لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی محیط بازاریابی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی محیط بازاریابی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

qعبارت است از بازیگران و نیروهایی که توانایی مدیریت بازاریابی را در تهیه و حفظ مبادلات نافع با مشتریان هدف، تحت تاثیر قرار میدهند.

 

برای موفق شدن لازم است که شرکت ترکیبی را برای تیم بازاریابی خود انتخاب کند که بتوانند متناسب با تحولات این محیط حرکت کنند.

محیط بازاریابی سرشار از فرصت ها و تهدیدات است و شرکت باید با استفاده از سیستم های اطلاع رسانی بازاریابی و تحقیقات بازاریابی، بر این محیط در حال تغییر نظارت کند 

 

اسلاید ۲ :

هر حرکتی که بازاریاب انجام می دهد، تحت تاثیر عوامل محیطی گوناگون است و به نحوی بر آن ها اثر می گذارد. این آثار ممکن است بسیار عمیق یا جزئی باشد. مهمترین ویژگی محیط، تغییر است. مثلا تغییر قیمت ارز، تغییر سلیقه، ذائقه، باور ها و عادات آثار گوناگونی بر فعالیت های بازاریابی کسب و کارها دارد.

محیط شناسی و محیط یابی سبب می شود تا بازاریاب بتواند بهتر و سریعتر فرصت ها را بشناسد و بازارهای جدیدی برای خود به وجود آورد

qمحیط شناسی

محیط شناسی عبارت است از فرایند گردآوری اطلاعات مربوط به انواع محیط ها از طریق بررسی،مطالعه و روش های گوناگون تحقیقاتی. بازاریابان معمولا این اطلاعات را از فروشندگان، واسطه ها، کارگزاران و نمایندگان دولت، روزنامه ها، کتابها و . . . به دست آورند.

“تحلیل محیطی” عبارت است از تفسیر و تعبیر اطلاعات گرد آوری شده محیط. بازاریابان این اطلاعات را با توجه به موقعیت کسب و کار خود مورد ارزیابی قرار می دهند تا بدانند در شرایط کنونی و در آینده چه تاثیری در کسب و کارشان دارند.

هدف نهایی آنان تنظیم و عرضه استراتژی هایی منطبق با محیط پویا است. مدیر بازاریابی نه تنها باید بازار را بشناسد، بلکه لازم است عوامل محیطی را پیش بینی کند و خود را برای مقابله با آنها آماده سازد

اسلاید ۳ :

دو نوع واکنش نسبت به محیط بازاریابی وجود دارد: واکنش اول “بازاریابی انفعالی” است. در بازاریابی انفعالی، عوامل محیطی، عواملی غیر قابل کنترل به حساب می آیند که باید خود را با آنها منطبق ساخت. واکنش دیگر “بازاریابی فعال ” است. در این بازاریابی سعی بر آن است تا گام هایی برای تاثیر در عوامل محیطی برداشته شود.

هیچ یک از این دو روش را نمی توان به طور مطلق بهتر از دیگری دانست؛ زیرا به کار گیری آنها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. عواملی مانند اهداف در کسب و کار، محدودیت های اخلاقی و عرفی، رفتارهای اجتماعی و شرایط روز جامعه، همه و همه در انتخاب یکی از این دو روش تاثیرگذار هستند.

اسلاید ۴ :

محیط خرد: از نیروهای نزدیک به شرکت همچون خود شرکت، مؤسسات توزیع کننده، بازارها، رقبا و جوامعی تشکیل می شوند که توانایی شرکت را در خدمت به مشتریان تحت تاثیر قرار میدهند.

محیط کلان :  از نیروهای اجتماعی بزرگتری تشکیل شده که محیط خرد را بطور کامل متاثر میسازند. همانند نیروهای اقتصادی، جمعیت شناسی، سیاسی، فرهنگی و …

اسلاید ۵ :

محیط بازاریابی ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻜﺴﺮﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ۱ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﺴﺖ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﺩ.

 

 

عوامل قابل کنترل و

غیر قابل کنترل در بازاریابی

اسلاید ۷ :

qﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺫﻳﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ:

ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ: ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ، ﻧﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ، ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ، ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻭﺷﻲ، ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﺭﺍﻥ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ، ﺳﻠﻴﻘﻪ، ﻧﻴﺎﺯ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺁﻧﻬﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺭﻗﻴﺐ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻠﻲ، ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ، ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.

ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ: ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺳﺖ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺒﻬﻢ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ، ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ.

 

اسلاید ۸ :

اشخاص و مؤسساتی هستند که منابع مورد نیاز شرکت را برای تولید کالا و خدمات فراهم می کنند.

 

مدیران بازاریابی باید موجود بودن مواد اولیه را تحت نظر داشته باشند.بروز هرگونه مشکلی در زمینه مواد اولیه می تواند در کوتاه مدت برای فروش هزینه در بر داشته باشد و در دراز مدت، ذهنیت مطلوب مشتری در مورد شرکت را دچار اخلال نماید. 

اسلاید ۹ :

واحدهایی هستند که به شرکت در امر تبلیغات پیشبردی،فروش و توزیع کالاهایش به خریداران نهایی کمک میکنند. این واحدها شمال موارد زیر هستند:

دلالان:به شرکت در یافتن مشتری و فروش کالا به وی یاری میکنند.

مؤسسات توزیع کننده کالا:به شرکت در امر انبارداری و جابجایی محصول کمک میکنند

آژانس های خدمات بازاریابی: به شرکت در هدف گیری و پیشبرد کالاهایش در بازارهای مناسب کمک میکنند.

واسطه های مالی : شرکت را در تامین مالی معاملات یا بیمه خرید و فروش کالا در مقابل خطرات یاری میکنند.

اسلاید ۱۰ :

بر اساس مفهوم بازاریابی، برای موفقیت، یک شرکت باید نسبت به رقبای خود، نیازها و خواسته های مصرف کنندگان را به نحو شایسته تری برآورده سازد. بنابراین وظیفه بازاریابان نه تنها انطباق با نیاز مشتریان بلکه انطباق با خط مشی های رقبا نیز می باشد.