لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی اپیدمی ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی اپیدمی ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بررسی همه گیری یک بیماری عفونی

عبارت است از جمع آوری و ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها طی آن همه گیری و ارائه توصیه ها و راه حلها و انجام اقدامات مناسبی به منظور کنترل آن بر اساس اصول و ضوابط اپیدمیولوژی بالینی

اسلاید ۲ :

Øاز بخش ICU بیمارستان هماتولوژی و انکولوژی گزارشهایی از موارد پنومونی شدید از طرف پزشکان به پزشک کنترل عفونت بیمارستان می رسد که با دو مورد مرگ در طول ماه اخیر همراه بوده است. اکثر بیماران در طول ۳ تا ۸ روزی که وارد ICU گردیده اند به این مشکل گرفتار می شوند. در برخی از بیماران لکوپنی – ترومبوسیتوپنی و بالا رفتن آنزیمهای کبد، LDH و CPK بالا دیده می شود. پزشکان ویزیت کننده معتقد هستند که علل انکولوژیک توجیه کننده وضعیت مزبور نمی باشد. شما مسئول کنترل و تشخیص وضعیت فوق انتخاب شده اید. اقدامات شما در جهت کنترل out break فوق چیست؟

اسلاید ۳ :

الف- میزان آمادگی خود جهت خدمت رسانی در شرایط بحرانی مورد اشاره را در قالب مراحل دوازده گانه زیر، ارزیابی کنید؟

نحوه آمادگی برای فعالیت در محل وقوع همه گیری احتمالی را شرح دهید؟

وقوع همه گیری را چگونه تائید می کنید؟

وقوع بیماری را چگونه اثبات می کنید؟

موردها را چگونه تعریف می کنید؟

اطلاعات جمع آوری شده را چگونه توصیف می کنید؟

چه فرضیاتی را بیان می کنید؟

فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه ارزیابی کرده و به آزمون می گذارید؟

فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه بازنگری و اصلاح می کنید؟

همه گیری را چگونه کنترل می کنید؟

.۱۰چه اقداماتی جهت پیشگری از بروز همه گیری رعب و وحشت انجام می دهید؟ در صورت وقوع همه گیری رعب و وحشت، چه اقداماتی انجام دهید؟

.۱۱گزارش همه گیری را چگونه تنظیم می کنید؟

.۱۲در مجموع، چه ارتباطی با ارباب مطبوعات و سایر رسانه های گروهی برقرار خواهید کرد؟

اسلاید ۴ :

الف- آمادگی برای فعالیت در عرصه

.۱جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص( پنومونی و سندرم های مشابه آن) و به روز در آوردن داده ها (با استفاده از کتب و مجلات علمی معتبر، سایت WHO سایت CDC) مرکز مدیریت بیماریها …

.۲مهیاسازی تجهیزات و مهارت های لازم به منظور تشخیص، درمان و پژوهش:

lامکانات تصویر برداری

lبرودت منهای ۸۰ درجه سانتیگراد به منظور نگهداری نمونه ها و ارسال آنها از عرصه به مرکز

lمحیط ترانسپورت جهت حمل نمونه های تهیه شده به مرکز

lامکانات سرولوژی به منظور انجام آزمایشات و تست های تشخیصی سریع ویروسی ویاکتریال وحتی قارجها جهت بررسی خلط وخون وادرار

lامکانات لازم به منظور استخراج RNA وDNAنمونه های خلط و حلق و آنالیز آن با روش RT-PCR

lجلب همکاری میکروبیولوژیست، متخصص بیماریهای عفونی و متخصص ریه و اپیدمیولوژیست بیمارستانی وامارگر وکلینیکال فارماسیست… پرستار، بهیار و خدمه به تعداد کافی، تکنسین آزمایشگاه جهت نمونه گیریهای لازم و انجام آزمایشات اولیه زیر نظر میکروبیولوژیست

اسلاید ۵ :

تقسیم کار و مسئولیت و تعیین نقش هر یک از اعضاء گروه تحقیقاتی

شایان ذکر است که لازم است رهبری گروه را فردی متخصص، متبحر و متعهد بر عهده داشته باشد تا با بهره گیری علمی از تخصص پویای خود بتواند با اعتقاد کامل به شیوه های علمی استاندارد در تمامی مراحل سیاستگذاری، مشارکت کند. در سایه تبحر برخاسته از شرکت در ساماندهی و کنترل همه گیری های قبلی در شرایط بحرانی بتواند بر اجرای صحیح برنامه ها فائق آید بر کلیه فعالیتهای خود و سایر اعضاء گروه تحقیقاتی-عملیاتی، نظاره کند و به موازین اخلاق در پژوهش فضیلت گرا اقتدا نماید.

