لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزي مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزي مهندسي حمل و نقل و تحليل جابجايي مواد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه اي درباره مهندسي حمل و نقل

از همان آغاز زندگي انسان در پهنه اين کره خاکي، حمل و نقل همواره قسمت عمده اي از امکانات و منابع را به طور مستقيم به خود اختصاص داده است:

 • سفر براي غذا
 • سفر براي پيدا کردن جفت
 • سفر براي تجارت
 • جنگ و لشکرکشي

اسلاید ۲ :

تاثيرات حمل و نقل

کيفيت سيستم حمل و نقل و ظرفيت آن تأثير فراواني بر روي اقتصاد يک منطقه يا کشور دارد.

کشور ما: گران شدن بنزين

حمل و نقل پيشرفته   اقتصاد پيشرفته

برنامه ريزي و سرمايه گذاري

 

اسلاید ۳ :

 • ۵۰% مساحت شهرهاي پيشرفته را شبکه هاي حمل و نقل تشکيل مي دهند.
 • سنگيني ترافيکçمشکلات زندگي ناشي از حمل و نقل

اسلاید ۴ :

حمل و نقل و تأثيرات آن

 • حمل و نقل بر روي جامعه تأثير مي گذارد.
 • تأثيرات مثبت: (وجود سيستم حمل و نقل مناسب)
 • بردن صنعت تا دورترين مناطق و پيشرفت محلي
 • تسريع رشد اقتصادي
 • کاهش زمان سفرها (هزينه ها)
 • کاهش تعداد تصادفات
 • کاهش هزينه و زمان توليد محصول و ارائه خدمات

اسلاید ۵ :

حمل و نقل و تأثيرات آن

 • تأثيرات منفي:
 • تغييرات کاربري زمين (جاده در کشاورزي، اتوبان ها در خانه هاي مسکوني
 • آلودگي محيط زيست (Air pollution)
 • آلودگي صوتي (Noise pollution)
 • آلودگي منظره (Sight pollution)
 • برهم زدن عدالت اجتماعي

اسلاید ۶ :

اهداف برنامه ريزي حمل و نقل

 • اهداف: ممکن است بهبود خدمات فعلي و يا ارائه يک طرح جامع از يک سيستم توسعه يافته جديد را شامل گردد.
 • اهداف (Objectives): عبارتند از مجموعه اي از مقاصد و مطلوبيت ها که برنامه ريزي در راستاي نيل به آن صورت مي پذيرد.
 • گزينه ها يا آلترناتيوها (Alternatives): راه هايي هستند که هر يک به نوعي ما را به هدف تعيين شده مورد نظر مي رساند.

اسلاید ۷ :

 • آلترناتيوها از نظر امکان
 • شدني (Feasible)
 • نشدني (Infeasible)

دلايل

 • اقتصادي
 • اجتماعي

اسلاید ۸ :

 • آلترناتيوها از نظر عملکرد
 • مستقل (Independent)
 • ناسازگار (هم اتوبوس، آژانس، مترو)

يک نفر ناسازگار

دو نفر مستقل

اسلاید ۹ :

 • آلترناتيوها از نظر پيامد
 • پيامد کمي (کاهش زمان)
 • پيامد کيفي (رضايت مردم)

اسلاید ۱۰ :

نهادها و ارگان ها

 • ارگان ها و سازمان هاي دولتي
 • وزارت راه و ترابري
 • هواپيمايي
 • بنادر و کشتيراني
 • ادارات ترابري
 • شهرداري ها
 • شرکت هاي خصوصي
 • اتوبوس ها
 • آژانس هاي کرايه
 • اتحاديه ها
 • قانون گذارها