لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مرحلۀ اول: دادهها را تعیین کنید

داده‌های تاریخی دارایی‌های انتخاب‌شده را جمع‌آوری کنید. در مثال فعلی، سبد شامل ۵ دارایی است: طلا – دلار ایالات‌متحده – پتروشیمی – بانک – خودرو. دارایی‌ها نباید بازده یکسان یا هم‌بستگی کامل (مثبت یا منفی) داشته باشند.

داده‌ها را تعدیل کنید تا با یکدگر قابل‌مقایسه باشد:

تعدیل زمانی (روزهای تعطیل و غیرمعاملاتی) با توجه به بازده و هم‌بستگی میان دارایی‌ها.

محاسبۀ کل بازده سهامداران (TRS) و افزدون سود نقدی.

تعدیل افزایش سرمایه.

تناوب داده‌ها را با توجه به افق مدیریت سبد (روزانه، ماهانه و …) انتخاب کنید.

 

اسلاید ۲ :

مرحلۀ دوم: محاسبۀ ورودیهای مدل

اگر تنها ۲ دارایی داشتیم، محاسبات به‌سادگی قابل‌انجام بود. در فضای بیش از دو دارایی (مثلاً ۵ دارایی)، باید برای انجام محاسبات از ماتریس‌ها استفاده کنیم.

متوسط بازده تاریخی هریک از دارایی‌ها را تعیین کنید. (ماتریسµ ۱ ×۵)

 Fx = AVERAGE

انحراف از معیار هریک از دارایی‌ها را تعیین کنید. (ماتریس σ ۵×۵)

Fx = STDEV.P

هم‌بستگی میان دارایی‌های سبد را محاسبه کنید. (ماتریس متقارن ρ ۵×۵)

Fx = CORREL

اسلاید ۳ :

ماتریس یک‌ها را برای استفادۀ بعدی شکل دهید. (ماتریس I 1×۵)

ماتریس متقارن واریانس_کوواریانس را از فرمول V = σ×ρ×σ محاسبه کنید. (ماتریس V 1×۵) Fx = MMULT

معکوس ماتریس واریانس_کوواریانس را برای استفادۀ بعدی محاسبه کنید. (ماتریس ۱-V 1×۵) Fx = MINVERSE

 

اسلاید ۴ :

مرحلۀ سوم: حل معادله برای کمترین ریسک

ابتدا سبد دارایی ریسک‌گریزترین فرد را پیدا می‌کنیم Min Variance Portfolio – MVP:

برای این منظور باید واریانس سبد هدف (W’VW) کمینه شود. (W همان ماتریس اوزان است)

به شرط آن‌که مجموع اوزان از ۱ بیش‌تر نشود: ۱ = W’I. آیا W می‌تواند منفی باشد؟

و حاصل‌ضرب اوزان در بازده، بازده هدف را ایجاد کند:  µp = µ*W’

به کمک تابع لاگرانژ خواهیم داشت: