لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهداشت حرفه اي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهداشت حرفه اي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعريف بهداشت حرفه اي

علمي است كه با مسائل بهداشتي محيط كار ارتباط پيدا مي كند

اسلاید ۲ :

سازمانهاي بين المللي معتبر

 • ACGIH
 • OSHA
 • NIOSH

اسلاید ۳ :

دامنه فعاليتهاي بهداشت حرفه اي

 • شناخت، ارزيابي و كنترل بيماريهاي شغلي و بيماريهاي ناشي از كار
 • شناسايي و ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور محيط كار
 • مسائل ارگونومي در صنعت
 • اصول بهسازي محيط كار
 • معاينات شغلي در صنعت
 • كنترل بيماريها و حوادث شغلي

اسلاید ۴ :

تقسيم بندي بيماريهاي شغلي بر حسب اتيولوژي

 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور شيميايي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور مكانيكي محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور رواني محيط كار
 • بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور بيولوژيكي محيط كار

اسلاید ۵ :

الف- عوامل فيزيكي محيط كار:

 • سر وصدا
 • ارتعاش
 • گرما و سرما
 • تشعشعات

الف- يونيزان

ب- غير يونيزان

 • ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي
 • فشار

اسلاید ۶ :

ب- عوامل شيميايي:

 • بر حسب حالت فيزيكي به دو دسته كلي گازها و بخارات – مواد معلق تقسيم مي شوند.
 • بر حسب تركيب شيميايي ( اساسي ترين روش تقسيم بندي ) به مواد آلي و مواد معدني تقسيم مي شوند.
 • مواد آلي شامل انواع تركيبات آليفاتيك، آروماتيك و … مي باشد.
 • مواد معدني شامل فلزات، غيرفلزات، اسيدها و قلياها و … مي باشد
 • از نظر اثرات فيزيولوژيكي به مواد محرك، خفه كننده، سموم عصبي، سموم سيستميك و سايرين تقسيم مي گردند.

اسلاید ۷ :

ج- عوامل بيولوژيكي:

 • ۱- باكتريها
 • ۲- ويروسها
 • ۳-ريكتزياها
 • ۴- قارچها
 • ۵- پارازيتها يا انگلها
 • ۶- بندپايان

اسلاید ۸ :

د- عوامل رواني: ارتباطات انساني در صنعت را دربر دارد.

اسلاید ۹ :

ه- عوامل مكانيكي و ارگونوميكي

اسلاید ۱۰ :

بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار