لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی بتن و کیفیت بتن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی بتن و کیفیت بتن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

واكنش سولفاتهاي مختلف با سيمان:

   ۱)  سولفات سديم                                                                                              

Ca)OH)2 +Na2SO4‚۱۰H2O→ CaSO4,2H2O+2NaOH+8H2O

۲(۳CaO, Al2O3 ,12H2O)+ 3(Na2SO4,10H2O)→ ۳CaO,Al2O3,3CaSO4,31H2O+2Al(OH)3+ 6NaOH+17H2O

    ۲)  سولفات منيزيم

                                                                                                  ۳CaO,2SiO2aq+MgSO4,7H2O→CaSO4,2H2O+Mg(OH )2 +SiO2aq         

اسلاید ۲ :

مكانيزم حمله سولفات كلسيم :                             

:Mather

۱) واكنش  موضعي بين سولفات كلسيم وسه كلسيم آلومينات   

 ۲) حجم بيشترمحصولات واكنش موضعي

۳) ايجاد نيروهاي منبسط كننده و مخرب   

 :Mehta

۱) جذب آب سطحي توسط اترينگايت

۲) رسوب درمجاورت آهك

۳) ايجاد فشارتورمي

اسلاید ۳ :

۱) كاهش سه آلومينات كلسيم در سيمان (استفاده ازسيمان ضدسولفات)

۲) كاستن ازهيدروكسيدكلسيم درسيمان هيدراته با استفاده ازسرباره يا پوزولانها

۳) جلوگيري ازورود سولفاتها به بتن

اسلاید ۴ :

اثرات پوزولان دركاهش حمله سولفاتها :

۱) واكنش با هيدروكسيد كلسيم وكاهش مقدار آن

۲)  توليدكمتر هيدروكسيدكلسيم سيمان با پوزولان درمقايسه با سيمان پرتلندتنها

اسلاید ۵ :

روشهاي كاهش نفوذپذيري :

۱) ضخامت كافي بتن

۲) مقدار زياد سيمان

۳) نسبت آب به سيمان كم

۴) تراكم بتن

۵) عمل آوري صحيح بتن

اسلاید ۶ :

واكنش آندي وكاتدي :

۱) آندي

FeFe)2+(+ )2e(

اسلاید ۷ :

احيا شدن دوباره كلر:

براي آغاز خوردگي لازم است لايه خنثي ساز(اكسيد آهن)  سوراخ شود

اسلاید ۸ :

عوامل موثر درايجاد خوردگي :

۱) مواد ومصالح در ساخت بتن

الف)  استفاده ازآبهاي نمك دار درطرح اختلاط يا شستن دانه ها عمل آوري يا خنك كردن سرباره كوره آهن گدازي

ب) استفاده از كلريد كلسيم به عنوان زودگير

ج) استفاده از نمك يخ زدا

د) استفاده از فولاد زنگ زده

۲) اسيدي شدن محيط به هردليلي مثلا كربناتاسيون

۳) ترك خوردگي

الف)  ترك ناشي ازكشش وافزايش طول فولاد

ب)  ترك ناشي از جمع شدگي پلاستيك ترك حرارتي ترك ناشي از مواد خميري و ترك ناشي از خشك شدن

اسلاید ۹ :

عوامل موثر در جلوگيري از خوردگي:

۱) كاهش نفوذ پذيري به كمك

– افزودني ها

– كم كردن نسبت آب به سيمان

۲) حفاظت فولاد به كمك

پوشش اپوكسي

– آرماتورهاي روي اندود

– حفاظت كاتدي

– عايق هاي مسي

۳) استفاده از آب مصالح وسيمان با در صد كلر در حد استاندارد

۴) استفاده از حد اقل پوشش مناسب

۵) حفاظت سطحي

۶)عمل آوري صحيح

اسلاید ۱۰ :

منابع يون كلر

۱) كلر موجود در گردوغبار حمل شده با باد و مرطوب شده با شبنم

۲) كلر موجود در يخ زداها

۳) كلر موجود در آب دريا

۴) آب زير زميني

۵) سنگدانه ها سيمان وآب

۶) دود آتش ناشي از مواد آلي حاوي كلريد