لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

حسابهای ملی – توليد ناخالص داخلی (GDP)

* بررسي حسابهاي ملي، بهترين راه برای تعيين سهم بخش معدن است.

* تكنيك داده- ستانده(INPUT-OUTPUT)، دقيقترين و مدرنترين روش برای محاسبه ميزان وابستگی بخشهای مختلف اقتصاد به يکديگر است .

اسلاید ۲ :

تحقيقات نشان میدهد که ميزان رشد اقتصادی بیسابقه در سالهای اخير تا حدود زيادی به دليل رشد در صنايع معدنی ايران بوده است.

اسلاید ۳ :

عملكرد بخشهای اقتصاد ايران

تقسيم بندی گروههای اقتصادی:

صنايع و معادن

نفت

کشاورزی

خدمات

اسلاید ۴ :

* توليد ناخالص داخلی گروه خدمات ۳۸۱ هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان ۸۸ هزار ميليارد ريال توسط بخش معدن ايجـاد شـده است.

*   توليد ناخالص داخلی گروه صنايع و معادن ۱۵۶ هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان ۱۱۵ هزار ميليارد ريال توسط بـخش معدن ايجـاد شـده است.

اسلاید ۵ :

* توليد ناخالص داخلی گروه نفت ۱۱۲ هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان ۷ هزار ميليارد ريال توسط بخش معدن ايجـاد شـده است.

*   توليد ناخالص داخلی گروه کشاورزی ۸۲ هزار ميليارد ريال بوده که از ايـن ميـزان ۲ هزار ميليارد ريال تـوسط بخش معدن ايـجـاد شـده است.

اسلاید ۷ :

*  مبالغ ديگری نيز هست که در حسابهای ملی گنجانده نمیشود (مانند صادرات).

*  اگر اين اعداد به صورت و مخرج کسر اضافه شوند، سهم معدن در توليد ناخالص داخلی به ۳۰ درصد میرسد:

اسلاید ۸ :

* ديده شد که براي بدست آوردن ۵% رشد اقتصادی در کشور، تنها ايجاد ۱۵% رشد در صنعت معدنکاري كافي است.