لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهداشت محيط مدارس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهداشت محيط مدارس قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بهداشت محيط مدارس

مجموعه اقداماتي است كه:

 باعث ميشود محيط آموزشگاه به گونه اي گردد كه اثـر نامطلوبي بر سلامت جسمي – رواني و اجـتـمـاعي دانـش آمـوزان بـــر جـاي نـگـذارد.

اسلاید ۲ :

تعليم و تربيت در شرايط ايمن وبهداشتي و برخورداري از خدمات حمايتي يكي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي كودكان است

هدف كارشناسان بهداشت محيط نظارت عالي بر شرايط بهداشتي مدارس تحت پوشش است

اسلاید ۳ :

يك نكته مهم:

چنانچه در مدرسه آب سالــم و  سرويسهاي بهداشتـي و فضـاي  كافي و تجهيزات و وسايل مناسب و استاندارد و سيستم صحيح جمع آوري زباله و فاضـلاب وجـود نداشته باشـد و به طـور كلـي آسايش محيطي فراهم نشود به طور قطع تلاشهاي آموزشـي و  پرورشـي معلمـان و مـربيـان بازدهي مطلوب نخواهد داشت.

اسلاید ۴ :

تاثيرات محيط نا مناسب مدارس بر دانش آموزان

انتقـال عوامل بيماريزاي زنده چـون:ويروسـها وباكتريـهاو قارچــهاو انگلهاو ريكتزياها.

اثـر نا مطلـوب عوامـل بيماريـزاي فيزيـكي مـانند:تغييـرات شديـد عوامــل فيزيــكي محيـط مثـل بالا يا پاييـن آمـدن شـديد درجــه حـرارت و ضـربه ها و بـريـدگيهـا و غيره.

اثر عوامل بيماريزاي شيميايي مانند:وارد شدن گازها و بخارات سـمي به بدن دانش آموزان در اثر نزديكي مدرسه به كارخانه ها.

تاثير غير مستقيم عوامل محيطي خارجي مانند فضا و بهسازي و رنگ و …

كلاسها در سلامت رواني و جسماني و اجتماعي دانش آموزان

اسلاید ۵ :

آيين نامه بهداشت محيط مدارس

وزارت آموزش و پرورش

   معاونت تربيت بدني و تندرستي

   دفتر سلامت و تندرستي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

    معاونت سلامت

   مركز سلامت محيط و كار

اسلاید ۶ :

(آيين نامه بهداشت محيط مدارس)

اين آيين نامه در ۳۳ ماده و ۲۵ تبـصره در تاريـخ ۱۶/۱/۸۴ به تاييـد وزراي آمـوزش و پرورش   و    بهداشت درمان و آموزش پزشكـي رسيده است.

اجراي آيين نامه توسط واحد هاي ذيربط آموزش و  پرورش و نظارت بر حسن اجـراي آن بر عهـده  واحد هاي بهداشتـي آمـوزش و پرورش و  وزارت بـهـداشت  درمـان  و آموزش پزشكـي است.

   كليه مراكز آموزشي اعم از پيش دبستان دبستان مدرسه راهنمايي دبيرستان مراكز پيش دانشگاهي و مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش مرتبط با آموزش و پرورش و امثال آن مشمول اين آيين نامه ميباشند.

اسلاید ۷ :

اخذ صلاحيـت بهداشتــي جهت احداث و تاسيس مدرسه طبق  قانـون ماده۱۳ مواد خوردني آشاميدني و آرايشـي و بهداشتي  از سوي مركز سلامت محيـط و كــار وزارت  بهداشت   درمان و  آموزش  پزشكـي     لازم الا جرا است.

اسلاید ۸ :

شرايط بهداشتي محيط مدرسه…

گنجايش كـلاس

نـور تهويــه

دمـــا

سـر و صـدا

امكانات ايمنـي

وسايل پيشگيري و مقابله با حـوادث و رخـدادهـاي احتمالي.

نظافـت و پاكيـزگي آموزشـگاه.

سيستم جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فاضلاب

تجهيزات استاندارد و …

اسلاید ۹ :

نبايستي در مسير و مجاورت عوامل آلودگي زاباشد .

كارخانجات صنعتي. شيميايي.

 محل دفن زباله و فاضلاب شهري

دامداري مرغداري دباغ خانه.

كشتارگاه.

كوره آجر پزي و محل انباشت كود

 نبايستي در جوار:

                 بيمارستان. تيمارستان . گورستان. 

زندان .خطوط راه آهن. بزرگراهها.

حريم كابلهاي فشار قوي.

 خطوط گاز رساني.

 پمپ بنزين. پست زميني  فشار  قوي

 و محل عرضه انبارهاي مواد محترقه و منفجره و

 تركيبات شيميايي باشد.

اسلاید ۱۰ :

حداقل فاصله تا مكانهاي نامناسب بامدرسه

   در صـورت اجتنـاب ناپـذيـري سـاخـت مدرسـه در  نـزديك محيط هاي  نامناسـب  بايد   حد اقل   ۵۰۰ متر با مراكز       ذكر شده فاصـله داشتـه باشد.