لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي با افراد سالم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي با افراد سالم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

– انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال ۱۳۷۸ تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است.

– آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای مختلف دیگر به آن نیاز دارد.

-علل اعتیاد از منظر های مختلف بررسی شده است .

— ظرفیت فرد برای رو آوردن به الگوهای مناسب رفع استرس مهم است. . این ظرفیت نیز خود تابعی از محیط و روان فرد است . از نظر محیطی خانواده های پاتولوژیک ، فقر و دشواری اقتصادی ، محدودیت فرهنگی و ارتباطهای نا مناسب جزو شرایط ناهنجار می باشد و از نظر روانی نیز تواناییهای خود در مقابله با استرس اهمیت دارند

اسلاید ۲ :

—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي شناختي فعال در معتادان با افراد سالم.

—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي رفتاري فعال در معتادان با افراد سالم.

—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي اجتنابي فعال در معتادان  با افراد سالم.

—مقايسه ي  مقابله ي  متمركز بر حل مسأله در معتادان  با افراد سالم.

—مقايسه ي  مقابله ي  متمركز بر هيجاني در معتادان با افراد سالم.

اسلاید ۳ :

—مقابله ي متمركز بر هيجان  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—مقابله ي متمركز بر مسئله  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی رفتاری فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی اجتنابی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—

اسلاید ۴ :

روش اجرا نیز بدین صورت بود که از معتادان خود معرف به بيمارستان فارابي كرمانشاه اقدام به مصاحبه روانشناسي با استفاده از پرسش نامه موس شد كه بر اساس آن انواع الگوي مقابله اي به دست آمد و نتايج آن با نتايج حاصل از گروه شاهد كه از ميان بستگان و همراهان بيمار بودند مقايسه گردید . لازم به ذكر است كه پرسشنامه اطلاعات فردي توسط دانشجويان پزشكي و با اجازه كتبي رياست مركز تكميل گردید و زمان آن در ابتداي ورود به مركز يا ۱ هفته پس از ترك و در شرايط پايداري شناختي بيمار انجام گردید .

شيوه نمره گذاري : نمره گذاري چك ليست مقابله اي به ۲ صورت انجام ميگيرد :

هر مقياس بطور جداگانه نمره داده مي شود .

نمره گذاري بر اساس زير بناي نظري آزمون مربوط به مقابله متمركز برحل مسئله ، متمركز بر هيجان ،مقابله شناختی فعال ، مقابله رفتاری فعال ومقابله اجتنابی بدست مي آيد .

در اين پژوهش به منظور استفاده دقيق از پاسخ هاي مقابله اي از يك مقياس چهارگزينه اي ( هيچ وقت ، گاهي اوقات ، اغلب اوقات و هميشه ) استفاده گرديد كه نمره ۰ تا ۳  به آن تعلق مي گرفت و سپس میانگین آنها بر اساس معیار آماری اندازه گیری شد و در دو گروه با هم مقایسه شد.

اسلاید ۵ :

—مراجعه ی کمتر خانم ها به مراکز ترک اعتیاد

—افراد معتاد بیشتر شغل آزاد داشتند و یا بیکار بودند.

—ترک ناموفق بسیار زیاد است(در این مطالعه ۷۵%افراد دارای سابقه ی ترک بودند).

—پرمصرفترین ماده ی مخدر تریاک بود(۵۶٫۷%).

—وضعیت تاهل تاثیری بر مقابله با استرس ندارد.

—

اسلاید ۶ :

بر اساس این مطالعه افراد معتاد بیشتر از مقابله ی متمرکز بر هیجان و مقابله ی اجتنابی استفاده میکردند و افراد سالم بیشتر از مقابله ی شناختی فعال و متمرکز بر حل مسئله در رویارویی با استرس استفاده کردند.