لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه بيمارستان درحوادث غير مترقبه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه بيمارستان درحوادث غير مترقبه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • هر ساله در كشور ما حوادث غير مترقبه موجب از دست رفتن قابل توجهي از سرمايه هاي انساني و اقتصـادي شده و آسيب هاي جاني، مالي ،رواني واجتماعي ،مانعي جدي تر در سر راه توسعه، فراهم مي آورد.
 • اين حوادث كه اغلب ، تهديدي جدي براي سلامتي مردم هستند ودر هنگام بروز، نقش ارزشمند ارائه خدمات بهداشتي و درماني را بيش از پيش، روشن مي سازند.
 • بيمارستان بعنوان يكی از اركان اصلي ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غيــــر مترقبه ، در صورتيكه بتواند براي اينگونه مواقع علاوه بر تدارك پيش بيني شده ، برنـــــــامه اي ساده، فراگير و قابل اجرا داشته باشد ، سهـــم مهمي در بازگرداندن جامعه در معرض، به حالت عادي و آرامش خواهد داشت.
 • بيمارستان ، مي بايست بتواند درهنگام بروز هر حادثه غير مترقبه در داخل و خارج از فضاي بيمارستاني،بهينـه ترين خدمات را به بيشترين جمعيت ارائه نمايد.توجه به جنبه هاي مختلف مديريت برنامه ريزي، سازماندهي و ارزيابي ميتواند در اين مواقع سهم اساسي در كاهش مورتاليته و افزايش موربيديته داشته باشد.
 • در كشور هاي توسعه يافته ايجاد سرويس هاي تروما، رشته تخصصي طب اورژانس و حوادث، حتي در شرايط عادي بعنوان يك ضرورت شناخته شده وبيمارستـــان هاي بدون برنــــامه براي حوادث غير مترقبه را فاقد صلاحيت ارزشيابي مي شناسند.
 • با عنايت به اين احساس نياز وضرورت ، براي ارائه طرح تدارك و برنامه اي كه با توجه به امكانـــات موجود مطرح شده و هزينه اي در برنداشته باشد،، نسبت به تهيه و تقديم مجموعه اي تحت عنوان مديريت و برنامه بيمارستـان در حوادث غير مترقبه اقدام شده است.

اسلاید ۲ :

  واژه ها و تعاريف(۱(

 • Disaster- حوادث غير مترقبه :پديده اي با وقوع ناگهاني است كه در برخورد با آن نيازمند كمك خارجي هستيم.
 • Hospital Disaster: عبارتست از وضعيتي كه فراتر از توان روزانه دپارتمان اورژانس يك بيمارستان باشد.

اين وضعيت مي تواند نتيجه موراد ذيل باشد:

۱٫Mass Cusualty Incident(MCI ) a: عبارتست ازحادثه غير مترقبه اي كه تعداد زيادي كشته و مجروح بدنبال داشته باشد.

۲٫حضور مجروح يا بيماري كه درمان او در توان اورژانس بيمارستان نباشد.

۳٫حضور فردي كه ماهيت حضورش ،جريان معمول فرايند هاي ارائه خدمات تشخيصي و درماني را در اورژانس مختل نمايد.

 • Disaster Analysis- آناليز بحران: شناسايي حو.ادثي كه احتمال وقوع آن در جامعه و مكان مورد نظر بيشتر باشد.
 • Hospital Disaster Plan: برنامه اي است كه بتوان با استفاده از اقدامات طرح شده در آن بهترين خدمات را ، در منطقي ترين زمان ممكنه، به آسيب ديدگان موجود در بيمارستان و يا ارجاع شده به بيمارستان ،ارائه نمود.
 • انواع حوادث غير مترقبه:

۱٫داخلي(وقوع در داخل بيمارستان) شامل: قطع برق،آب، آسيب بيمارستان در جريان سيل ، زلزله،آتش سوزي ، انفجار،شيميايي/هسته اي،فقدان گازهاي طبي،خرابي آسانسور

۲٫خارجي(وقوع در خارج از بيمارستان)شامل:

