لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تكنيك ارزيابي و بازنگري برنامه

تکنيکهاي اوليهً زمانبندي پروژه در اواخر دههً ١٩٥٠ ميلادي ابداع شدند. اولين روش نظام‌مند كه در جهت زمانبندي پروژه با هدف بهينگي توسعه داده شد، روش مسير بحراني[۱] مي‌باشد. اين روش که تجزيه و تحليل مسير بحراني نيز نام دارد[۲] نتيجهً همکاري دوپونت[۳] و رمينگتون رند[۴] در سال ١٩٥٧ ميلادي است. در اين روش مدت انجام فعاليتها به صورت يک مقدار عددي تخمين زده مي شود و فرض مي شود که تغييرات اين مدت بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است. اين شرايط در پروژه هايي عينيت دارد که سابقآ نمونه اي شبيه به آنها اجرا شده و يا تجاربي از مدت اجراي فعاليتها در دست باشد.

همزمان با معرفي روش مسير بحراني در زمانبندي پروژه ها، نيروي دريايي ايالات متحده با همکاري مشاوران مديريت بوز آلن هميلتون[۵] و همينطور شرکت هواپيماسازي لاکهيد[۶] ، تکنيک ارزيابي و مرور پروژه[۷] را در زمانبندي پروژهً زيردريايي پولاريس ارايه  کرد. موفقيت اين روش در زمانبندي پروژهً پولاريس به گسترش استفاده از اين روش در سالهاي بعد منتهي شد. کاربرد اصلي روش ارزيابي و مرور برنامه در پروژه‌هايي است که عدم قطعيت در مدت انجام فعاليتها وجود دارد و نمي توان از يک مقدار عددي ثابت براي تخمين زمان انجام فعاليتها استفاده کرد.

اسلاید ۲ :

مثال

فعاليت طراحي موتور جديد در يك پروژه تحقيقاتي .

از ۱۰ نفر كارشناس مربوطه در خصوص مدت زمان فعاليت نظرخواهي شده و اطلاعات زير حاصل شده است.

اسلاید ۳ :

استفاده از تخمين سه زمانه

در روش PERT غالباًاز ۳ تخمين براي مدت زمان فعاليت استفاده مي‏كنند:

زمان خوش بينانه Optimistic Time  (a) :

تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد خوشبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.

زمان محتمل Most Likely Time  (m) :

زماني كه بيشترين تعداد كارشناسان اين حدس را زده‌اند و يا در بيشتر مواقع زمان انجام فعاليت اين باشد.

زمان بد بينانه Pessimistic Time  (b) :

تعداد كمي از كارشناسان اين حدس را زده‌اند و اين تعداد با ديد بدبينانه زمان را پيش بيني كرده اند. و اين زمان كمترين مقدار است.

اسلاید ۴ :

مثال

فعاليت طراحي موتور جديد در يك پروژه تحقيقاتي .

از ۱۰ نفر كارشناس مربوطه در خصوص مدت زمان فعاليت نظرخواهي شده و اطلاعات زير حاصل شده است.

اسلاید ۵ :

فرمولهاي تقريب ميانگين و واريانس فعاليتها

ميانگين مدت زمان فعاليت

واريانس مدت زمان فعاليت

سيستم بازه %۰ تا ۱۰۰%

سيستم بازه %۵ تا ۹۵%

اسلاید ۶ :

محاسبات زمانبندي در PERT

گام اول در محاسبات PERT  محاسبه ميانگين و انحراف معيار فعاليتهاست.

گام دوم محاسبات رفت و برگشت با استفاده از ميانگين زمان فعاليتهاست.

گام سوم تشخيص مسير بحراني است.

گام چهارم انجام تحليل ها مي‌باشد.

اسلاید ۷ :

مدت زمان اجراي پروژه برابر است با مجموع فعاليتهاي مسير بحراني.

اگر T  برابر مدت زمان اجراي پروژه تعريف شود مي‏توان گفت كه T  برابر مدت زمان مسير بحراني است يا به عبارتي T  برابر مجموع مدت زمان فعاليتهاي مسير بحراني است و چون زمان فعاليتها متغير تصادفي(احتمالي)مي‏باشد و مدت زمان آنها از هم مستقل است طبق قضيه حد مركزي T  داراي توزيع نرمال با ميانگين زمان مسير بحراني و واريانس برابر مجموع واريانسهاي فعاليتهاي مسير بحراني است.

اسلاید ۸ :

با چه احتمالي پروژه در كمتر از ۱۱ روز به اتمام ميرسد؟

اسلاید ۹ :

با چه احتمالي پروژه بين ۹ تا ۱۱ روز به اتمام ميرسد؟

اسلاید ۱۰ :

زماني كه به احتمال ۹۰ درصد پروژه قبل از آن به اتمام رسيده است؟