.۴تعیین فرد یا افراد با ذکاوت و یا تجربه ای به عنوان مسئول اطلاع رسانی و سخنگوی گروه

.۵حداقل داروهای لازم نظیر انتی بیوتیکها در صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد برای حداقل ۱۰۰ نفر، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف نظیر سفالوسپورینهای نسل سوم و کینولون های جدید، انواع سرم قندی و قندی-نمکی به تعداد کافی و حتی سرم رینگر لاکتات برای موارد ضروری …

اسلاید ۶ :

ب- تایید وقوع همه گیری

.۱با مقایسه موارد فعلی و قبلی بیماری با بهره گیری از اطلاعات موجود

.۲با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مدیریت بیماریها

.۳با استفاده از تجربیات پزشکان، آزمایشگاه ها، آمار مرگ و میر، وضعیت نسخه ها و امثال اینها

.۴در نظر گرفتن احتمال واقعی نبودن تعداد مواردو واقعی نبودن همه گیری، مثلاً درپنومونی های معمول درICU  وسایر مواردی که انفیلتراسیون درریه وجود داردودر  نظر گرفتن احتمال خطاهای آزمایشگاهی مثلاً خطا در انجام یا تفسیر RT-PCR های اولیه و اشتباه در تشخیص آزمایشگاهی آنفلوانزای فصلی با بیماری جدید

اسلاید ۷ :

ج- اثبات تشخیص بیماری

.۱با بهره گیری از تجربیات بالینی و اپیدمیولوژی

.۲با استفاده از تجربیات و امکانات میکروبیولوژی، سرولوژی، بیوتکنولوژی، تصویربرداری و … بدیهی است که تشخیص قطعی در شرایط فعلی صرفا با استفاده از RT-PCR و کشت، ممکن می باشد.

اسلاید ۸ :

lبنابر این بیماری وارد مطالعه می شود و تعریف مورد زمانی ۷-۳ روز پس از اقامت در محل دچار علائم پنومونی شده باشد و بدیهی است که اگر برخی یک یا چند شرط از شروط و ضوابط را نداشته باشند وارد مطالعه نمی شوند و یا اگر اشتباه وارد شده باشند از مطالعه خارج می گردند (exclusion criteria).

اسلاید ۹ :

تعریف مورد مشکوک؟ مورد محتمل؟ و مورد قطعی.

لازم به یادآوری است که واژه های فوق، برای تعریف موارد بسیاری از بیماریهای عفونی، تعریف شده است و ممکن است تفاوتهایی بین تعاریف محلی و جهانی وجود داشته باشد

مشکوک: تب+ دیسترس تنفسی +اقامت بیش ازدوروز+لکوپنی+ترومبوسیتوپنی

محتمل: علایم بالا+ علایم ازمایشگاهی وسرولوژیک

قطعی : علایم دومورد بالا +کشت وRT-PCR 

اسلاید ۱۰ :

ه- توصیف داده ها در قالب متغیرهای زمان، مکان و شخص

.۱تهیه و تنظیم چک لیست های مناسب بر اساس متغیرهای مورد نظر و بهره گیری از فرم جمع آوری

.۲بهره گیری از نظرات سایر اعضاء گروه تحقیقاتی به منظور رفع ایرادات احتمالی پرسشنامه ها و چک لیست ها قبل از تکثیر نهایی

.۳در رابطه با متعیرهای ”زمان“ و ”مکان“

.۴در ارتباط با متغیر ”شخص“ باید به در گیری های مشابه در طی سال های گذشته در همان مقطع زمانی یا زمان های دیگربه عواملی نظیر سن، جنس،وضعیت بیماری وداروهای مصرفی توجه نماییم و از آنجا که ارتباط پیش آگهی پنومونی با زمینه های خاصی نظیر چاقی، بارداری، دیابت، بیماریهای قلبی-عروقی، ریوی، کلیوی، نقایص ایمنی و امثال اینها به اثبات رسیده است لازم است کلیه این متغیرها در پرسشنامه، درج گردد.

.۵لازم است در همه مراحل فوق از ویژگی های اپیدمیولوژی توصیفی، استفاده نموده منحنی همه گیری را به دقت رسم کینم.

.۶باید سعی کنیم وضعیت بیماری در مرحله قبل از وقوع همه گیری را نیز در منحنی مربوطه منعکس کنیم.

.۷لازم است با بهره گیری از تفسیر منحنی همه گیری، عواملی نظیر الگوی همه گیری، مدت رمان تماس، حداقل و حداکثر دوره کمون، محاسبه و ثبت گردد.

.۸٫