لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی و معرفي انواع ريسک ها در بانک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی و معرفي انواع ريسک ها در بانک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

       امروزه شرکت ها در محيط پيچيده و متغيري فعاليت ميکنند. در اين شرايط شرکت ها براي دستيابي به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، براي مديريت ريسکهايي که با آن مواجهند، اهميت زيادي قائل هستند. ماهيت کسب و کار خدمات مالي، پذيرش ريسک است و بدون پذيرش ريسک قادر به سودآوري و رشد نيستند. با توجه به ماهيت کسب و کار خدمات مالي، مديريت ريسک براي اين نوع شرکت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در واقع، اين موسسات بايد ريسک هايي را که مي پذيرند، مديريت کنند. شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مالي مانند بانک ها، با ريسک هاي بزرگي همچون ريسک بازار (مانند ريسک نرخ ارز، نرخ بهره و قيمت سهام)، ريسک نقدينگي، ريسک اعتباري و ريسک عملياتي (مانند ، نيروي انساني و قوانين) مواجهند.

اسلاید ۲ :

اهداف اوليه بررسي ريسك در بانكداري

– افزايش سودآوري بانک

– افزايش سهم بازاري بانک در بازار پول

 – ارتقاي توان رقابتي در ارائه خدمات بانکداري الکترونيک

 – افزايش بهره وري نيروي انساني

 – گسترش زنجيره شعب در مناطق پر بازده اقتصادي

– حفظ و ارتقاي امنيت اطلاعات بانکي مشتريان

اسلاید ۳ :

اهداف اوليه بررسي ريسك در بانكداري

         ريسک پذيري قسمت جدايي ناپذير هر کسب و کاري است “فعاليت اقتصادي يعني بکارگيري منابع کنوني براي يک آينده نامطمئن”. تنها چيزي که در مورد آينده قطعي است، عدم اطمينان و ريسک است. بررسي هاي تاريخي انجام شده بيانگر اين موضوع بود که دستيابي به عملکرد اقتصادي بهتر با عدم اطمينان بيشتر و به عبارت ديگر، با ريسک پذيري بيشتر همراه است.

اسلاید ۴ :

  • امروزه تقريبا تمامي فعاليت ها و فرآيندهاي عملياتي از دريچه ريسک نگريسته مي شوند. نتيجه نهائي برنامه راهبردي بايد ايجاد ظرفيت براي پذيرش ريسک هاي بيشتر باشد، زيرا اين تنها راه بهبود عملکرد است. اگرچه براي گسترش اين ظرفيت، شرکت ها بايد ريسک هايي را که مي پذيرند، بشناسند. شرکت ها به جاي آنکه خود را براساس حدس وگمان يا شايعه در عدم اطمينان غوطه ور کنند، بايد قادر به انتخاب عقلايي ريسک ها باشند. امروزه، به ندرت سازمان يا شرکتي مي توان يافت که اهميت مديريت فعالانه ريسک را درك نکرده باشد.

اسلاید ۵ :

ماهيت ريسک

      تمام افراد به نحوي با اين مفهوم آشنايي دارند در جامعه امروز تقريبا و اذعان ميکنند که زندگي با ريسک همراه است. ريسک در زبان عرف عبارت است از خطري که به علت عدم اطمينان در مورد وقوع حادثه اي در آينده پيش مي آيد و هرچه ميزان اين عدم اطمينان بيشتر باشد، اصطلاحا گفته مي شود ريسک زيادتر است. فرهنگ وبستر، ريسک را «در معرض خطر قرار گرفتن» تعريف کرده است. فرهنگ لغات سرمايه گذاري نيز ريسک را زيان بالقوه سرمايهگذاري که قابل محاسبه است، مي داند.

اسلاید ۶ :

براي تعريف ريسک دو ديدگاه را ارائه گرديده:

 ديدگاه اول: ريسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالي مثبت يا منفي در بازدهي اقتصادي در آينده.

  ديدگاه دوم: ريسک به عنوان نوسانات احتمالي منفي در بازدهي اقتصادي در آينده.

اسلاید ۷ :

مديريت يكپارچه ريسك

Enter Prize Risk Management

                در رويکرد مديريت يكپارچه ريسك يا Enter Prize Risk Management به اختصار ERM ريسک با رويکرد اول مورد توجه قرار ميگيرد. به عبارت ديگر، هم ريسکهاي نامطلوب (تهديدات) و هم ريسک هاي مطلوب (فرصتها) مد نظر هستند.

اسلاید ۸ :

معرفي انواع ريسکها دربانک

۱-۳- ريسک نرخ ارز Exchange Rate Risk

۲-۳- ريسک نرخ سود  Interest Rate Risk

۳-۳- ريسک اعتباري  Credit Risk

۴-۳- مديريت نقدينگي Liquidity Management

۵-۳- ريسک تغييرات سطح عمومي قيمتها  

                            Purchasing Power Risk

 

اسلاید ۹ :

معرفي انواع ريسکها دربانک

۶-۳- ريسک مديريت  Management Risk

۷-۳- ريسک سياسي Political Risk

۸-۳- ريسک صنعت  Industrial Risk

۹-۳- ريسک عملياتي Operational Risk

۱۰-۳- ريسک قوانين و مقررات

۱۱-۳- ريسک نيروي انساني

اسلاید ۱۰ :

۱-۳- ريسک نرخ ارز Exchange Rate Risk

      ريسک نرخ ارز به واسطه تغيير در نرخ ارز بوجود مي آيد. کليه شرکت هايي که در خارج از مرزهاي سياسي با کشورهاي داراي واحد پولي متفاوت ارتباط معاملاتي دارند، در معرض ريسک نرخ ارز قرار دارند. ريسک نرخ ارز مي تواند به توانايي سازمان جهت بازپرداخت وام هاي خارجي اثر بگذارد و همچنين مي تواند باعث شود که سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پيش خريد کالاها از بازارهاي خارجي عمل کند.