طبيعي:زلزله،سيل ، طوفان،صاعقه، بهمن،گرد باد،آتش سوزي، آتشفشان

غير طبيعي:جنگ،حوادث تروريستي،شيميايي،ميكروبي، هسته اي، تصادفات جاده اي،حوادث صنعتي، قطار، هواپيما،آوار ساختماني،آوارگان، Mass Gadering مانند حادثه استاديوم در ايران و يا آتش سوزي

اسلاید ۳ :

واژه ها و تعاريف(۲)

 • Triageترياژ: مشتقي از واژه فرانسوي به معناي دسته بندي بوده و در بيمارستان به معناي دسته بندي بيماران و مجروحان و تعيين ميزان نياز به سرعت رسيدگي به آنان است.
 • Hospital Emergency Incident command System: (HEICS)a:ستاد فرماندهي بحران بيمارستاني

عبارتست از ستادي اجرايي كه بتواند در موارد بحران سطح اول  مديريت بر فرايند هاي ارائه خدمات را در موارد بروز حوادث غير مترقبه برعهده گيرد. اين ستاد در محل مشخصي در بيمارستان  و با حضور حداقل يك پزشك،، يك پرستار و يك نفر از امور اداري بيمارستان تشكيل و فعال مي گردد.

 • Walking wounded: مجروحاني كه ميتوانند راه بروند.
 • Presurgical Holding Traige: انجام ترياژ توسط جراح در مقابل اتاق عمل براي مجروحان نيازمند جراحي

اسلاید ۴ :

عوامل مؤثر در كيفيت ارائه خدمات در هنگام بروزDisaster:

 • ظرفيت اورژانس
 • وضعيت تجهيزات موجود در بيمارستان
 • آگاهي و مهارتهاي پرسنل در هنگام بروز بحران
 • نحوه ارتباطات در بيمارستان
 • نحوه اطلاع رساني
 • واكنشهاي روحي و رواني كاركنان و مراجعين
 • نحوه فرماندهي و مديريت بر فرايندهاي ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غير مترقبه
 • نوع و نحوه طبقه بندي بيماران
 • ميزان ازدحام مراجعين

همانطوريكه ملاحظه مي گردد بيشتر عوامل مؤثر در كيفيت و ميزان ارائه خدمات در هنگام بروز حوادث غير مترقبه مواردي هستند كه بدون صرف هزينه اي قابل توجه ، ميتوان آنها را بنحو مطلوبي تامين و ساماندهي كرد ، لذا داشتن برنامه بيمارستاني در هنگام بروز حوادث غير مترقبه يك ضرورت اساسي محسوب مي شود.

 • (Notification)

فعال شدن برنامه بيمارستاني بايست از طرق ذيل صورت پذيرد:

اطلاع رساني از طريق فوريت هاي پزشكي،ستاد حوادث غير مترقبه استاني، مسئولين سازمان،وسايل ارتباط جمعي(صدا و سيما)،مراجعه يا ارجاع مستقيم تعداد قابل توجهي از بيماران و مجروحان و يا افراد خاص

اسلاید ۵ :

درصورتيكهMCIمطرح باشد در سه سطح طبقه بندي اقدامات صورت مي پذيرد:

 • سطح اول:بسيج امكانات اورژانس براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي است

 (تعداد مصدومين زنده كمتر از ده نفر است)

 • سطح دوم:بسيج امكانات اورژانس و ساير بخشهاي بيمارستان براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي است
 • (تعداد مصدومين زنده كمتر از ۲۵ نفر است)
 • سطح سوم: بسيج امكانات اورژانس و ساير بخشهاي بيمارستان براي ارائه خدمات به بيماران و مجروحان كافي نبوده به كمك ساير بيمارستانها و مراكز درماني نياز است(تعداد مصدومين زنده بيشتر از ۲۵ نفر است)

ويژگي هاي مورد نياز براي يك برنامه بيمارستاني در حوادث غير مترقبه

اين برنامه مي بايست داراي ويژگي هاي ذيل باشد:

