لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روان در بلايا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روان در بلايا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                 اهميت بهداشت روان دربلايا

بلاياي طبيعي سالانه منجربه مرگ،معلوليت جسمي ورواني و تغييرروند ومسير زندگي ميليونها نفرو صدمات مالي شديد براي افراد ودولت ها مي گردد. بررسي واكنش هاي رواني افراد آسيب ديده با هدف عادي سازي واكنش ها و جلوگيري ازبروز عوارض ديرپا كه منجر به افت كيفيت زندگي و كاهش كارآيي افرادمي گردد،ازاهداف مهم بهداشت روان است.

اسلاید ۲ :

اهميت بهداشت روان دربلايا

 • نتايج حاصل از اقدامات مشاوره گروهي به دنبال سوانح در سايركشورها،كاهش عوارض بعدي ناشي از فاجعه را نشان مي دهد.
 • كمك به ارتقاء سلامت روان بازماندگان
 • كاهش مشكلات جسماني وسايكوسوماتيك پس از سانحه

اسلاید ۳ :

واكنش هاي رواني به دنبال بحران

 • اثر يا ضربه
 • قهرمان گرايي
 • اميدواري و فراموشي غم
 • رويارويي با واقعيت ها
 • تجديد سازمان

اسلاید ۴ :

اثر يا ضربه

 • در چند دقيقه اول پس ازسانحه
 • حالت گيجي، بهت زدگي و درماندگي
 • افراد در اين مرحله قدرت انجام هيچ كاري را ندارند
 • گذرا وكوتاه مدت است وتا قبل ازرسيدن نيروهاي كمكي پايان مي يابد
 • باقي ماندن در اين مرحله نيازمند مداخله فوري است

اسلاید ۵ :

مرحله قهرمان گرايي

 • درساعات اوليه پس از سانحه
 • كمك و همكاري و احساس مسئوليت
 • تحريك پذيري بسيار بالا دارند
 • داوطلبانه درامداد رساني شركت مي كنند
 • درجات بالايي ازگذشت وفداكاري را از خود نشان مي دهند

اسلاید ۶ :

مرحله اميدواري و فراموشي غم

 • يك هفته تا يك ماه پس ازحادثه
 • رسيدن نيروهاي كمكي آغاز مرحله اميدواري
 • توزيع كمك هادر كاهش اختلالات شديد عاطفي وحس خشم وانتقام جويي موثراست

اسلاید ۷ :

رويارويي با واقعيت

 • ۲ تا ۳ ماه بعد از وقوع حادثه
 • نيروهاي امدادي از منطقه خارج مي شوند
 • توجه به عمق فاجعه و خسارتهاي جبران ناپذير
 • در اين مرحله حمايت هاي رواني بيشتري لازم است
 • افزايش اضطراب و افسردگي
 • از دست دادن روحيه و احساس تنهايي
 • توزيع عادلانه امكانات اهميت بسياري دارد

اسلاید ۸ :

تجديد سازمان

 • ۶ماه تا يكسال پس ازسانحه
 • بازسازي رواني و ازسر گرفتن زندگي روزمره
 • رسيدن به خودباوري وبازسازي زندگي
 • هدف نهايي : رسيدن هرچه سريعتربازماندگان به مرحله تجديد سازمان است

اسلاید ۹ :

واكنش ها وعلائم شايع به دنبال فاجعه

 • افكار مزاحم :

پريشاني آورترين پديده اي كه كودكان و بزرگسالان بعد از حوادث مصيبت بار تجربه مي كنند

 خاطرات مزاحم در روز به علت افسردگي بارها يادآوري ميشوند و در شب به صورت كابوسهاي وحشتناكظاهر مي شوند

ترس از ديوانه شدن ويا از دست دادن كنترل خود

اسلاید ۱۰ :

 • بايد به خاطر داشت كه:

   افراد قادربه فراموش كردن مسائل وحشتناكي  نيستند كه شاهد آن بوده و يا آن را تجربه كرده اند و اصولاً در مداخلات رواني – اجتماعي چنين هدفي را دنبال نمي كنيم. اما مي توان به افراد آموزش داد كه آنها را بدون فشار عاطفي بياد آورند و نيز مي توانند ياد بگيرند كه چگونه آنها را در كنترل خود داشته باشند نه اينكه تحت تاثير آنها باشند.