، نقش مهمي در اين فرهنگ بر عهده داشته باشند .

 

اگر مي خواهيم بهره وري ، از مرحله حرف پا فراتر بگذارد ،‌ بايد سيستمهاي پاداش خود را در جهت تقويت صريح ،‌مستمر و موثر بهبود بهره وري اصلاح نماييم

اسلاید ۶ :

مديريت عملكرد  و ارزيابي عملكرد

 ارزيابي عملكرد يكي از زير بخشهاي “مديريت عملكرد” است.

 نظام ارزيابي عملكرد بازخوردی از عملكرد فرد براي فرد است و به بهبود عملكرد هر فرد منجر    مي شود

 مديريت عملكرد عبارتست از اجراي يك سلسله نظامها و روشهايي كه اهداف مديريت استراتژيك را در قالب عملكردهاي معين از طريق مديريت منابع انساني دنبال مي كند.

 مديريت عملكرد خود بخشي از “مديريت منابع انساني” است كه وظيفه آن ايجاد ارتباط بين مديريت و كاركنان بوده و در فرآيند ارزيابي عملكرد ، ابتكارات ، ‌خلاقيتهاي افراد را نيز در نظر دارد

اسلاید ۷ :

اهداف تهيه و تدوين نظام ارزيابي عملكرد كاركنان سازمانها

.۱توسعه منابع انساني و ايجاد اصلاحات لازم براي بهسازي منابع انساني

.۲مشخص كردن اينكه در سازمان , واحدها و افراد تا چه حد در راستاي اهداف سازمان قرار دارند

.۳بدست آوردن معيارهايي براي اصلاح فرآيندهاي كاري و سازماني در آينده سازمان.

.۴ايجاد انگيزش بيشتر در منابع انساني جهت تلاش در راستاي اهداف و استفاده بهتر از عوامل موجود

.۵ايجاد محيطي مبتني بر رقابت سالم و سازنده و گسترش تلاش دسته جمعي و ايجاد كارگروهي.

.۶بدست آوردن يك چارچوب منظم از شناختها و دريافتهاي ذهني سازمان از افراد.

.۷تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان.

.۸اتصال نظام ارزيابي به سيستم هاي پاداش دهي مادي و سيستم ارتقاء در سازمان

.۹اعطاء امتياز ويژه ، ارتقاء ، پاداش و … .(سلطاني ,۱۳۸۱,ص۱۱)

اسلاید ۸ :

عوامل موثر در عملكرد كاركنان

 • استعداد
 • سطح مهارت
 • درك وظيفه
 • انگيزش
 • عدم پايداري (نتيجه ترس از شكست)
 • عوامل بيروني

اسلاید ۹ :

عناصر و اجزاي مديريت عملكرد

.۱تعيين اهداف كيفيت در راستاي اهداف سازمان.                    

.۲تعيين قابليت هاي سازمان.                                           

.۳ارزيابي عملكرد

.۴توليد كيفيت

اسلاید ۱۰ :

فرآيند مديريت عملكرد :

.۱برنامه ريزي كار و تعيين انتظارات.

.۲پايش مستمر عملكرد.

.۳توسعه توانايي اجرا.

.۴درجه بندي دوره اي عملكرد به شيوه اي مختصر.

.۵پاداش دادن به عملكرد. (سلطاني ,۱۳۸۱,ص۳۱)