 • در برگيرنده حوادث داخلي و خارجي(فراگيري)
 • مطابق با اختيارات و امكانات سازماني موجود
 • حاوي مراحل ساده و شفاف

جنبه هاي عملياتي ومحورهايي كه بايد در برنامه  بيمارستاني به آن توجه نمود:

 • اطمينان از صحت بروز حوادث غير مترقبه
 • تشكيل ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان
 • شناسايي ظرفيت هاي موجود و ايجاد ظرفيت هاي جديد

اسلاید ۶ :

 • تردد بيماران، مجروحان و ساير افراد
 • بسيج كاركنان
 • آگاه سازي واطلاع رساني به مسئولين ، كاركنان ،مردم و خبرنگاران
 • تعيين تكليف بيماران موجود در بيمارستان
 • حفاظت از بيماران و كاركنان
 • دستورالعمل هاي از پيش طراحي شده
 • اقدامات حفاظتي و امنيتي
 • تدارك دارو و اقلام مورد نياز

 موارديكه لازم است در بيمارستان پيش بيني و يا تدارك شوند:

۱٫مسير عبور آمبولانسها بايد به گونه اي طراحي شود كه اولاً تداخل قابل ملاحظه اي با ساير تردد ها در بيمارستان بوجود نيايد و ثانياً آمبولانس وارد شده به بيمارستان از مسير ديگر از بيمارستان خارج شود.

۲٫حتي الامكان درب ورودي اورژانس به نوعي اصلاح شود كه ظرفيت تردد و يا انتقال دادن جمع زيادي از بيماران بد حال و همراهان را داشته باشد.

۳٫ارتباطات در بيمارستان اعم از تلفن هاي داخلي و خط هاي آزاد به برق اضطراري متصل و در صورت امكان سيستم بي سيم براي بيمارستان طراحي ، نصب و راه اندازي گردد.

۴٫فضا هاي بيمارستاني براي استفاده  در مواقع بروز حادثه غير مترقبه  جهت انتقال بيماران،ايجاد تخت هاي جديد ودپوي اقلام مصرفي و دارو هاي مورد نياز در بحران شناسايي و دسته بندي گردند.

اسلاید ۷ :

۵٫تدوين پروتوكل اقدامات حفاظتي و امنيتي براي موارد بحران ضروري است.

 1. تعيين محـــلي براي تشكيل Hospital Emergency Incident Command System ستاد فرمــــــاندهي

بحران در بيمارستان(HEICS)  :اين ستاد با حداقل يك نفر پزشك،يك نفر پرستار (با ۴سال سابقه كار در بخشهاي ويژه ) و يك نفر از امور اداري بيمارستان تشكيل مي شود.

 در اين ستاد آدرس و شماره تماس تمامي پرسنل بيمارستان(كه بصورت دوره اي Updateمي شود) وجود داشتـــــه ، امكان تماس با بيرون از بيمارستان(فوريت هاي پزشكي، ستاد حوادث غير مترقبه استاني،آتش نشاني، مسئولين بيمارستان  و سازمان) و نيز در داخل بيمارستان (بخشهاي مختلف بيمارستاني نظير اورژانس و بخش تحت نظر، ترياژ،، واحد هاي جانبي نظير راديولوژي،آزمايشگاه، بانك خون،داروخانه، نيروي انتظامي و ساير واحدها)

اين ستاد نقش مهمي را در جريان اجراي برنامه بحران در بيمارستان ايفاء نموده ودر ادامه بحث به وظايف ستـــــاد فرماندهي بحران در بيمارستان خواهيم پرداخت.

۷٫تهيه و كنترل مداوم كارايي وسايل اطفاء حريق، مشخص كردن و كنترل مداوم درب هاي اضطراري ضروري است.

۸٫تاسيسات بيمارستان بخصوص سيستم هاي مخابراتي بيمارستان، برق رسان ،برق اضطراري،آب، گاز،تخليه زباله و فاضلاب بيمارستاني رامي بايست بصورت مداوم كنترل كرده و براي موارد بحران در هر مورد دستورالعمل اجرايي  مشخصي تدوين و تمرين گردد.

