لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی پروژه های سرمایه گذاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه ریزی پروژه های سرمایه گذاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • سرمايه گذاري وايجاد پروژه مهندسي
 • فرآيند تصميم گيري
 • نقش تحليل اقتصاد مهندسي
 • ماهيت سرمايه گذاري
 • طبقه بندي پروژه هاي سرمايه گذاري
 • روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه اي
 • بودجه بندي سرمايه
 • تامين مالي پروژه
 • تغييرات سطح قيمت ها
 • روش هاي محاسبه استهلاك
 • برنامه ريزي مالياتي شركت ها
 • تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي

اسلاید ۲ :

 • اولاً هر سيستم مهندسي پيش از آنکه کسي منابعي را براي ساختن آن بکار گيرد، بايد از نظر فني امکان پذير باشد.
 • ثانياً، پروژه بايد توجيه اقتصادي داشته باشد.

آثار شکست يک سرمايه گذاري جديد

 • بخش خصوصي: اتلاف سرمايه گذاري و در نتيجه حذف از بازار
 • بخش دولتي: در مورد پروژه هاي تامين نياز هاي اجتماعي کمتر آشکار است.

اسلاید ۳ :

يکي از مشکل ترين تصميماتي که مديران مالي با آن مواجه اند، تخصيص منابع مالي به گزينه هاي سرمايه گذاري است که شامل موارد زير است:

 • خريد تسهيلات و تجهيزات
 • تعمير ونگهداري تسهيلات و تجهيزات
 • توسعه محصولات جديد
 • خريد مواد اوليه

اسلاید ۴ :

اگر چه انگيزه ها و اهداف شروع پروژه در بخش خصوصي و دولتي متفاوت است، اما روال ارزيابي پروژه ها تقريباً شبيه است. بطور کلي فرآيند تصميم گيري براي آماده سازي پروژه ها شامل مراحل زير است:

– تعريف مساله

–تعيين اهداف و معيار ها

–تهيه طرح ها و برنامه

–ارزيابي و انتخاب

–اجرا و کنترل

اسلاید ۵ :

تعهد به اجراي يک پروژه مهندسي عمومي، معمولاً معرف تخصيص مقداري اساسي از منابع اجتماعي براي کسب منافع اجتماعي قابل انتظار است.

ارزيابي پروژه هاي عمومي بسته به ماهيت شان معمولاً بر اساس يکي از اهداف زير صورت مي گيرد:

 • حداکثر کردن درآمد ملي
 • حفظ تعادل بين توليد و توزيع درآمد
 • تشويق به توسعه و بهبود کيفي محيط زيست

اسلاید ۶ :

اگرچه انگيزه اصلي سرمايه گذاري در بخش خصوصي کسب سود است، رايج ترين اهداف يک شرکت خصوصي براي سرمايه گذاري عبارتند از:

– حداکثر کردن سود

– حفظ و ارتقا موقعيت شرکت در بازار

 معمولاً اين اهداف با در نظر گرفتن محدوديت هاي مقررات دولتي و قوانين مالياتي تعقيب مي شوند.

اسلاید ۷ :

منظور از تحليل اقتصادي ايجاد فهم اساسي و پاسخ هاي محتملي است که از ديدگاه اقتصادي، در مورد سوالات «چه بايد کرد؟»، «کي بايد ساخت؟» و«آيا اصلا بايد ساخت؟» پديد مي آيد. به تعبير کلي، اين تحليل، اصولاً با مفاهيم و روش هاي تحليلي مربوط به مطالعه کارايي اقتصادي پروژه هاي مهندسي براي جامعه، بر حسب منافع حاصل از اين پروژه ها نسبت به هزينه آن ها، ارتباط دارد.

اسلاید ۸ :

سرمايه گذاري را مي توان ايجاد تعهد براي مصرف منابع جهت انجام فعاليت اقتصادي با پيش بيني بازدهي يا منافع بيشتر در آينده تعريف کرد.

 • سرمايه گذاري در دارايي هاي واقعي جديد، چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي را سرمايه گذاري دراز مدت مي نامند.
 • سهام، اوراق قرضه و اوراق بهادار بانکي را که دعاوي دارايي هاي واقعي هستند، تضمين مالي مي نامند و خريد چنين دارايي ها و يا تضمين هايي سرمايه گذاري مالي نام دارد.

اسلاید ۹ :

اگر به شخصي تعهد دريافت مبلغ پولي بيشتري در زمان آتي بدهند که رضايت بيشتري را فراهم مي کند، مي توان او را ترغيب کرد که مصرف بيش از ضروريات اوليه اش را به عقب بياندازد. برتري بين مصرف در دوره هاي مختلف زمان را با نرخ برتري زماني اندازه مي گيرند. به تعبير ديگر، نرخ برتري زماني براي يک سرمايه گذار در نرخ بهره اي منعکس مي شود که سرمايه گذار حاضر است آن را به جاي مصرف بلافاصله براي دوره اي از زماني قبول کند.

F=P(1+i)

اسلاید ۱۰ :

تعادل عرضه و تقاضا وقتي حاصل مي شود که مقدار سرمايه عرضه شده با مقدار سرمايه مورد تقاضا برابر باشد که در شرايط رقابت کامل رخ مي دهد.

نرخ بهره منطبق با نقطه تعادل در يک بازار رقابتي کامل را نرخ بهره بازار مي نامند.