لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهميت هنر در درمان

جاذبه هاي نمايش عروسكي

تشويق و توسعه توانايي هاي فردي

اسلاید ۲ :

به حداكثر رساندن توان بالقوه

آموزش مهارت هاي انطباقي

نقص شناختي

توانايي اندك يادگيري

مدل سازي

يادگيري پايدار

اسلاید ۳ :

جمعيت كودكان كم توان ذهني آموزش پذير

كمبود فرصت براي كسب دامنه گسترده اي از مفاهيم

مهم تلقي نشدن نمايش عروسكي

اسلاید ۴ :

هدف کلی

تعیین اثر بخشي  نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر۸تا ۱۲ ساله

 اهداف اختصاصی

افزایش ارتباط اجتماعي در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

افزايش مهارت هاي زندگي روزمره در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

کمک به اجتماعی شدن دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

اسلاید ۵ :

اهداف کاربردی

به کار گیری شیوه ای جدید در آموزش کم توانان ذهنی

در اختیار قرار دادن بسته آموزشی در اختیار سازمان بهزیستی،آموزش و پرورش استثنایی و سازمان های مرتبط

بسط نمایش عروسکی جهت کاربرد در مورد سایر معلولیت ها

اسلاید ۶ :

متغیر مستقل: نمایش عروسکی

تعریف نظری: نمایش، شکلی از وانمود بازی است. یک تجربه سازمان یافته است که با دقت طراحی می شود و به اجرا در می آید.کودکان به وسیله نمایش، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخاسته از ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار خلق یا بازآموزی می کنند (قزل ایاغ،۱۳۸۵).

تعریف عملیاتی: اجرای نمایش عروسکی جهت افزایش مهارت های اجتماعی که شامل موارد زیر می باشد:

نوشتن دیالوگ

انتخاب عروسک ها

اجرای نمایشنامه و آموزش مهارت های مورد نظر

گرفتن پسخوراند از کودکان توسط عروسک ها در مورد مفاهیم آموخته شده

}

اسلاید ۷ :

 متغیر وابسته: مهارت های اجتماعی

تعریف نظری: مهارت های اجتماعی به رفتار های آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی می انجامد (کارتلج،۱۹۸۴).

تعریف عملیاتی: نمراتی که کودکان در آزمون رشد اجتماعی واینلند کسب می کنند.

اسلاید ۸ :

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر،  می شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت ارتباط با دیگران در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر، مي شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش مهارت هاي زندگي روزمره در دختران کم توان  ذهنی آموزش پذیر، می شود.

نمایش عروسکی موجب افزایش میزان اجتماعی شدن در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر، می شود.

اسلاید ۹ :

پژوهش حاضر یک طرح تجربی با پس آزمون است.

نمودار این طرح بر پایه نمادهای قراردادی به شکل زیر است:

 

R          E          X         O1

R         C                      O2

اسلاید ۱۰ :

جامعه آماری و گروه نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲-۸ ساله آموزش و پرورش استثنايي شهر بجنورد است.که ۳۰ نفر از آنان به طور تصادفی  به عنوان گروه نمونه انتخاب شده اند.

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .