لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف مديريت

مديريت فعاليتي است منظم درجهت تحقق اهداف معين ازطريق ايجادروابط ميان منابع موجود، انجام دادن كاربامشاركت افراد ديگروشركت فعال در تصميم گيري

اسلاید ۲ :

(Management Functions) وظايف مديريّت

.I برنامهريزي(Planning)

.IIسازمان‏دهي  (Organizing)  

.IIIرهبري  (Leading)

.IVكنترل (Controlling)

اسلاید ۳ :

تعریف برنامه ریزی

  • برنامه ريزي عبارت است از تهيه و توزيع و تخصيص امکانات محدود براي رسيدن به هدف هاي مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزينه ممكن
  • برنامه ريزي فرايند دستيابي به اهداف سازمان است
  • در يك كلام برنامه ريزي يعني تعيين فعاليت هاي اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترين شكل ممكن (كارآيي)

اسلاید ۴ :

انواع برنامه براساس سطوح سازماني

استراتژيك (Strategic)

عبارت‏است‏از، تعيين اهداف بلندمدّت و حياتي سازمان و طريقه نيل به آن، با توجه به عوامل محيطي و با درنظر گرفتن آينده سازمان

تاكتيكي (Tactical)

عبارتاست‏از، اتخاذ تصميم‏هاي كوتاه مدّت براي حداكثر بهره‏وري از منابع موجود باتوجه به تحوّلات محيط. دراين نوع برنامه‏ريزي وسايل (Means) لازم براي تحقق اهداف استراتژيك مشخص مي‏شود و اين كار سبب هماهنگي واحدهاي سازماني مي‏گردد

در اين حالت تلاش جهت حصول به بهترين نتايج است (اثربخشي)

عملياتي (Operational)

عبارتاست‏از، تعيين عمليات (فعّاليّت‏هاي) لازم جهت نيل‏به اهداف استراتژيك، ازطريق وسايل (تاكتيك‏هاي) تعيين‏شده

 در اين حالت تلاش جهت بهتر انجام دادن كارها مي‏باشد (كارآيي)

اسلاید ۵ :

انواع برنامه ريزي

  • برنامه ريزي جامع

اين برنامه ريزي خطوط راهنماي كلي و جهت گيري كلي سازمان را مشخص مي سازد.

  • برنامه ريزي عملياتي

برنامه ريزي عملياتي به فعل درآوردن تصميمات و چهارچوب هاي تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع است.

 هر برنامه جامع جهت تحقق نيازمند برنامه عملياتي است .تركيب برنامه ريزي جامع و عملياتي را برنامه ريزي تلفيقي مي گويند.   

اسلاید ۶ :

ارتباط برنامه جامع و عملیاتی

  • برنامه ريزي جامع تابع ارزشها، ايدئولوژي، سياستها و استراتژي هاي حاكم بر سازمان است و بر عهده سياست مداران و مديران ارشد سازمان است و برنامه ريزي عملياتي در سطح مديريت اجرايي سازمان مطرح مي گردد
  • برنامه ريزي جامع در پي حل مسايل اساسي، رشد و توسعه سازمان است. و برنامه ريزي عملياتي با هدف يا هدفهاي مشخص، محدود، عيني و دست يافتني، تنها متوجه بهترين كارآيي در خدمت يا توليد است.
  • برنامه ريزي جامع متوجه منافعي است كه احتمالا در آينده نصيب سازمان خواهد شد. و برنامه ريزي عملياتي متوجه منافع فعلي و در معرض ديد و يقين است.

اسلاید ۷ :

انواع برنامه جامع

  برنامه ريزي جامع از جهات مكاني، زماني، موضوعي وفلسفي يا مرامي قابل تقسيم است. دو نوع از مهمترين برنامه ريزي هاي جامع عبارتند از:

  • برنامه ريزي استراتژيك
  • برنامه ريزي درازمدت

اسلاید ۸ :

برنامه‏ريزي استراتژيك(Strategic Planning)

تعريف: عبارت است از تهية برنامه متناسب براي تطبيق قابليت‏هاي دروني با شرايط ويژة محيطي و ارزيابي قابليت‏هاي دروني يا

تعيين قدم‏هاي لازم جهت پيش‏بيني نقطة تعادل(Equilibrium)  سازمان با محيط و تنظيم استراتژي جديد

به‏عبارتي ديگر:

كليه اقداماتي كه به تعريف اهداف و تعيين استراتژي مناسب براي دستيابي به آن هدف منجر مي‏شود

در واقع روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك را تأئيد و پشتيباني مي‏كند و قابليت  تعيين چگونگي برنامه(Plan)  به اقدام (Action)  را ندارد و به‏تنهايي،  سبب ايجاد شكاف ميان استراتژي تعيين شده و نتايج بدست آمده مي‏شود

اضافه شدن جنبه‏هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه‏ريزي استراتژيك همان مديريت استراتژيك مي‏باشد

 بزرگترين مشكل مديريت استراتژيك، ايجاد خاصيت اجرائي برنامة استراتژيك مي‏باشد

اسلاید ۹ :

ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك

۳به تاثير عوامل خارجي توجه مي‏كند

۳آينده‏نگر است

۳نوعي برنامة بلندمدّت است

۳مديريت عالي مسئول آن مي‏باشد

۳زمينة اساسي براي تمامي برنامه‏هاي ديگر در سطوح سازماني را ترسيم مي‏كند

۳موجب هدايت تمامي سازمان مي‏شود

۳به‏علت تجسم بهتر و دقيق آينده، امكان رسيدن به‏اهداف بيشتر است

۳بدون برنامه‏ريزي عملياتي قابل اجرا نمي‏باشد

در واقع برنامه‏ريزي استراتژيک به دو سوال پاسخ مي‏دهد

اسلاید ۱۰ :

مراحل فرآيند برنامه ريزی استراتژيك

.Iتحليل، شناخت و هدف‏گذاري(Goal Setting)

.IIتدوين استراتژي(Strategy Formulation)

.IIIاجراي استراتژي(Strategy Implementation)

.IVارزشيابي و كنترل(Evaluation & Control)