لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهداشت محيط وبحران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهداشت محيط وبحران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بحران

   بحران پديده ايست كه بدنبال وقوع يك اتفاق و يا تغيير ناگهاني ،‌ دگرگوني شرايط محيطي ، حوادث ، اپيدمي ها ، مناقشات سياسي درگيريهاي ملي و بين المللي و … حادث ميگردد و تلفات و مشكلات قابل توجهي براي يك جامعه بوجود ميآورد كه مقابله با اثرات آن در حد توانايي هاي معمول آن جامعه نيست

اسلاید ۲ :

برنامه بهداشت محيط

آب و فاضلاب                حمام و توالت

زباله                              دفن اجساد   

سلامت غذا                    بهداشت محيط

آلودگي هوا                     پناهگاه

اسلاید ۳ :

تعريف خدمت :

   طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت يك سوم بار بيماريها ناشي از عوامل محيطي است. و كنترل هر عامل محيطي كه بر سلامت انسان تأثير گذار باشد از قبيل آب ،‌ هوا ،‌ غذا ،‌ جانوران موذي ،‌ مواد زائد جامد) فاضلاب ،‌و … در قالب خدمات بهداشت محيط قرار مي گيرد.

  هرگونه توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادي، ‌اجتماعي،‌كشاورزي و … ، باعث پيچيدگي فرآيندهاي مخرب محيطي و نهايتاً خدمات بهداشت محيـط را با چالش هاي جدي روبرو مي كند .

اسلاید ۴ :

بلايا

     عليرغم پيشرفتهاي علمي زياد متأسفانه بشر هنوز موفق به پيش بيني صحيح و دقيق بروز بلايا و حوادث عمده نشده است. بلايا و حوادث عمده شامل : (سيل – زلزله – طوفان – صاعقه – آتش سوزي – هجوم حيوانات و حشرات و حوادث شيميايي و پرتوزائی و …) مي باشد.

 

اسلاید ۵ :

بلاياي طبيعي در ايران

Þ از مهمترين بلاياي طبيعي كه از پتانسيل تخريب بالايي برخوردار است و بطور معمول در ايران بوقوع پيوسته است،‌ سيل و زلزله را مي توان نام برد.

Nآمار تلفات ناشي از زلزله در ايران از سال ۱۳۳۹ تاكنون

.۱لار فروردين و ارديبهشت ۳۹           ۴۵۰     كشته

.۲غرب تهران شهريور و مهر ۴۱            ۱۱۰۰۰ كشته

.۳خراسان مرداد و شهريور ۴۷           ۱۰۰۰۰ كشته

.۴جنوب كشور فروردين و ارديبهشت ۵۱            ۵۰۴۴   كشته

.۵اصفهان فروردين و ارديبهشت ۵۶                 ۹۰۰     كشته

اسلاید ۶ :

  ادامه بلاياي

.۶  شرق كشور شهريور و مهر ۵۷         ۲۵۰۰۰  كشته

.۷  شمال شرق كشور آبان و آذر  ۶۰۰      کشته

.۸  كرمان خرداد و تير ۶۰            ۱۰۲۸     كشته

.۹  كرمان مرداد ۶۰    ۱۳۰۰     کشته

.۱۰ گيلان و زنجان تيرماه ۶۹    ۱۵۰۰۰   كشته

.۱۱ اردبيل اسفند ۷۵     ۱۱۰۰    كشته

.۱۲ بيرجند ارديبهشت ۷۵       ۱۶۱۳    كشته

.۱۳  بم ديماه ۸۲                    حدوداً    ۳۰۰۰۰  کشته

.۱۴ مازندران و قزوين و تهران خرداد ۸۳   حدوداً ۴۰ کشته

اسلاید ۷ :

پيامدهاي بلايا

تلفات جاني (انسان و دام) – آلودگي محيط

مجروح شدن تعداد كثيري از مردم

تخريب سيستم هاي آبرساني و دفع بهداشتي فاضلاب – بروز اختلال در تأمين و توزيع آب آشاميدني و جمع آوري دفع فاضلاب

بروز اختلال در سيستم جمع آوري و دفع زباله

حوادث شيميايي – آتش سوزيها – بروز حوادث هسته اي (اتمي – راديواكتيو)

اسلاید ۸ :

 ادامه پيامدهاي

تخريب اماكن مسكوني و تجاري – آموزشي – خدماتي – افزايش نياز به خدمات غير محلي كاهش توان ارائه خدمت در مناطق اعزام كننده

بروز بيماريهاي فصلي – افزايش بيماران – تلفات جاني

بروز بيماريهاي واگيردار – بروز اپيدميها – افزايش بيماريهاي ثانويه – تلفات جاني ثانويه

بروز بيماريهاي رواني – افزايش ناتواني ها – افزايش نيازهاي مراقبتي

تخريب منابع غذايي – نياز به تأمين مواد غذايي از خارج از منطقه آسيب ديده – بروز اشكال در نگهداري و توزيع مواد غذايي اهدايي

بروز اختلالات امنيتي – افزايش ناتواني ها

اسلاید ۹ :

نيازهاي اساسي آسيب ديدگان

 دسترسي به آب آشاميدني سالم و سيستم دفع بهداشتي فاضلاب و زباله

دسترسي به تأسيسات بهداشتي (توالت- حمام- رختشويخانه و ….)

بهره مندي از مسكن و سرپناه مناسب (ايمني و بهداشت)

دسترسي به مواد غذائي سالم

خدمات پيشگيري از بيماريها

آگاهيهاي بهداشتي (بهداشت محيط – بهداشت فردي – بهداشت اجتماعي و رواني)

خدمات بهداشت محيط اساسي ترين اقدام براي رفع نيازهاي اساسي آسيب ديدگان

اسلاید ۱۰ :

ارائه كنندگان خدمات بهداشت محيط

(۱  برنامه ريزان برنامه هاي بهداشت محيط : مديران – كارشناسان با تجربه – كارشناسان اجرايي در بهداشت محيط (سطوح كشوري و استاني)‌

مجريان برنامه هاي بهداشت محيط : كارشناسان – كاردانان – تكنسين ها – بهورزها (سطوح شهرستاني)

ناظرين برنامه هاي بهداشت محيط : كارشناسان با تجربه (سطوح كشوري و استاني)

ارگانهاي برون بخشي (شركت هاي آب و فاضلاب ، شهرداري ، استانداري، فرمانداري ، جهاد كشاورزي ، رسانه ها ،‌

سازمانهای غيردولتي   NGO    یونيسف w HOنيروهاي خارجي)