لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسي دستگاههاي Photometry توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسي دستگاههاي Photometry قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دستگاه Spectrophotometer  :

شامل دو بخش اصلي است:

–اسپكتروسكوپ

–فوتومتر

اسلاید ۲ :

انرژي فوتون نوري :

V = Wave Number (cm-1)

    = Wave ength

  C = Ve ocity of Radiation (constant) = 3 x 1010 cm/sec.

  u = Frequency of Radiation (cyc es/sec)

 

The energy of photon:

h (P anck’s constant) = 6.62 x 10-27 (Erg´sec)

اسلاید ۳ :

اساس كار :

هنگام عبور نور از شيئ يا محلولي، مقداري از آن جذب مي شود.

يك ماده در طول موجهاي مختلف نور ميزان جذب متفاوتي دارد

–آب :

در نور مرئي جذب پاييني دارد.

در نور مادون قرمز جذب بالايي دارد.

–سولفات مس :

در نور آبي جذب پاييني دارد.

در نور زرد جذب بالايي دارد.

به اين خاصيت مواد جذب انتخابي گفته مي شود

اسلاید ۴ :

آماده سازي نمونه :

براي اندازه گيري غلظت يك ماده در محلول، بهترين طول موج، طول موجي است كه مادة مورد نظر بيشترين جذب و ديگر مواد موجود در محلول كمترين جذب را داشته باشند.

انجام واكنشهاي شيميايي در آماده سازي نمونه، براي توليد تركيبي است كه :

–غلظت تركيب حاصل متناسب با غلظت ماده مورد نظر باشد.

– پيك جذبي آن از پيك جذبي ديگر تركيبات موجود در نمونه جدا و متمايز باشد.

اسلاید ۵ :

قانون Beer- ambert :

نمونه، نور را بصورت انتخابي بر اساس قانون Beer- ambert جذب ميكند.

P0   :  توان اشعة ورودي به كووت

  P :  توان اشعة خروجي از كووت

 a  :  قابليت جذب ( ضريب جذب ) نمونه

  : طول مسير عبور نور از نمونه

 C : غلظت ماده جاذب در نمونه

قابليت جذب(a) تابعي از مشخصات نمونه و طول موج نور فرودي است.

اسلاید ۶ :

قسمتهاي مختلف دستگاه :

منبع تغذيه :

–منبع تغذيه در اين دستگاه بايد كاملا تثبيت شده باشد.

–شدت نور خروجي لامپ در طول موجهاي زير ۸۰۰ نانومتر متناسب با توان چهارم ولتاژ فيلامان تغيير مي كند.

انواع منبع تغذيه:

.۱باتري

.۲ترانسفورماتورهاي ولتاژ ثابت

.۳منابع تغذيه الكترونيكي

اسلاید ۷ :

منبع انرژي نوراني :

لامپ تخليه الكتريكي هيدروژن يا دوتريوم :

–براي توليد نور در طول موجهاي ۲۰۰ تا ۳۶۰ نانومتر كاربرد دارند.

–۹۰ درصد توان توليدي اين لامپ ها در محدودة مادون قرمز است.

لامپ فيلاماني تنگستن :

–براي توليد نور در طول موجهاي ۳۶۰ تا ۸۰۰ نانومتر به كار ميروند.

–بر اثر حرارت فيلامان تنگستن بخار شده و روي جدارة داخلي حباب رسوب ميكند.

اسلاید ۸ :

منابع نور :

UV Spectrophotometer

  1. Hydrogen Gas amp
  2. Mercury amp

Visib e Spectrophotometer

  1. Tungsten amp

IR Spectrophotometer

  1. Carborundum (SIC)

 

اسلاید ۹ :

انتخاب كننده هاي طول موج :

براي انتخاب قسمتي از طيف نور توليد شده توسط منبع به كار ميروند.

–فيلترها

فيلترهاي شيشه اي ( پيك عبوري ۱۰% – پهناي باند H-B-W = 50 nm )

فيلتر هاي تداخلي

–دو لايه (پيك عبوري ۴۰-۶۰% –  پهناي باند H-B-W = 10-15 nm )

–چند لايه (پيك عبوري ۹۰% – پهناي باند H-B-W = 4 nm )

 

اسلاید ۱۰ :

انتخاب كننده هاي طول موج :

–تك رنگ كننده ها ( Monochromators ) :

منشور ها ( پهناي باند H-B-W= 0.5 nm)

–شيشه اي يا كوارتز( براي طول موجهاي زير ۳۵۰ نانومتر)

–نور را بصورت تابعي غير خطي از طول موج منحرف مي كند..

–به علت غيرخطي بودن انحراف نياز به دستگاههاي مكانيكي پيچيده اي براي كنترل موقعيت شكاف خروج نور دارد.

گريتينگ ( پهناي باند H-B-W= 0.5 nm)

–با ايجاد شيارهاي نزديك به هم و موازي روي شيشه يا فلز ساخته مي شود.

–نور را بصورت تابعي خطي از طول موج منحرف مي كند..

–به علت خطي بودن انحراف نياز به دستگاههاي مكانيكي پيچيده نمي باشد.