۹٫ضروري است نحوه بسيج امكانات ساير بخشهاي بيمارستاني(شامل تجهيزات، اقلام مصرفي پزشكي و آزمايشگاهي و دارو ) در بيمارستان تدوين و در هر سال، دوبار مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرد.

۱۰٫نحوه بسيج  نيروي انساني متخصص و ساير كاركنان مي بايست،تدوين و در هر ۶ماه يكبار مورد تمرين قرار گيرد.

در صورتيكه بيمارستان با سطوح دو وسه MCIمواجه گردد لازم است:

 • متخصصين جراحي و بيهوشي غير شيفت،سرپرستاران بخشهاي جراحي،اورژانس وبخشهاي ويژه در بيمارستان وپرسنل درماني غير شيفت با توجه به وسعت بحران بنابر صلاحديد رئيس بيمارستان يا مسئول ستاد فرماندهي بحران در بيمارستان حاضر گردند.
 • ضروري است مديريت بيمارستان و مترون، مسئول دارو تجهيزات بيمارستـــان ،مسئولين امور اداري،تاسيسات،نقليه،نگهباني در بيمارستان با توجه به وسعت بحران حضور داشته باشند.

اسلاید ۸ :

۱۱٫تدارك وتشكيل تيم ترياژ  براي موارد  غير مترقبه و در بيمارستانهاي با ۳۰۰۰۰ مراجعه به دپارتمان اورژانس در سال در

 ساير مواقع(حال عادي) از ديگر موارد ضروري است.

اين تيم شامل يك نفر پزشك، يكنفر پرستار  با ۵ سال سابقه كار در بخشهاي ويژه و يك نفر متصدي پذيرش اورژانس مي باشد .

نحوه كار تيم ترياژ در ادامه بحث و اقدامات مطرح در برنامه بيمارستاني براي موارد بحران  آورده خواهد شد.

محل ترياژ در مدخل اورژانس و حتي قبل از واحد پذيرش قرار دارد.

تجهيزات  مورد نياز براي واحد ترياژ شامل ست هاي معاينه، وسايل كنترل خونريزي حاد،Air way و برچسب ها  و يا دستبندهاي رنگي است.

۱۲٫آموزش:ضروري است ،مفاهيم، مهارتها وبرنامه بيمارستان در مواقع بروز حوادث غير مترقبه بصورت مداوم آموزش داده شده و پس از تدوين برنامه جامع آموزشي در بيمارستان اجرا و مورد ارزيابي قرار گيرد.

۱۳٫شناسايي و نشاندار كردن كاركنان، اقدامات حفاظتي خاص ،در دسترس قرار دادن مواد امداد رســــاني و نجات،ماسك هاي نجات،ژاكتهاي نسوز و حتي بررسي رفتاري كاركنان در زمينه مواجه با حوادث غير مترقبه  در مواقع بروز بحران در خود بيمارستان از ديگر اقداماتي است كه مي بايست در بيمارستان پيش بيني و تدارك شوند.

 1. لازم است براي تشكيل تيم روانشناسي كه وظيفه اقدامات حمايتي در مواقع بروز حوادث غير مترقبه را براي بيماران و كاركنان بر عهده داشته باشد ، اعضاء شناسايي و سازماندهي شوند.

۱۵٫گرچه ضروري است  با تهيه دستورالعمل ها و آموزش مداوم ، كاركنان را در بيمارستان براي برخورد با مواقع بحران ، آماده نمود، اما استفاده از چك ليست هاي ساده و در عين حال فراگير  ميتواند در مديريت فرايندهـاي بيمارستـــــاني در مواقع بروز حوادث غير مترقبه ، اقدامات ارزشمندي را هدايت و راهبري كرد.از اين رو ضروري است ، بيمارستان نسبت به تهيه و تدوين چك ليست هاي خاص كه براي هر بيمارستان ميتواند متفاوت باشد ، با رعايت سادگي و شفافيت ، ارزيابي اقدامات بيمارستان در مواجهه با حوادث غير مترقبه را ساماندهي نمود.

