لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                                                         فهرست مطالب

  1. ۱. مقدمه

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

عمده ترین فعالیت های انجام شده در مدیریت اداری و آموزش

چالشها، نقشها، ارزشها و باورهای جدید

  1. معرفی مدل تعالی منابع انسانی و منطق رادار
  2. بومی سازی و استقرار مدل تعالی منایع انسانی

فرايند بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني

چالشها، ارزشها، چشم انداز و مأموریت منابع انسانی شرکت

مدل تعالي منابع انساني شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نقاط قوت و حوزه های بهبود و سطح تعالی منابع انسانی شرکت

تشکیل کمیته های تعالی منابع انسانی و  تدوین برنامه ها

برنامه گسترش مدل به شرکتهای تابعه

دستاوردهای اجرای مدل و محدودیتهای احتمالي

اسلاید ۲ :

چشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه تا سال ۱۴۰۴

 

تولید کننده محصولات پتروشیمی قابل فروش، به  ارزش  بيش از ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۴

دستیابی به بالاترین سهم در تولید متانول در جهان

اسلاید ۳ :

عمده ترین فعالیت ها و پروژه های پژوهشی انجام شده در مدیریت اداری و آموزش

طراحی و تدوین الگوی برنامه ریزی جانشینی و پرورش مدیر

طراحی مدل شایستگی مدیران

طراحی الگوی سنجش اثربخشی آموزش کارکنان

سنجش میزان رضایتمندی و تعهد سازمانی کارکنان

اندازه گیری  شاخص های  بهداشت روانی کارکنان

بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری منابع انسانی متخصص در ماهشهر

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان

بررسی وضعیت امکانات رفاهی موجود

بررسی علائق شغلی و میزان خلاقیت دانش آموختگان ممتاز

تجزیه و تحلیل شغل (به روش Dacum)

اسلاید ۴ :

چالشهای جدید سازمانها

چالش اول) تکامل متقابل مشتريان کليدی و سازمانها

چالش دوم) پيشرفت مستمر تکنولوژی اطلاعات

چالش سوم) ادغام ها، خرید مالکیتها، اتحادها و خصوصی سازی، ساختار صنعت را به طور سریع تغییر داده است.

چالش چهارم) ارزيابی سرمايه گذاران از ارزش در حال تغيير است.

       

چالش پنجم) روندهای اجتماعی برنحوه عمل رهبران و سازمانها تأثيرمی گذارد.

چالش ششم) زنجيره ارزش برای رقابتی شدن کسب و کار در کانون توجه قرار گرفته است.

    

چالش هفتم) جهانی شدن به طورروزافزونی برسازمانها تأثيرمی گذارد.

     

اسلاید ۵ :

نقش های جديد منابع انسانی  ) (HR  New Roles

  1. مدیریت و رهبری منابع انسانی
  2. شريک استراتژیک کسب و کار
  3. عامل تغيير

اسلاید ۶ :

           مدل تعالی منابع انسانی
   ( Model (HR Excellence                      

     چارچوبی سيستماتيک و جامع

برای

برنامه ريزی،

ارزيابی ،

یادگیری  و نوآوری

 منابع انسانی سازمان

اسلاید ۷ :

چالش هاي منابع انساني شرکت ملي صنايع پتروشيمي، از ديدگاه مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی

(۱۰ مورد از ۴۳ مورد) – سال ۱۳۸۵۱٫ نداشتن برنامه جامع
۲٫ عدم وجود مديريت ارزيابي عملکرد
۳٫ عدم رعایت اصل شايسته سالاري
۴٫ مشکلات و مسائل ساختار سازمان
ي
۵٫ مشکلات و مسائل مربوط به رشد و ارتقا
ي منابع انساني
۶٫ عدم مد
يريت سرمايه هاي فکري سازمان
۷٫ مشکلات و مسائل آموزش منابع انسان
ي
۸٫ مشکلات و مسائل نظام انگ
يزش منابع انساني
۹٫ عدم نقش آفر
يني در تدوين و اجراي استراتژي سازمان
۱۰٫ مشکل نگهدار
ي و به کارگيري نيروهاي زبده

اسلاید ۸ :

ارزشهاي محوري مدل تعالي شرکت ملي صنايع پتروشيمي

    ۱- کرامت انساني

  ۲- عدالت

  ۳- مسئوليت پذيري و پاسخگويي

  ۴- صداقت، درستکاري و امانتداري

  ۵- مشارکت و کارگروهي

  ۶- يادگيري، نوآوري و بهبود مستمر

اسلاید ۹ :

             چشم انداز منابع انساني شرکت ملي صنايع پتروشيمي    
          مي خواهيم به عنوان شريک راهبردي سازمان، با مشارکت و همکاري
             سرما
يه هاي فکري سالم، خلاق، متعهد، پرورش يافته و با انگيزه،
در تعال
ي سازماني شريک باشيم.

ماموريت منابع انساني شرکت ملي صنايع پتروشيمي
ايجاد نظام جامع در زمينه هاي جذب، نگهداري و پرورش منابع انساني،

 همسو با اهداف و راهبردهاي شرکت و ايجاد ارزش افزوده

اسلاید ۱۰ :

وظایف کمیته ها

تدوین همسوسازی اهداف و استراتژیها حوزه با اهداف واستراتژیهای شرکت و مدیریت اداری و آموزش

تدوین برنامه های بهبود

شناسایی و اندازه گیری شاخصهای عملکردی و اثربخشی حوزه

بهبود فرایندها با استفاده از شاخصها

برگزاری جلسات مشترک با سایر کمیته ها، مدیریتها  و شرکتهای تابعه

پاسخگویی به کمیته عالی

فراهم کردن شواهد و مستندات لازم برای تیم ارزیابی (داخلی یا خارجی)