اسلاید ۹ :

چه كسي HDP را فعال و رهبري مي كند:

در سطح اول MCIسوپروايزر شيفت آنرا فعال و و رهبري كرده ودر سطوح دوم و سوم، سوپروايزر HDP را فعال و رئيس بيمارستان  آنرا در ستاد فرماندهي بحران بهمراه مسئول اجرايي ستاد رهبري مي نمايد.

تريـــاژ:

هدف از ترياژ:

 يافتن بيماران High riskدر كوتاه ترين زمان ممكن و انجام اقدامات درماني مورد نياز براي آنهاست.در بياني ديگر با ترياژ بهترين اقدامات براي بيشترين جمعيت صورت داده مي شود.

 • ترياژ در بيمارستانهاي بزرگ توسط جراح و در ساير بيمارستانها توسط پزشك به همراه پرستار با پنج سال سابقه كار در بخشهاي ويژه اداره مي شود.

استانداردها براي ترياژ در موارد بروز حوادث غير مترقبه:

۱٫محل:در مدخل اورژانس حتي قبل از واحد پذيرش اورژانس

۲٫زمانبري انجام ترياژ:مدتي كوتاه حدوداً يك دقيقه

۳٫اعضاي تيم ترياژ:پزشك و پرستار با پنج سال سابقه كار

۴٫كاربرد: براي تمامي بيماران مي بايست ترياژ صورت پذيرد

۵٫طبقه بندي:بر اساس مشكل اصلي، علائم حياتي و ارزيابي نسبي از بيماري يا صدمات وارده به بيمار

اسلاید ۱۰ :

طبقه بندي در ترياژبيماران به هنگام بروز حوادث غير مترقبه (MCI):

Emergent: شوك و يا هيپوكسي كه مي بايست بلافاصله اقدام درماني در خصوص مجروح يا بيمار صورت پذيرفته وگرنه منجر به مرگ مي گردد(رنگ قرمز)

Urgent:وضعيت هاي تهديد كننده حيات كه مي بايست بين ۴۵ تا ۶۰دقيقه بيمار تحت اقدام درمـــــاني قرار گيرد وگر نه منجر به افزايش مورتاليته وكاهش موربيديته مي شود.(رنگ زرد)

Non-Urgent:وضعيت هاي حاد،تحت حاد و مزمن كه تهديدي براي حيات نبوده و ظرف مدت ۲۴ساعت ميتوان اقدام درماني براي بيمار آغاز كرد(رنگ سبز)

منظور از رنگ ها طرح شده در اين طبقه بندي، همان رنگ هــــايي است كه بصورت برچسب يا دستبند براي بيماران در ترياژ استفاده شده و مبنايي براي دسته بندي و سرعت رسيدگي به بيماران مي باشد

 • walking woundedيا به عبارتي مجروحاني كه توانايي راه رفتن را دارند را به درمانگاه منتقل كرده، اجساد در اسرع وقت به سردخانه منتقل مي شوند.
 • بيماران با مشخصه هاي رنگي قرمز و سبز را به بخش اورژانس منتقل كرده و با توجه به سطحMCI كادر درماني اورژانس و يا كاركنان ساير قسمت ها در بيمارستان ، سازماندهي مي شوند.
 • بيماران نيازمند جراحي به فضاي مقابل اتاق عمل منتقل شده وتوسط جراح ارشد Presurgical Holding Traigeمي شوند.

پذيرش:

در ترياژ متصدي پذيرش ضمن درج مشخصات  ضروري مصدومين و بيماران در فرم مربوطه، وظيفه تحويل و ضبط اشياء قيمتي همراه مصدوم را نيز برعهده دارد.

در جريان بروز حادثه غير مترقبه ، روش روزمره پذيرش حذف و سيستم ساده و قابل اجرا، با توانايي شناسايي سريع بيماران و نيزشناسايي بيماران توسط بستگانشان مورد استفاده قرار مي گيرد.